Achondrit

Achondrit je druh meteoritu s větší, hrubší velikostí zrna a šedou barvou. Patří mezi vzácné meteority a tvoří pouze 3% z na Zem spadlých meteoritů. Jedná se o magmatickou horninu. Pravděpodobně se jedná o úlomky křemičitanových kůr asteroidů, jež se rozpadly po vzájemné srážce.

Typ achondritu - eukrit

SloženíEditovat

Achondrit je tvořen různými křemičitanovými minerály, především potom plagioklasem, olivínem a pyroxenem. Oproti mnohem běžnějším chondritům obsahují méně železa.

TypyEditovat

Nejběžnějším achondritem je eukrit, který se velmi podobá pozemskému bazaltu nacházejícím se při oceánském dně. Dalším typem je diogenit, který vznikl zadržením čedičové taveniny v magmatu a nahromaděním pyroxenových krystalů ze dna magmatického krbu. Směs obou variant se nazývá howardit.

Mezi achondrity se řadí také další typy meteoritů jako např. aubrit, urcilit, acapulocit a angrit. Jedná se však o počtem poměrně nevýznamné.

VznikEditovat

Původně stejnorodý materiál diferencioval v roztaveném chondritové hmotě, tím se nahromadily kovy ve středu tělesa a vytvořily tak jádro asteroidu. Lehká křemičitanová hmota zůstala na povrchu.

HistorieEditovat

To že je achondrit magmatického původu poprvé rozpoznal německý badatel Gustav Rose, profesor mineralogie působící na univerzitě v Berlíně. Jeho koníčkem bylo cestování po Asii a Rusku spolu s Alexandrem Humboldtem, kde sbíral minerály a meteority.

Několik stovek achondritů dopadlo do okolí Stonařova dne 22. května 1808; sebráno jich bylo 66. Předpokládá se, že tyto objekty mohly pocházet z planetky Vesta.