Magmatický krb

podzemní zásobník magmatu

Magmatický krb je prostor pod povrchem země o velikosti asi jeden až deset kilometrů, vytvořený vystupujícím magmatem. Magmatický krb je také rezervoárem magmatu. Bývá v hloubce pět až třicet kilometrů pod povrchem. Pokud magma pokračuje ve výstupu až na povrch a vzniká sopečná erupce, magmatický krb se nachází pod vzniklou sopkou. Lokalizace krbu bývá určitelná seismickými metodami, respektive změnou rychlosti průchodu seismických vln.

Schematický průřez stavbou sopečného kužele

CharakteristikaEditovat

Pokud magma zůstává v krbu delší dobu, začnou v něm probíhat diferenciační procesy. Těžší tavitelné minerály (například olivín) tuhnou a chemické složení magmatu se mění. Další efekt postupné krystalizace je uvolňování rozpuštěných sopečných plynů a zvyšování tlaku. To často vede k explozívní erupci a vyvržení množství pevných úlomků (vulkanoklastik) do okolí. Pokud se následkem takovéto erupce magmatický krb úplně vyprázdní, dochází někdy k propadnutí stropu krbu a poklesu nadloží - vzniklý útvar se nazývá kaldera.

V případě úplného utuhnutí magmatu v krbu se vytváří plutonická tělesa granitů nebo gabra.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat