19 (číslo)

číslo devatenáct

Devatenáct je přirozené číslo. Následuje po číslu osmnáct a předchází číslu dvacet. Řadová číslovka je devatenáctý. Římskými číslicemi se zapisuje XIX.

18 19 20
Celé číslo 19
devatenáct
Rozklad prvočíslo
Dělitelé 1, 19
Římskými číslicemi XIX
Dvojkově 100112
Trojkově 2013
Čtyřkově 1034
Pětkově 345
Šestkově 316
Sedmičkově 257
Osmičkově 238
Šestnáctkově 1316

Matematika editovat

Číslo devatenáct

Chemie editovat

Astronomie editovat

Devatenáct let je (s přesností 10−5) rovno 235násobku délky synodického měsíce, takže po tomto počtu let se Měsíc ocitá vždy ve stejné pozici vůči hvězdám. Tento 19letý cyklus je nazýván cyklem Metonským, podle řeckého astronoma Metona, který ho vypočetl kolem roku 432 př. n. l. Tento cyklus je důležitý pro stanovení data Velikonoc, neboť umožňuje vypočítat „stáří Měsíce“ (epaktu) v den jarní rovnodennosti daného roku.

Náboženství editovat

Islám:

  • Posvátná kniha Korán má celkem 19 x 6 kapitol (súr).
  • Celočíselným násobkem 19 je i číslo 2698, což je počet, kolikrát se v Koránu opakuje slovo Bůh (Allah).
  • Devatenáctá súra Koránu se nazývá Marie (Myriam) po matce Ježíše (Isá), jehož zrození je v této súře popsáno.
  • Úvodní formule Basmala „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného“ („Bismillah, Ar-Rehman, Ar-Rahim“), kterou začíná každá súra Koránu, se skládá z 19 písmen arabské abecedy.
  • Devatenáct je andělů střežících pekelný oheň.

Bahai:

  • Bahá’í kalendář je strukturován tak, že rok má 19 měsíců, každý měsíc 19 dnů.
  • Během měsíce Alá‘ Bahá’í (od 2. do 21. března) dodržuji Bahaici 19denní půst.
  • Je uznáváno 19 apoštolů církve (1. Mírzá Músá – 19. Vakílu'd-Dawlih).
  • Dobrovolná církevní daň činí pro členy církve 19% jejich části přijmu nad základní životní potřeby.

Čínský buddhismus:

  • Číslo 19 je asociováno s čínskou bohyní slitování Kuan Yin, která je nejpopulárnější bohyní v celé jihovýchodní Asii, kde zdobí její domácí oltáříky.

Ostatní editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku 19 (number) na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat