Záchrana nukleotidů

metabolická cesta, ve které jsou nukleotidy (purin a pyrimidin) syntetizovány z meziproduktů v degradační cestě pro nukleotidy

Záchrana nukleotidů je cestou, ve které jsou nukleotidy (purin a pyrimidin) syntetizovány z meziproduktů v degradační cestě pro nukleotidy.

Pochody záchrany se používají k regeneraci bází a nukleosidů, které vznikají během degradace RNA a DNA. To je důležité v některých orgánech, protože některé tkáně nemohou podstoupit de novo syntézu.

Záchraněné báze a nukleosidy pak mohou být převedeny zpět na nukleotidy. Záchranné cesty jsou cíle pro vývoj léků, jedna rodina se nazývá antifolati. [1]

SubstrátyEditovat

Záchranná cesta vyžaduje odlišné substráty:

PyrimidinyEditovat

Uridin fosforyláza nebo pyrimidin-nukleosid fosforyláza přidává ribosu 1-fosfát k volné bázi uracilu, čímž vzniká uridin. Uridin kináza (uridin-cytidin kináza ) pak může fosforylovat tento nukleosid na uridinmonofosfát (UMP). UMP/CMP kináza (EC) může fosforylovat UMP na uridin-difosfát, který může nukleosid-difosfát kináza fosforylovat na uridin-trifosfát.

Thymidin fosforyláza nebo pyrimidin-nukleosid fosforyláza přidá 2-deoxy-alfa-D-ribóza-1-fosfát k thyminu, čímž vzniká thymidin. Tymidinkináza pak může tuto sloučeninu fosforylovat na thymidin-monofosfát (TMP). Thymidylát kináza může fosforylovat TMP na thymidíndifosfát, který může nukleosid-difosfát kináza fosforylovat na thymidin-trifosfát.

Nukleosidy cytidin a deoxycytidin mohou být zachovány po uracilové cestě cytidin deaminázou, která je převede na uridin a deoxyuridin. Alternativně může uridin-cytidin kináza fosforylovat je do cytidin monofosfátu (CMP) nebo deoxycytidin monofosfátu (dCMP). UMP / CMP kináza může fosforylovat (d) CMP na cytidin difosfát nebo deoxycytidin difosfát, jehož nukleosid-difosfát kináza může fosforylovat na cytidin trifosfát nebo deoxycytidin trifosfát.

 
Zachycení pyrimidinových ribonukleotidů.

PurinyEditovat

Fosforibosyltransferázy přidávají aktivované ribózou-5-fosfát ( fosforibosylpyrofosfát, PRPP) na báze, čímž se vytváří nukleosidové monofosfáty. Existují dva typy fosforibosyltransferáz: adenin fosforibosyltransferáza (APRT) a hypoxanthin-guanin fosforibozyltransferáza (HGPRT). HGPRT je důležitým enzymem v metabolismu purinových cest a [2] jeho nedostatek zapletený v Lesch-Nyhanově syndromu.

Báze Enzym Nukleotid
hypoxanthin hypoxanthin / guanin fosforibozyl transferáza (HGPRT) IMP
guanin hypoxanthin / guanin fosforibozyl transferáza (HGPRT) GMP
adenin adenin fosforibosyltransferázy (APRT) AMP

Biosyntéza folátůEditovat

Kyselina tetrahydrofolová a její deriváty se vyrábějí cestami zachrany z GTP. [1]

  1. a b Ivan M. Kompis, Khalid Islam, Rudolf L. Then. DNA and RNA Synthesis:  Antifolates. Chem. Rev.. 2005, s. 593–620. DOI 10.1021/cr0301144. (anglicky) 
  2. Ansari MY, Equbal A, Dikhit MR, Mansuri R, Rana S, Ali V, Sahoo GC, Das P. Establishment of Correlation between In-Silico &In-Vitro Test Analysis against Leishmania HGPRT to inhibitors. International Journal of Biological Macromolecules. Nov 2015, s. 78–96. DOI 10.1016/j.ijbiomac.2015.11.051. PMID 26616453. (anglicky) 

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nucleotide salvage na anglické Wikipedii.