Wikipedie:WikiProjekt Skauting

Zkratka:
 • WP:WS
WikiProject Scouting Czech Republic.svg

Cílem WikiProjektu Skauting je vytvoření kvalitních článků o skautech, skautingu a skautských organizacích ve světě i v České republice. Sdružuje wikipedisty, skauty i neskauty, kterým přijde důležité, aby se společenská významnost skautingu odrazila i na české Wikipedii. Skauti a skautské oddíly hrály nemalou roli v historii naší země i v historii českých obcí. Zmiňme úlohu skautů při zakládání Československa, v rámci odbojové činnosti za první i druhé světové války a v dobách komunismu. Zmiňme regionálně významné projekty a aktivity českých skautů po celé republice a taky celorepublikové nejen charitativní akce.

Všichni zájemci o skauting jsou zváni ke spolupráci! Vítáme nejen autory článků, ale také technicky zdatné wikipedisty.

NázevEditovat

WikiProjekt Skauting

ÚčastníciEditovat

(a jejich oblast zájmu)

CíleEditovat

WikiProject Scouting fleur-de-lis dark.svg
Nové články  přidat

Dílčí cíle projektu lze rozdělit do části technické a do části "články".

Technická částEditovat

 1. Sjednotit Kategorie:Skauting a Kategorie:Český skauting
 2. Sjednotit Kategorie:Vůdčí osobnosti skautingu, Kategorie:Skauti a Kategorie:Čeští skauti do Kategorie:Skautské osobnosti
 3. Zkvalitnit tyto stránky WikiProjektu Skauting
 4. Vylepšit NavBox – Současná podoba – zapracovat vznikající významné články, případně prodiskutovat část osobnosti
 5. Vytvořit Portál:Skauting

Část článkyEditovat

 1. Udržovat seznam českých skautů – (zatím průběžně Draceane)
 2. Dopracovat Skautské pahýly – jejich seznam pomocí PetScan
 3. Údržba skautských článků – seznam
 4. Vytvořit články o významných skautských osobnostech: František Šmajcl, Josef Vyprachtický, Bohumil Řehák, Milota Fanderlík, Marek Baláš, Eva Měřínská, Roman Šantora, Tomáš Řehák (skaut) / Tomáš Řehák (pedagog), Miloš Říha, Slavomil Janov, Jaroslava Pešková, František Šmajcl, Václav Rubeš (skaut) ([1]), Jan Pečínka – Jambo ([2]), Luboš Jednorožec (rozšířit – [3]), Jiří Čejka – Péguy, Jiří Světlík – Medvěd, Adam Borgula a dalších
 • Tipy:
 1. Vytvořit články o výchovných kategoriích a funkcích: Oldskauti, Skautský rádce
 2. Vytvořit články o významných skautských akcích a projektech: Velikonoční kuřátko, Den v krojích, Skautský dobrý skutek a dalších
 3. Vytvořit články o skautských organisacích působících v ČR: YMCA–SKAUT ČR, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
 4. Vytvořit články věnující se organizaci: Náčelnictvo Junáka, Kraj Junáka, Okres Junáka, Vnitřní předpisy Junáka, Starosta Junáka, Náčelník Junáka, Náčelní Junáka, skautIS a další
 5. Vytvořit články věnující se historii skautingu na našem území: Historie skautingu, Role skautů při vzniku Československa, Skauti a první odboj, Skauti a druhý odboj, Skauti a třetí odboj a další konkrétní významné události
 6. Vytvořit články o aktivních a regionálně významných skautských střediscích – podkategorie: Skautská střediska
 7. Vytvořit články o mezinárodním rozměru skautingu: Skauting ve světě, Mezinárodní skautské projekty, Mezinárodní konferencí katolických skautek (ICCG), Order of World Scouts (OWS) a další
 8. Vytvořit články o vzdělávání v Junáku: Vůdcovský lesní kurz, Lesní škola, Instruktorská lesní škola, Instruktorská kvalifikace, Manažerská zkouška, Skautské kvalifikace, Odborná činovnická kvalifikace a další
 9. Vytvořit články o skautských metodách a výchovných prostředcích: Nový skautský program, Sacculus (hra) a dalších
 10. Vytvořit další články, které souvisí se skauty a se skautingem a které jsou z hlediska Wikipedie významné
 11. Vytvořit články o skautských časopisech: Skauting (časopis), Skautský svět

FotografieEditovat

 • Nafotit významné české skauty
 • Nafotit různé skautské akce, činnosti, skauty v krojích a další podobné (třeba i ilustrační) fotky
 • Nafotit skautská vyznamenání
 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu českého skautingu na Wikimedia Commons

InfoboxyEditovat

Třeba vytvořit!

ŠablonyEditovat

{{WikiProjekt_Skauting/nálepka}}
{{Skauting}}
{{Jamboree}}
{{Infobox - opakující se událost}}
{{Infobox - skautská akce}}

Třeba vytvořit šablony pro:

 • skautská střediska
 • skautské osobnosti
 • významné skautské akce a projekty

VyznamenáníEditovat

Baden-Powellův řád

Existuje vyznamenání – Baden-Powellův řád pro aktivní účastníky projektu a příspěvky s tematikou skautingu. Seznam vyznamenaných je zde.