Wikipedie:WikiProjekt Skauting

Zkratka:
 • WP:WS
WikiProject Scouting Czech Republic.svg

Cílem WikiProjektu Skauting je vytvoření kvalitních článků o skautech, skautingu a skautských organizacích ve světě i v České republice. Sdružuje wikipedisty, skauty i neskauty, kterým přijde důležité, aby se společenská významnost skautingu odrazila i na české Wikipedii. Skauti a skautské oddíly hrály nemalou roli v historii naší země i v historii českých obcí. Zmiňme úlohu skautů při zakládání Československa, v rámci odbojové činnosti za první i druhé světové války a v dobách komunismu. Zmiňme regionálně významné projekty a aktivity českých skautů po celé republice a taky celorepublikové nejen charitativní akce.

Všichni zájemci o skauting jsou zváni ke spolupráci! Vítáme nejen autory článků, ale také technicky zdatné wikipedisty.

NázevEditovat

WikiProjekt Skauting

ÚčastníciEditovat

(a jejich oblast zájmu)

CíleEditovat

Nové články  přidat

Dílčí cíle projektu lze rozdělit do části technické a do části "články".

Technická částEditovat

 1. Sjednotit Kategorie:Skauting a Kategorie:Český skauting
 2. Sjednotit Kategorie:Vůdčí osobnosti skautingu, Kategorie:Skauti a Kategorie:Čeští skauti do Kategorie:Skautské osobnosti
 3. Zkvalitnit tyto stránky WikiProjektu Skauting
 4. Vylepšit NavBox – Současná podoba – zapracovat vznikající významné články, případně prodiskutovat část osobnosti
 5. Vytvořit Portál:Skauting

Část článkyEditovat

 1. Udržovat seznam českých skautů – (zatím průběžně Draceane)
 2. Dopracovat Skautské pahýly – jejich seznam pomocí PetScan
 3. Údržba skautských článků – seznam
 4. Vytvořit články o významných skautských osobnostech: František Šmajcl, Josef Vyprachtický, Bohumil Řehák, Milota Fanderlík, Marek Baláš, Eva Měřínská, Roman Šantora, Tomáš Řehák (skaut) / Tomáš Řehák (pedagog), Miloš Říha, Slavomil Janov, Jaroslava Pešková, František Šmajcl, Václav Rubeš (skaut) ([1]), Jan Pečínka – Jambo ([2]), Luboš Jednorožec (rozšířit – [3]), Jiří Čejka – Péguy, Jiří Světlík – Medvěd, Adam Borgula a dalších
 • Tipy:
 1. Vytvořit články o výchovných kategoriích a funkcích: Oldskauti, Skautský rádce
 2. Vytvořit články o významných skautských akcích a projektech: Velikonoční kuřátko, Den v krojích, Skautský dobrý skutek a dalších
 3. Vytvořit články o skautských organisacích působících v ČR: YMCA–SKAUT ČR, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
 4. Vytvořit články věnující se organizaci: Náčelnictvo Junáka, Kraj Junáka, Okres Junáka, Vnitřní předpisy Junáka, Starosta Junáka, Náčelník Junáka, Náčelní Junáka, skautIS a další
 5. Vytvořit články věnující se historii skautingu na našem území: Historie skautingu, Role skautů při vzniku Československa, Skauti a první odboj, Skauti a druhý odboj, Skauti a třetí odboj a další konkrétní významné události
 6. Vytvořit články o aktivních a regionálně významných skautských střediscích – podkategorie: Skautská střediska
 7. Vytvořit články o mezinárodním rozměru skautingu: Skauting ve světě, Mezinárodní skautské projekty, Mezinárodní konferencí katolických skautek (ICCG), Order of World Scouts (OWS) a další
 8. Vytvořit články o vzdělávání v Junáku: Vůdcovský lesní kurz, Lesní škola, Instruktorská lesní škola, Instruktorská kvalifikace, Manažerská zkouška, Skautské kvalifikace, Odborná činovnická kvalifikace a další
 9. Vytvořit články o skautských metodách a výchovných prostředcích: Nový skautský program, Sacculus (hra) a dalších
 10. Vytvořit další články, které souvisí se skauty a se skautingem a které jsou z hlediska Wikipedie významné
 11. Vytvořit články o skautských časopisech: Skauting (časopis), Skautský svět

FotografieEditovat

 • Nafotit významné české skauty
 • Nafotit různé skautské akce, činnosti, skauty v krojích a další podobné (třeba i ilustrační) fotky
 • Nafotit skautská vyznamenání
 •   Obrázky, zvuky či videa k tématu českého skautingu na Wikimedia Commons

InfoboxyEditovat

Třeba vytvořit!

ŠablonyEditovat

{{WikiProjekt_Skauting/nálepka}}
{{Skauting}}
{{Jamboree}}
{{Infobox - opakující se událost}}
{{Infobox - skautská akce}}

Třeba vytvořit šablony pro:

 • skautská střediska
 • skautské osobnosti
 • významné skautské akce a projekty

VyznamenáníEditovat

Existuje vyznamenání – Baden-Powellův řád pro aktivní účastníky projektu a příspěvky s tematikou skautingu. Seznam vyznamenaných je zde.