Jsem biolog, botanik se zaměřením na mechy.

Ač původem z Teplic, vystudovala jsem PřF JU v Českých Budějovicích, kde jsem prozatím i zakotvila.

Kromě biologie mě zajímá i šití, řemesla, skauting...