Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník

střední odborná škola v Česku

Česká zahradnická akademie v Mělníku je střední odborná škola s maturitou a vyšší odborná škola ukončená absolutoriem.

Česká zahradnická akademie Mělník -střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
Stredni zahradnicka skola.jpg
Zkratka ČZA Mělník
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Středočeský kraj
Datum založení 18. června 2001
REDIZO 600007383
Ředitel Ing. Anna Richterová
Zástupce PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.
Adresa sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník
Zeměpisné souřadnice
Počet žáků 300
Oficiální web http://www.zas-me.cz
Obory vzdělávání
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Areál školy.

HistorieEditovat

Chronologie názvu školyEditovat

Vinařsko-ovocnická školaEditovat

Vznikla na základě výnosu zemského výboru Království českého 29. listopadu 1882. Výnos jímž byla ustavena má číslo 35932. Vznikla jako první škola tohoto typu s českým vyučovacím jazykem na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Na rozdíl od podobné školy jež se nacházela v Litoměřicích, kde ale byla vyučovacím jazykem němčina. Jedním z jejich absolventů byl Václav Zákres, který svědomitě spravoval městské vinice na Mělníce. Český zemský sněm subvencoval ústav částkou 2000 zlatých, město Mělník dalo roční příspěvek 400 zlatých, okresní zastupitelstvo přispívalo ročně 200 zlatých a ministerstvo orby 200 zlatých. Následující citát dokumentuje zahájení vyučování 15. března 1885:

... a tak došlo 15. března roku 1885 po slavné mši v Chrámu Páně v čísle 48 v Husově ulici na Mělníce k slavnostnímu otevření vinařsko-ovocnické školy. Škola měla studenty naučit takovým dovednostem, aby uměli ve vinařství vinice zakládati, racionálně vzdělávati, opatrovati, výnos jejich zvyšovati a také při velkých vinicích jako vinaři a sklepmistři působiti, v ovocnictví uměli pěstovati stromy i keře ovocné, zakládati školky, štěpnice i sady. poznati druhy ovocné i jeho zužitkování, aby mohli jako samotní štěpaři působiti a plody všech druhů ovocných průmyslově zpracovati a racionálně zužitkovati.

Dne 22. června 1884 jmenoval zemský výbor definitivní kuratorium, jehož členy byli:

  • Václav Haupt jako předseda
  • Fr. Paris
  • Ferdinand Lobkowicz
  • Antonín Cílka ,zástupce zemského výboru
  • Josef Pražák (okresní starosta a zemský poslanec)
  • Josef Viktorin
  • Václav Vávra
  • Anton Nedoma, člen a delegát zemědělské rady
 
Vchod a atrium.

Do vlastní budovy se škola přemístila až v roce 1894, ta byla postavena podle projektu architekta Kamaráda na Polabí nákladem 20 000 zlatých. V roce 1895 byla před školou postavena stanice na zpracování ovoce a zeleniny s moderním technickým vybavením. V těmže roce byl vybudován 20 metrů dlouhý sklep na uskladnění 300 hl vína. Škola byla zřízena jako dvouletá a vyučování trvalo plných 37 let až do 30. června roku 1922. Za toto období škola vychovala asi 800 absolventů. Zakladatelem a prvním ředitelem byl Karel Fořt, který působil na škole 37 let. 1. září 1921 odešel do důchodu. Byl absolventem vinařské školy v Klosterneuburku, která se mu stala vzorem pro založení školy na Mělníce. Byl vynikajícím vinařským odborníkem a organizačně průbojným pracovníkem. V této době působnost školy překračovala české hranice. Na škole studovali i zahraniční studenti národnosti srbské, chorvatské, slovinské, ukrajinské, maďarské i bulharské. Dne 24. ledna 1921 bylo rozhodnuto o zřízení vyšší školy ovocnářsko vinařské a zahradnické a současně byl školou převzat zámek Neuberk v hodnotě 400 000 Kč.

Působil zde mimo jiné i Adolf Fišer, později ředitel Vinársko-ovocnickej školy v Modre na Slovensku.[1]

Státní vyšší ovocnářsko-vinařská a zahradnická školaEditovat

 
Vjezd do areálu školy.

Vznikla jako nástupce Vinařsko-ovocnické školy a jejím ředitelem byl jmenován PhDr. Jaroslav Smolák. Byl činný i kulturně jako hudebník, povznesl Pěvecko-hudební spolek Mělník na slušnou úroveň.

V roce 1927 byl na škole založen pokus s různými způsoby vedení a řezu na odrůdách Tramín červený, Portugalské modré, Chrupka bílá, Veltlínské červené a Sylvánské zelené. PhDr. Smolák odešel ze školy v roce 1931 a až do roku 1936 byl správou školy pověřen Ing. Jan Knotek. V letech 1936-1945 byl ředitelem školy Ing. Karel Sigit, v letech 1945-1949 Ing. Jan Burian a v letech 19491954 byl jejím ředitelem Ing. Jan Ožanka. Ředitel Ožanka byl nesmírně obětavý pracovník, který se v prvních poválečných letech zasloužil o rozvoj školy. Školní budova byla zvýšena o druhé poschodí a školnímu statku byl dán charakter velkovýrobní jednotky.

Zemědělská technická škola oboru zahradnickéhoEditovat

Pod tímto názvem existovala tato škola od roku 1952 až do roku 1991. Od roku 1954 byl jejím ředitelem Ing. Bohuslav Feix, absolvent školy z roku 1940, který na škole působil nejdříve jako učitel květinářství a zelinářství a později jako zástupce ředitele. Bohuslav Feix byl ředitelem školy až do roku 1970. Svého času byl autorem učebnic květinářství. Po svém odchodu ze školy v roce 1970 (v důsledku politických událostí po roce 1968) pracoval jako zahradník a zemřel v roce 1977.

Střední zemědělská technická škola oboru zahradnickéhoEditovat

V roce 1960 došlo k drobné úpravě názvu školy na Střední zemědělská technická škola oboru zahradnického. Od roku 1970 řídil školu Ing. Karel Lill, absolvent školy z roku 1945. Ze školy přešel v roce 1979 do SOU Liběchov. Za dobu jeho působení proběhla úprava sklepních prostor. Od roku 1979 do roku 1991 řídil školu Ing. Rudolf Fiala. V roce 1985 byla provedena řada stavebních úprav, např. budovou nové jídelny. Od roku 1991 byl ředitelem školy Ing. Jan Macura.

V letech 1981-82 se skupina studentů školy stala předmětem zájmu Státní bezpečnosti (tzv. Akce Zahradník) kvůli účasti na křesťanských shromážděních, která organizoval P. Josef Dolista. Dva studenti byli v květnu 1982 několik dní před maturitou vyloučeni ze školy, dalším sedmi snížena známka z chování.[2]

SoučasnostEditovat

Na ČZA Mělník se vedle předmětů všeobecně vzdělávacích vyučují zahradnické odborné předměty:

Formy studiaEditovat

Praktická výukaEditovat

Praktická výuka je zajišťována ve školním arboretu a v různých střediscích školního statku na Neuberku o rozloze 80 ha:

Zahraniční praxeEditovat

Praktické znalosti a dovednosti si ve vyšších ročnících studenti doplňují v českých i zahraničních zahradnických firmách v Evropě (Švýcarsko, Rakousko, Spojené království a Nizozemsko) a ve Spojených státech amerických (Arizona a Pensylvánie). Projekty jsou realizovány ve spolupráci s partnerskými školami v rámci sítě evropských zahradnických škol Flornet.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat