Vintíř (poustevník)

křesťanský svatý mnich a poustevník

Blahoslavený Vintíř (německy Gunther nebo Günther, latinsky Guntharius, někdy uváděn jako Gunther z Niederaltaichu, asi 9551045, někdy označován jako svatý) byl německý benediktinský mnich, zakladatel kláštera Rinchnach. Z jeho jména vzniklo německé jméno Günther.[1]

Blahoslavený
Vintíř
Kenotaf svatého Vintíře na jižní stěně břevnovské baziliky sv. Markéty
Kenotaf svatého Vintíře na jižní stěně břevnovské baziliky sv. Markéty
poustevník
Datum narozeníasi 955
Místo narozeníSchwarzburg
Datum úmrtí9. října 1045
Místo úmrtíPrášily
Svátek9. října
Uctíván církvemiřímskokatolická církev a církve v jejím společenství
Atributyřeholní oděv

ŽivotEditovat

Vintíř žil v 10.11. století a jeho život je opředen mnoha nejasnostmi. Narodil se někdy kolem roku 955 v hraběcí rodině z Käfernburgu-Schwarzburgu[2]Durynsku, byl bratrancem[3] bavorského vévody a pozdějšího římského císaře Jindřicha II. a díky sňatku Jindřichovy sestry Giselykrálem Štěpánem (později svatořečeným) se stal spřízněným i s uherským vládnoucím rodem. V Uhrách strávil několik let, především v lesích u dnešního Bakonybélu, kde kolem roku 1018 založil benediktinský klášter svatého Mořice.[4]

Je pravděpodobné, že se přátelil s přemyslovskými bratry Oldřichem a Jaromírem, kteří v roce 1001 utekli z Čech před krutým Boleslavem Ryšavým. Kolovala pověst, že se Vintíř stal kmotrem knížete Břetislava, Oldřichova syna.

Osudovým pro Vintíře a pro utváření jeho názorů na život a víru bylo setkání s biskupem Gothardem, na jehož základě se Vintíř rozhodl stát řeholníkem benediktinského řádu. V té době byl vdovcem a otcem minimálně dvou synů.[3] Darovací listinou z 25. prosince 1005 odevzdal v přítomnosti Gothardově svůj majetek klášteru hersfeldskému jako prebendu pro klášter Göllingen. Gothard ho poté vzal s sebou v jeho světském šatě do kláštera v bavorském Niederaltaichu. Odtud vykonal Vintíř pouť do Svaté země a po návratu na jaře roku 1006 odložil před oltářem sv. Mořice zbraň a započal noviciát a roku 1007 složil řeholní sliby.[2] Nejprve se navzdory vstupu do řádu nemohl vzdát světských radovánek, později ale odchází do samoty a žije příkladný život světce. Prošel Bavorskem, krátký čas pobyl v Rancingu (dnešní Lahling), později se přemístil do kraje nad Řezným potokem (na bavorské straně Šumavy), kde si založil poustevnu, která se s příchodem dalších bratří později rozrostla v klášter Riminichi (klášter Rinchnach). Podílel se na vybudování kaple sv. Jana Křtitele.

Později se dostal do oblasti kolem hradu Rabí a nakonec se usadil na vrchu Březník (Dobrá Voda), kde v poustevně Březnice 9. října 1045 zemřel.[5] Podle svého přání byl pochován v břevnovském klášteře. Jeho ostatky během husitských válek rozházeli husité. Jeho kenotaf se nachází při jižní stěně klášterní baziliky sv. Markéty.

Posmrtné osudy a významEditovat

Břetislav I. oceňoval jeho misionářské úsilí a využíval jej jako diplomata. Je doloženo Vintířovo působení v jednání mezi císařem Jindřichem III. a českým knížetem.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. Překlad Pola, Vojtěch a Brichtová, Terezie. 3. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 702 s. ISBN 80-7192-650-7. S. 523. 
  2. a b KADLEC, Jaroslav. Poustevník Vintíř. [s.l.]: Pastorace.cz Dostupné online. 
  3. a b FIBICH, Ondřej. Šumava. 1. vyd. Praha: Baset, 2004. 800 s. ISBN 80-7340-021-9. Kapitola Šumavská krásná literatura v jazyce českém a latinském, s. 499. 
  4. http://www.szentmauriciusz.hu/tortenelem
  5. http://www.turistika.cz/fotogalerie/355/breznik#476087

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat