Otevřít hlavní menu

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

návrh směrnice o autorském právu v EU

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2016/0280 (COD), nazývaná také Směrnice EU o autorském právu, je směrnice Evropské unie, která má zajistit „dobře fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ... s přihlédnutím zejména k digitálnímu a přeshraničnímu využití chráněného obsahu“.[1] Rozšiřuje stávající právní předpisy Evropské unie o autorských právech a je součástí projektu jednotného digitálního trhu EU. Směrnici poprvé představil Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu dne 20. června 2018 a Evropská komise schválila směrnici dne 12. září 2018 a prošla formálními diskusemi v trialogu. Rumunsko předložilo jako předsednická země v lednu roku 2019 kompromisní návrh.[2] Devět zemí (Německo, Belgie, Nizozemsko,[3] Lucembursko,[3] Finsko,[3] Švédsko, Slovinsko, Itálie,[3] Polsko[3]) kompromisní návrh zamítlo kvůli kontroverzním článkům 11 a 13. Směrnice dne 26. 3. 2019 úspěšně prošla schvalovacím procesem. Členské státy EU jsou povinny přijmout zákony implementující tuto směrnici.[4]

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisu Směrnice Evropské unie
Číslo předpisu 2016/0280 (COD)
Údaje
Autor Evropská komise, Evropský parlament
Schváleno ano
Oblast úpravy
autorské právo

Evropská rada uvádí jako klíčové cíle směrnice, chránit tištěné publikace, snižuje „mezery mezi hodnotami“ mezi zisky vytvořenými internetovými platformami a tvůrci obsahu, povzbuzuje „spolupráci“ mezi těmito dvěma skupinami a vytváří výjimky z autorských práv pro textové a datové dolování.[5] Specifické návrhy směrnice zahrnují udělení vydavatelům přímého autorského práva na používání jejich publikací prostřednictvím internetových platforem jako jsou agregátory online zpráv (článek 11) a vyžadují, aby webové stránky, které primárně hostí obsah zveřejněný uživateli, přijaly „vhodná a přiměřená“ opatření k zabránění neoprávněnému uveřejňování obsahu chráněného autorskými právy nebo odpovědnost za akce uživatelů (článek 13).

Články 11 a 13 přitahují rozsáhlou kritiku a diskusi evropských a amerických politických stran s obavami, že směrnice by omezila projev na Internetu tím, že bude vyžadovat, aby webové stránky získaly licence pokud chtějí odkazovat na zprávy a že článek 13 by vyžadoval použití technologií pro přizpůsobování obsahu, které nemohou identifikovat poctivé jednání jako je např. parodie.[6][7] Příznivci směrnice, většinou mediální skupiny a vydavatelé, odmítají tyto argumenty a tvrdí, že kampaně týkající se dezinformace a astroturfingu provádějí velké internetové platformy, jako je Google.[8][9][10][11]

Legislativní procesEditovat

 
Zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 11. září 2018

Návrh směrnice vydala Evropská komise 14. září 2016.[12] Výbor stálých zástupců Rady Evropské unie směrnici schválil 25. května 2018 a připravil ji pro hlasování v Evropském parlamentu[13] bez podpory Německa, Finska, Nizozemska, Slovinska, Belgie a Maďarska.[14] Směrnice neprošla 5. července 2018 hlasováním Evropského parlamentu, čímž se prodloužila doba pro její projednávání. Proti přijetí hlasovalo 318 europoslankyň a europoslanců, pro 278 a 31 se zdrželo.[15]

12. září 2018 Evropský parlament schválil upravenou verzi směrnice[4] a poslal ji tak k projednávání v trialogu Evropské komise, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.[16] Ten skončil v únoru 2019 a návrh se tak mohl posunout k závěrečnému hlasování Evropského parlamentu 26. března 2019.[16][17] Ten návrh, bez hlasování o změnách, přijal v poměru hlasů 348 pro, 274 proti a 36 se zdrželo.[18][19][20] Členské státy mají dva roky na implementaci směrnice do svého práva.[21]

Z europoslanců zvolených za ČR hlasovali pro přijetí směrnice v předložené podobě pouze Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová (oba za KDU-ČSL), ostatní přítomní včetně jejich spolustraníka Tomáše Zdechovského byli proti návrhu nebo se zdrželi hlasování.[22]

Výsledky hlasování Evropského parlamentu 26. března 2019 podle politické frakce (bez korekcí)[23]
 

První zemí implementující obsah směrnice do svého právního řádu má být v říjnu 2019 Francie.[24] Společnost Google už v září oznámila, že nebude ve Francii zobrazovat úryvky z článků, ale jen jejich titulky.[25] V reakci na toto prohlášení podala l’Alliance de la Presse d’Information Générale, která zastupuje vydavatele tisku, stížnost k francouzskému antimonopolnímu úřadu pro zneužití dominantního postavení na trhu.[26]

Obsah směrniceEditovat

Na stránkách Evropského parlamentu je v češtině k dispozici přehled schválených pozměňovacích návrhů, který prošel prvním čtením.[27]

Článek 3Editovat

Článek 3 navrhuje výjimku z autorského práva pro vytěžování dat výzkumnými organizacemi.[28][29]

Pozměňovací návrh: "Členské státy stanoví výjimku z práv (...) s ohledem na rozmnožování a extrakce děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají výzkumné organizace zákonný přístup a které jsou prováděny v zájmu vytěžování textů a dat těmito organizacemi pro účely vědeckého výzkumu."[27]

Článek 11 / Článek 15Editovat

Článek 11 vyžaduje po členských státech Evropské unie zavedení nového práva pro vydavatele tisku při sdělování jejich publikací veřejnosti poskytovateli služeb informační společnosti podle článku 2 a článku 3, odstavce 2 Směrnice o harmonizaci autorského práva (2001/29/ES). Toto právo by se nemělo vztahovat na jednotlivá slova nebo „velmi krátké“ úryvky[30] a mělo by trvat zhruba dva roky od zveřejnění článku.[31]

Cílem článku 11 je poskytnout vydavatelům tisku získat peněžní kompenzaci za poskytnutí náhledu článků uživatelům vyhledávačů, sociálních sítí nebo agregátorů zpráv.[16]

Podobné ustanovení bylo již dříve aplikováno v Německu a ve Španělsku.[32][33]

Článek 11 byl v březnu 2019 přečíslován na článek 15.[34]

PodporaEditovat

Článek ocenila Unie vydavatelů ČR a Evropský svaz vydavatelů tisku ENPA.[35]

V srpnu 2018 zaslal zahraniční zpravodaj agentury AFP Sammy Ketz otevřený dopis europoslancům. V dopise popsal finanční problémy, kterým média čelí zejména v kontextu válečného a krizového zpravodajství a jako řešení uvedl navrhované licencování žurnalistického obsahu vyhledávačům, aby „média nemusela získávat peníze od čtenářů“. Europoslance, kteří v červnu 2018 hlasovali proti článku 11 nepřímo označil za „oklamané podvodným lobbingem“. Otevřený dopis podpořilo 103 novinářů z 27 zemí, mj. Radka Marková (ČTK), Jakub Szántó (ČT) a Lucie Vopálenská (ČRo).[36]

Pro zavedení práva pro vydavatele tisku se vyslovil i europoslanec Pavel Svoboda. Podle něj nezavedení odměn poškodí kvalitu tisku a odmítá, že by toto právo bylo cenzurou Internetu.[37]

KritikaEditovat

Senát Parlamentu ČR se ve svém usnesení z 9. března 2017 vyjádřil negativně k nově zavedenému právu pro vydavatele tisku s odkazem na dřívější pokusy zavést podobná práva v Německu a Španělsku. Požadoval rovněž, aby byly z tohoto práva jednoznačně vyloučeny jednotlivé odkazy.[38]

Proti nově zavedenému právu pro vydavatele se kriticky postavilo také 169 akademiků zabývajících se oblastmi práva duševního vlastnictví, internetového práva a žurnalistických studií.[39] Podle nich by aplikace tohoto článku mohla mj. zvýšit koncentraci vlastnictví médií u zavedených vydavatelů.[35]

Podle organizace Electronic Frontier Foundation by článek zničil otevřený přístup (Open Access) ve zpravodajství vydávaném pod licencemi Creative Commons vytvořením zvláštního práva pro komerční využití zpravodajství, jehož by se autoři a vydavatelé nemohli sami vzdát.[40][41]

V ČR článek kritizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora České republiky, ICT Unie a Seznam.cz.[42]

Článek 13 / Článek 17Editovat

Článek 13 nahrazuje výjimku „prostého přenosu“ od porušení autorských práv pro poskytovatele služeb pro online sdílení obsahu s novou podmíněnou výjimkou odpovědnosti. Tyto podmínky představují zavedení „účinných a přiměřených opatření“ na „zabránění dostupnosti konkrétních (nelicencovaných) děl identifikovaných držiteli práv“, který „urychleně“ jedná za účelem jejich odstranění a prokazuje, že „bylo vynaloženo co největší úsilí“ k zabránění „budoucí dostupnosti“. Článek také rozšiřuje veškeré licence udělené poskytovatelem obsahu svým uživatelům, pokud tito uživatele nekonají „na komerční bázi“.[43]

Fakticky se tak přenáší odpovědnost za porušení autorských práv od uživatelů směrem ke službám pro sdílení obsahu.[44][45][46]

Článek směřuje členské státy, aby zvážily velikost poskytovatele, množství nahraného obsahu a účinnost uložených opatření „s ohledem na technologický vývoj“. Také pověřuje odvolací proces,[43] a vyžaduje, aby hostitelé obsahu sdíleli s vlastníky „informace o využívání obsahu“, jejichž nedostatek byl v minulosti sporným bodem.[47]

Z působnosti článku jsou vyjmuty společnosti, které existují méně než 3 roky, mají roční obrat nižší než 10 milionů eur a méně než 5 milionů uživatelů měsíčně.[48]

Článek 13 byl v březnu 2019 přečíslován na článek 17.[49][50][34]

PodporaEditovat

Článek 13 spolu s celou reformou autorského práva v otevřeném dopise europoslancům podpořil hudebník Paul McCartney.[51]

KritikaEditovat

Článek 13 se potýká s rozsáhlou kritikou nad možností, že by mohlo dojít k negativnímu účinku na svobodu slova na Internetu. Ačkoli článek požaduje od poskytovatelů pouze „nejlepší úsilí“, je kritiky i zastánci široce akceptováno, že k tomu, aby byly splněny požadavky na zabránění budoucí dostupnosti, budou muset větší společnosti implementovat technologii pro shromažďování obsahu podobnou systému YouTube Content ID.[6][52] Kritici zdůrazňují otázku falešných pozitiv v rámci těchto systémů a jejich neschopnost zohledňovat výjimky z autorských práv.[35] Příznivci a třetí strany poukazují na to, že služba YouTube používá Content ID po dobu přibližně deseti let a přesto zůstává úspěšným hostitelem pro obsah všeho druhu.[52] Generální ředitelka společnosti YouTube Susan Wojcicki nicméně vyjádřila obavy, že nová legislativa by mohla snížit schopnost milionů lidí nahrávat videa na YouTube,[53] což je přísně odmítáno podporovateli reformy autorských práv.[54]

Jiné tvrzení od kritiků zahrnují názory, že všichni poskytovatelé obsahu budou nuceni používat drahé filtry obsahu, a pouze velké americké firmy z oblasti technologií mají dostatečné zdroje pro vývoj takových systémů,[55][46] a že outsourcing takového úkolu má důsledky pro soukromí.[56]

Ve variantě návrhu z prosince 2018 je obsažena povinnost provozovatelů spolupracovat s držiteli práv na tom, aby se autorsky chráněný obsah, o kterém dostal informace, na jeho službě vůbec nevyskytoval, k čemuž musí použít veškeré možné prostředky odpovídají profesním standardům.[57] Tohoto cíle lze jenom velmi obtížně dosáhnout bez preventivního filtrování, skenování a prověřování veškerého uživateli vkládaného obsahu.[57] Směrnice ale definuje, že její uplatňování k obecnému monitorování obsahu vést nesmí, takže návrh toto filtrování současně přikazuje i zakazuje.[57]

Navrhovaný článek v červnu 2018 kritizovali v otevřeném dopisu akademici mezi nimiž byli i internetoví pionýři Vint Cerf a Tim Berners-Lee.[35][16] Proti se postavili také britský spisovatel Neil Gaiman a komik Stephen Fry,[51] Nadace Wikimedia, Creative Commons, Electronic Frontier Foundation[16] nebo svaz evropských provozovatelů komerčních televizí.[44] V ČR článek kritizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora České republiky, ICT Unie a Seznam.cz.[42]

Lidská právaEditovat

Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva vznesl obavy, že návrh je neslučitelný s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech z roku 1966. Ve veřejném dopisu zvláštnímu zpravodaji Davidu Kayemu argumentoval, že neochota návrhu stanovit přesné povinnosti pro hostitele obsahu vytvořila „značnou právní nejistotu“, která je v rozporu s požadavkem smlouvy, že „omezení práva na svobodu projevu“ bude „zajištěno zákonem“. Dospěl k závěru, že by to mohlo vést k „tlaku na poskytovatele sdílení obsahu“. Kaye také kritizovala nedostatek „předchozí soudní kontroly“, která by byla součástí systémem, a podobně mimosoudní povaha jeho odvolacího procesu.[58]

V dopise se rovněž objevily obavy týkající se nedostatečné ochrany neziskových organizací, i když by byly tyto skupiny před zveřejněním z návrhu vyloučeny.[43] EU byla vyzvána, aby odpověděla do 60 dnů.

ProtestyEditovat

 
Protestní transparent proti výroku europoslance Svena Schulze o tom, že za protestními emaily stojí firma Google, protože byly odeslány prostřednictvím služby Gmail,[59] během demonstrace v Hamburku 6. března 2019

Začátkem července 2018 italská Wikipedie na protest proti navrhované směrnici dočasně znepřístupnila svůj obsah.[60]

Německý Twitch streamer Sebastian Worms vyzval k veřejné demonstraci proti článku 13 navrhované směrnice. Jeho výzvu podpořili i další v Německu známí youtubeři. Na protestech v Kolíně nad Rýnem se 16. února 2019 sešlo kolem 1500 lidí.[59]

Další demonstrace proti článku 13 se 23. února 2019 zúčastnilo přibližně 2000 lidí.[61]

Na demonstraci proti článku 13 a za svobodu Internetu se 2. března 2019 sešlo v Berlíně kolem 3500 protestujících.[62]

Další demonstrace v různých evropských městech byly svolány na 23. března 2019.[59][61][62] Poté co se Evropská lidová strana pokusila svolat hlasování o směrnici na dřívější datum, což bylo kritiky vyloženo jako pokus obejít již svolané protesty,[63] byly v Německu svolány další protesty na 5.9. března a na 16. a 17. března 2019.[64]

16. března proběhly další demonstrace v Kolíně nad Rýnem a v Magdeburgu – každá s účastí do 1000 lidí.[65][66]

23. března proběhly demonstrace proti článkům 11 a 13 v několika desítkách evropských měst. V Německu protestovalo několik desítek tisíc lidí v Berlíně, Postupimi, Hannoveru, Rostocku a dalších přibližně 40 městech.[48][50] Rovněž ve švýcarském Curychu se sešlo více než tisíc lidí.[67] V České republice proběhly demonstrace svolané Českou pirátskou stranou za účasti několika stovek lidí v 10 městech.[48] Další protesty probíhaly ve Francii, Nizozemsku, Rakousku, Dánsku, Polsku, Rumunsku a Řecku.[48]

Vypnutí WikipediíEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Protest Wikipedií 21. března 2019.

Poprvé proti návrhu směrnice jednodenním vypnutím 4. července 2018 před hlasováním Evropského parlamentu protestovaly komunity italské, španělské, portugalské a polské Wikipedie.[68][69]

Komunita německojazyčné Wikipedie se na začátku března rozhodla protestovat proti návrhu směrnice znepřístupněním jejího obsahu 21. března 2019.[70] Již dříve se k návrhu negativně vyjádřila i nadace Wikimedia.[71] Komunity editorů české, slovenské a dánské Wikipedie se rozhodly přidat k protestu německé Wikipedie a 21. března 2019 na jeden den znepřístupnit obsah Wikipedie ve svých jazycích.[72][73][74]

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Directive on Copyright in the Digital Single Market na anglické Wikipedii.

 1. Evropská komise. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market [online]. 14 September 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 2. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//EN - Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018
 3. a b c d e Joint statement on the Directive of the European Parliament and Council on copyright in the Digital Single Market [online]. 2019-02-20 [cit. 2019-03-09]. Úplné znění v PDF příloze. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b VINCENT, James. EU approves controversial Copyright Directive, including internet ‘link tax’ and ‘upload filter’. The Verge [online]. Vox Media, 2018-09-12 [cit. 2019-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Rada Evropské unie. Copyright rules for the digital environment: Council agrees its position [online]. 2018-05-25 [cit. 2019-03-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b 'Disastrous' copyright bill vote approved. BBC News [online]. BBC, 2018-06-20 [cit. 2018-07-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Copyright: say NO to scaremongering and YES to creators getting paid [online]. Independent Music Companies Association [cit. 2018-07-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. MYTHBUSTER [online]. European Magazine Media Association a další [cit. 2018-07-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. UK Music chief slams Google as “corporate vultures” as figures show Google’s €31m EU lobbying bid [online]. UK Music, 2018-07-03 [cit. 2018-07-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. MOORE, Matthew. Google funds website that spams for its causes. The Sunday Times [online]. Times Newspapers, 2018-08-06 [cit. 2018-08-10]. Dostupné online. ISSN 0140-0460. (anglicky) 
 11. Evropská komise. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright in the Digital Single Market [online]. 2016-09-14 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Proposal for a directive on copyright in the Digital Single Market [online]. 2018-05-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. EU Council agrees Copyright Directive position [online]. UK Copyright and Creative Economy Centre University of Glasgow, 2018-05-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Controversial copyright law rejected by EU parliament. BBC News [online]. BBC, 2018-07-05 [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. a b c d e KASÍK, Pavel. Česká Wikipedie „stávkuje“ na protest proti plánované směrnici EU. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-03-18, rev. 2019-03-21. Dostupné online. 
 16. SLÍŽEK, David. Poslední krok: reformu copyrightu s články 11 a 13 projednají europoslanci 26. března. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-03-12 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. 
 17. SLÍŽEK, David. Články 11 a 13 prošly. Europoslanci schválili reformu autorského práva v EU. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 18. JABŮREK, Václav. Evropský parlament schválil kritizovanou směrnici o ochraně autorských práv. iRozhlas.cz [online]. Český rozhlas, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 19. Europoslanci schválili smernicu o autorskom práve aj ukončenie striedania času. SME [online]. Petit Press, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 20. ket. Europarlament schválil reformu ochrany autorských práv na internetu. Směrnici kritizují miliony lidí. ČT24 [online]. Česká televize, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 21. Copyright in the Digital Single Market: European Parliament Vote [online]. 26.3.2019 [cit. 2019-04-01]. Dostupné online. 
 22. Výsledky hlasování včetně korekcí na str. 52-53
 23. Google už ve Francii neukáže úryvky a náhledy zpráv. Lidové noviny. MAFRA, 2019-09-26, s. 12. 
 24. WOLF, Karel. Google odmítl platit ve Francii za novinové úryvky, přestane je raději zobrazovat. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-09-26 [cit. 2019-09-29]. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 25. SLÍŽEK, David. Francouzští vydavatelé hrozí Googlu kvůli copyrightu antimonopolní stížností. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-10-24 [cit. 2019-10-25]. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 26. a b Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. září 2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [online]. 2018-09-12 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. 
 27. Copyright Reform: Help Us Ensure an Effective TDM Exception! [online]. LIBER, 2017-09-25 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market [online]. Rada Evropské unie, 2019-02-20 [cit. 2019-03-09]. S. 51. Dostupné online. (anglicky) 
 29. Spravedlnost pro kreativce. Unie se dohodla na ochraně autorských práv. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-02-14 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. 
 30. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market [online]. Rada Evropské unie, 2019-02-20 [cit. 2019-03-09]. S. 64. Dostupné online. (anglicky) 
 31. HELLER, Jakub. Konec internetu, jak ho známe. Nová směrnice EU žene před volbami do ulic davy lidí. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2019-02-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 32. JACKSON, James. Memes could be filtered out by EU copyright law. Deutsche Welle [online]. 2019-03-12 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 33. a b ČTK. Na úpravu digitálního autorského práva má Česko dva roky, konečná podoba se však může lišit. iRozhlas.cz [online]. Český rozhlas, 2019-03-26 [cit. 2019-03-27]. Dostupné online. 
 34. a b c d KASÍK, Pavel. Vymáhání copyrightu dostalo zelenou. EU bude hlasovat o „cenzuře internetu“. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-06-20 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. 
 35. ČTK. Evropští novináři podpořili výzvu k ochraně autorského práva. České noviny [online]. ČTK, 2018-08-28 [cit. 2019-02-24]. Dostupné online. ISSN 1213-5003. 
 36. STRNAD, František. Boj za autorská práva není cenzura internetu, říká europoslanec Svoboda. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-09-12 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. 
 37. Senát Parlamentu České republiky. 128. usnesení Senátu [online]. Praha: 2017-03-09 [cit. 2019-02-24]. Dostupné online. 
 38. Academics against Press Publishers’ Right: 169 European Academics warn against it [online]. Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, 2018 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. DOCTOROW, Cory. The EU's Link Tax Will Kill Open Access and Creative Commons News [online]. Electronic Frontier Foundation, 2018-10-28 [cit. 2019-02-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. ŠURKALA, Milan. Článek 11 postaví Creative Commons mimo zákon. Svět hardware [online]. 2018-10-29 [cit. 2019-02-23]. Dostupné online. 
 41. a b Společné stanovisko k hlasování EP o směrnici o copyrightu [online]. Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 2018-09-30 [cit. 2019-03-23]. Plné znění je v PDF příloze. Dostupné online. 
 42. a b c Proposal for a directive on copyright in the Digital Single Market [online]. 25 May 2018. S. 26. Dostupné online. (anglicky) 
 43. a b ČÍŽEK, Jakub. Nová směrnice o autorském právu je hotová. Evropa je stále ostře rozdělená. Connect! [online]. CZECH NEWS CENTER, 2019-02-15 [cit. 2019-03-16]. Dostupné online. 
 44. YouTube varuje: Představte si, že nemůžete sledovat oblíbená videa. Roklen24.cz [online]. Roklen Holding, 2019-03-18 [cit. 2019-03-21]. Dostupné online. 
 45. a b SLÍŽEK, David. Jak přistřihnout křídla Facebooku a Googlu. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-02-12 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. 
 46. O’BRIEN, Kevin J. Royalty Dispute Stops Music Videos in Germany. The New York Times [online]. The New York Times Company, 2009-04-02 [cit. 2018-08-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. a b c d Lidé protestovali proti reformě autorských práv na internetu. České noviny [online]. ČTK, 2019-03-23, rev. 2019-03-23 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. ISSN 1213-5003. 
 48. Twitter. mobile.twitter.com [online]. 21. března 2019. Dostupné online. 
 49. a b EU-Urheberrechtsreform: Zehntausende fordern Aus für Artikel 13. tagesschau.de [online]. 2019-03-23 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (německy) 
 50. a b PLUCINSKA, Joanna. Ticket to copyright: Paul McCartney joins crowded fight over online rules. Politico.eu [online]. 2018-07-04 [cit. 2019-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. a b VOSS, Axel. Europäisches Urheberrecht [online]. 2018-06-18 [cit. 2018-07-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-07-05. (německy) 
 52. WOJCICKI, Susan. A Final Update on Our Priorities for 2018. YouTube Creator Blog [online]. Google, 2018-10-22 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. STRÖMBÄCK, Per. Time for Youtube to Develop a New Business Model. Netopia.Eu Blog [online]. 2018-10-26 [cit. 2018-10-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. MAACK, Már Másson. The EU's disastrous Copyright Reform, explained by its lovers and haters. The Next Web [online]. 2018-06-19 [cit. 2018-06-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 55. ROMERO-MORENO, Felipe. ‘Notice and staydown’ and social media: amending Article 13 of the Proposed Directive on Copyright. International Review of Law, Computers & Technology. 2018-05-29, s. 1–24. DOI:10.1080/13600869.2018.1475906. (anglicky) 
 56. a b c SLÍŽEK, David. Jak filtrovat internet? Sporný článek 13 a celá reforma copyrightu míří do finále. lupa.cz [online]. 18. 1. 2019. Dostupné online. 
 57. KAYE, David. European Union draft directive on copyright in the digital single market [online]. UNHCHR. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-41-2018.pdf Dostupné online. OL OTH 41/2018. (anglicky) 
 58. a b c VON BLAZEKOVIC, Jessica. Tausende Menschen protestieren gegen Urheberrechtsreform. Frankfurter Allgemeine Zeitung [online]. Frankfurter Allgemeine Zeitung, rev. 2019-02-17 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. (německy) 
 59. ČTK. Italská Wikipedie zablokovala svůj obsah. Protestuje proti evropské směrnici o autorském právu. Aktuálně.cz [online]. Economia, rev. 2018-07-04 [cit. 2019-03-16]. Dostupné online. 
 60. a b Proteste gegen Artikel 13. Dlf24 [online]. Deutschlandradio, 2019-02-23 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. (německy) 
 61. a b Demo gegen Urheberrechtsreform: Tausende wehren sich gegen Artikel 13. ZDF heute [online]. ZDF, 2019-03-02 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. (německy) 
 62. BEUTH, Patrick. Der Zorn der Übergangenen. Spiegel Online [online]. 2019-03-05 [cit. 2019-03-08]. Dostupné online. (německy) 
 63. Save the Internet: Demos
 64. Demo Köln: Erneut Protest gegen Upload-Filter. WDR [online]. 2019-03-09 [cit. 2019-03-10]. Dostupné online. (německy) 
 65. Demo für Meinungsfreiheit und Vielfalt im Internet. mdr [online]. Rev. 2019-03-09 [cit. 2019-03-10]. Dostupné online. (německy) 
 66. EU-Urheberrecht treibt Zehntausende auf die Strassen. SRF [online]. 2019-03-23 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (německy) 
 67. KLUSKA, Vladislav. Wikipedie upozorňuje na blížící se hlasování Evropského parlamentu. Živě.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2018-07-05 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. 
 68. Polish Wikipedia shuts down in protest at EU copyright law. polandin.com [online]. Telewizja Polska, 2018-07-04 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 69. halp; roso. Gegen EU-Urheberrechtsreform - Wikipedia schaltet mal ab. SRF [online]. 2019-03-09 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. (německy) 
 70. DAVENPORT, Allison. We do not support the EU Copyright Directive in its current form. Here’s why you shouldn’t either [online]. Wikimedia Foundation, 2019-02-28 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. Česká Wikipedie plánuje „stávku“ na protest proti plánované směrnici EU. iDNES.cz [online]. 2019-03-18 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 72. HODÁS, Martin. Slovenská Wikipedia chystá protest, na deň prestane fungovať. Živé.sk [online]. 2019-03-19 [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. (slovensky) 
 73. SIY, Sherwin; GERLACH, Jan. Four Wikipedias to ‘black out’ over EU Copyright Directive [online]. Wikimedia Foundation, 2019-03-20 [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat