Otevřený přístup

Otevřený přístup (anglicky Open Access, OA) je modelem vědecké komunikace, který zajišťuje trvalý, okamžitý a bezplatný přístup k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu

Charakteristiky open access přístupuEditovat

  • okamžitý – přístup k výsledkům má být zajištěn nejpozději ve chvíli, kdy je publikovaný (případně i před publikací – např. v preprintovém repozitáři), jde o přístup bez časového embarga
  • bezplatný – přístup k výsledkům má být dostupný zdarma pro koncové uživatele
  • trvalý – přístup má být zajištěn dlouhodobě – výsledky musí být archivovány
  • svobodný – výsledky nemají být dostupné pouze ke čtení, ale měly by být zveřejněny tak, aby mohly být opětovně využité

Cesty otevřeného přístupuEditovat

Existují dvě cesty otevřeného přístupu:

  • zlatá (Gold road) - publikování v otevřených časopisech, kde přístup poskytují vydavatelé
  • zelená (Green road) - autoarchivace autorem v otevřených repozitářích, kde přístup poskytují autoři

Související článkyEditovat

Externí odkazy / LiteraturaEditovat

  • BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. In INFORUM 2006 : 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2011-11-06]. [21 s.]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf>. ISSN 1801-2213.
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ústřední knihovna. E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru [online]. Ostrava : VŠB-TUO, [2009] [cit. 2011-11-04]. Dostupný z WWW: <http://e-zdroje.vsb.cz/>.