Seznam národních přírodních rezervací v Česku

seznam na projektech Wikimedia

Následující seznam národních přírodních rezervací v Česku obsahuje všechny národní přírodní rezervace (NPR), které se v roce 2019 nacházely na území Česka. Celkem se jedná o 110 rezervací.[1]

Seznam rezervacíEditovat

Kód Obrázek Název Rozloha (ha) Vyhlášeno Galerie
Commons
Popis území Kraj Souřadnice
2401   Adršpašsko-teplické skály &0000000000001712.0100001 712,01 19331231a31. prosince 1933 Rozlehlé skalní město budované turonskými pískovci Královéhradecký kraj 50°35′56″ s. š., 16°6′50″ v. d.
554   Bílá Strž &0000000000000075.67000075,67 19721229a29. prosince 1972 Hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a vodopádem s přirozenými lesními porosty Plzeňský kraj 49°11′30″ s. š., 13°9′30″ v. d.
2419   Bohdanečský rybník &0000000000000247.770000247,77 19511122a22. listopadu 1951 Ornitologická lokalita s výskytem bahňáků a dalších druhů vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů Pardubický kraj 50°5′34″ s. š., 15°40′24″ v. d.
643   Bořeň &0000000000000023.24000023,24 19460410a10. dubna 1946 Znělcový lakolit s teplomilnými společenstvy Ústecký kraj 50°31′40″ s. š., 13°45′50″ v. d.
2424   Boubínský prales &0000000000000685.870000685,87 19331231a31. prosince 1933 Přirozené lesní porosty 5. až 8. vegetačního stupně v masivu Boubína s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Jihočeský kraj 48°58′37″ s. š., 13°48′43″ v. d.
2426   Božídarské rašeliniště &0000000000000929.570000929,57 19650924a24. září 1965 Typické krušnohorské rašeliniště se vzácnou květenou i zvířenou Karlovarský kraj 50°24′ s. š., 12°54′ v. d.
2430   Broumovské stěny &0000000000000557.390000557,39 19560305a5. března 1956 Rozsáhlé pískovcové skalní město, místy zachované smíšené porosty Královéhradecký kraj 50°31′58″ s. š., 16°18′31″ v. d.
1403   Brouskův mlýn &0000000000000138.200000138,20 19911230a30. prosince 1991 Krajinářsky hodnotné údolí Stropnice Jihočeský kraj 48°52′47″ s. š., 14°41′4″ v. d.
2431   Břehyně - Pecopala &0000000000000903.500000903,50 19331231a31. prosince 1933 Rybník s rašeliništi, významná mokřadní společenstva, původní bučiny ve skalním městě Liberecký kraj 50°35′36″ s. š., 14°42′10″ v. d.
2437   Bukačka &0000000000000050.72000050,72 19540505a5. května 1954 Smíšený bukosmrkový pralesovitý porost s velmi bohatou květenou Královéhradecký kraj 50°20′13″ s. š., 16°22′36″ v. d.
151   Býčí skála &0000000000000181.580000181,58 19750429a29. dubna 1975 Druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně Jihomoravský kraj 49°18′27″ s. š., 16°41′41″ v. d.
2443   Cahnov - Soutok &0000000000000013.46000013,46 19491228a28. prosince 1949 Starý lužní prales s bohatým podrostem a avifaunou Jihomoravský kraj 48°39′21″ s. š., 16°56′28″ v. d.
1067   Čantoria &0000000000000039.45000039,45 19880110a10. ledna 1988 Pralesovitý porost smrku, buku a jedle na balvanitém podkladu Moravskoslezský kraj 49°40′43″ s. š., 18°47′22″ v. d.
2088   Čerchovské hvozdy &0000000000000326.930000326,93 20000710a10. července 2000 Zbytky přirozených ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin Plzeňský kraj 49°22′34″ s. š., 12°48′12″ v. d.
2451   Černé a Čertovo jezero &0000000000000208.460000208,46 19331231a31. prosince 1933 Dvě největší šumavská jezera glaciálního původu, na Jezerní stěně horský prales Plzeňský kraj 49°10′14″ s. š., 13°10′53″ v. d.
1031   Čertoryje &0000000000000325.580000325,58 19870724a24. července 1987 Velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk Jihomoravský kraj 48°51′17″ s. š., 17°25′0″ v. d.
2461   Čertova stěna-Luč &0000000000000132.620000132,62 19350208a8. února 1935 Žulové skalní stěny s reliktním borem, v podrostu vřesovec pleťový Jihočeský kraj 48°37′44″ s. š., 14°16′16″ v. d.
2465   Červené blato &0000000000000331.430000331,43 19530921a21. září 1953 Rozsáhlé rašeliniště s porostem blatky Jihočeský kraj 48°51′26″ s. š., 14°48′32″ v. d.
1170   Čtvrtě &0000000000000095.29000095,29 19890623a23. června 1989 Pestrá mozaika lesních typů se vzácnou květenou Středočeský kraj 50°17′44″ s. š., 15°3′38″ v. d.
2473   Dářko &0000000000000068.62000068,62 19331231a31. prosince 1933 Přirozené rašelinné ekosystémy přechodového vrchoviště s blatkovými bory a rašelinnými smrčinami a ekosystémy Kraj Vysočina 49°38′24″ s. š., 15°52′31″ v. d.
2475   Děvín - Kotel - Soutěska &0000000000000159.620000159,62 19460510a10. května 1946 Významné vrcholy Pálavy se stepními společenstvy Jihomoravský kraj 48°51′57″ s. š., 16°38′42″ v. d.
6198 Divoká Oslava 20191201a1. prosince 2019 Přirozené ekosystémy a biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Kraj Vysočina 49°9′24″ s. š., 16°9′51″ v. d.
2484   Drbákov - Albertovy skály &0000000000000061.03000061,03 19331231a31. prosince 1933 Společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy Středočeský kraj 49°43′27″ s. š., 14°22′10″ v. d.
617   Habrůvecká bučina &0000000000000088.56000088,56 19750623a23. června 1975 Smíšený lesní porost s převahou buku Jihomoravský kraj 49°19′11″ s. š., 16°41′45″ v. d.
103   Hádecká planinka &0000000000000083.16000083,16 19500902a2. září 1950 Druhově bohatý komplex teplomilných doubrav a dubohabřin na vápenci Jihomoravský kraj 49°13′32″ s. š., 16°40′35″ v. d.
125   Hůrka u Hranic &0000000000000037.45000037,45 19520723a23. července 1952 Malé, ale významné krasové území s nejhlubší propastí v ČR Olomoucký kraj 49°32′26″ s. š., 17°44′52″ v. d.
127   Chejlava &0000000000000025.90000025,90 19331231a31. prosince 1933 Smíšený porost pralesovitého charakteru Plzeňský kraj 49°32′12″ s. š., 13°33′25″ v. d.
130   Chlumská stráň &0000000000000150.410000150,41 19920813a13. srpna 1992 Suťový smíšený porost s výskytem tisu červeného Plzeňský kraj 49°56′2″ s. š., 13°39′9″ v. d.
140   Javorina &0000000000000165.870000165,87 19331231a31. prosince 1933 Původní listnaté porosty tvořené především květnatými bučinami a suťovými porosty pralesovitého charakteru Zlínský kraj 48°51′41″ s. š., 17°40′38″ v. d.
1032   Jazevčí &0000000000000099.28000099,28 19840724a24. července 1984 Rozlehlý komplex rozlehlých bělokarpatských květnatých luk Jihomoravský kraj 48°52′18″ s. š., 17°34′ v. d.
144   Jezerka &0000000000000130.000000130,00 19690417a17. dubna 1969 Mozaika doubrav, bučin, jasanových olšin a habrodubových porostů v Krušných horách Ústecký kraj 50°32′48″ s. š., 13°28′59″ v. d.
146   Jezevčí vrch &0000000000000080.00000080,00 19671118a18. listopadu 1967 Znělcová kupa se smíšeným porostem a starou bučinou Liberecký kraj 50°47′27″ s. š., 14°42′18″ v. d.
2058   Jizerskohorské bučiny &0000000000000950.930000950,93 19990816a16. srpna 1999 Původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, dochovalá rostlinná a živočišná společenstva Liberecký kraj 50°51′33″ s. š., 15°7′59″ v. d.
153   Kaluža &0000000000000057.03000057,03 19701217a17. prosince 1970 Bukový smíšený porost typický pro Oderské vrchy Moravskoslezský kraj 49°49′58″ s. š., 17°50′50″ v. d.
5608   Kaňon Labe &0000000000000443.270000443,27 20100601a1. června 2010 Přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu řeky Labe Ústecký kraj 50°50′4″ s. š., 14°14′ v. d.
559   Karlovské bučiny &0000000000000042.19000042,19 19730320a20. března 1973 Zbytek vápnomilné bučiny subatlantského charakteru Liberecký kraj 50°46′31″ s. š., 14°58′6″ v. d.
164   Karlštejn &0000000000001547.0000001 547,00 19550426a26. dubna 1955 Nejtypičtější a nejrozsáhlejší ukázka přírody Českého krasu Středočeský kraj 49°57′40″ s. š., 14°9′27″ v. d.
166   Kladské rašeliny &0000000000000264.600000264,60 19331231a31. prosince 1933 Soustava několika samostatných rašelinišť obklopených rašelinným lesem Karlovarský kraj 50°1′34″ s. š., 12°40′16″ v. d.
1138   Kněhyně - Čertův mlýn &0000000000000195.020000195,02 19890130a30. ledna 1989 Porosty místy pralesovitého charakteru, výskyt rysa ostrovida Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj 49°29′36″ s. š., 18°18′21″ v. d.
3367   Kněžičky &0000000000000089.17000089,17 20060901a1. září 2006 Společenstva teplomilných doubrav, teplomilná stepní a lesostepní společenstva Královéhradecký kraj, Středočeský kraj 50°8′53″ s. š., 15°19′47″ v. d.
177   Koda &0000000000000463.640000463,64 19520313a13. března 1952 Ochrana krajinného rázu, zvířeny a květeny Středočeský kraj 49°56′10″ s. š., 14°7′1″ v. d.
178   Kohoutov &0000000000000030.05000030,05 19660507a7. května 1966 Starý bukový porost Plzeňský kraj 49°55′22″ s. š., 13°46′15″ v. d.
1298   Králický Sněžník &0000000000001694.6700001 694,67 19901214a14. prosince 1990 Centrální a vrcholová část masivu s přirozenými porosty, vysokohorské hole a rašeliniště Pardubický kraj, Olomoucký kraj 50°10′39″ s. š., 16°50′4″ v. d.
2316   Krumlovsko-rokytenské slepence &0000000000000086.58000086,58 20050601a1. června 2005 Geomorfologicky a mikroklimaticky členité území údolí říčky Rokytné Jihomoravský kraj 49°3′36″ s. š., 16°19′40″ v. d.
576   Křivé jezero &0000000000000104.210000104,21 19730914a14. září 1973 Mrtvé rameno Dyje s lužními porosty, hnízdiště ptactva Jihomoravský kraj 48°50′57″ s. š., 16°43′35″ v. d.
208   Lednické rybníky &0000000000000552.530000552,53 19530109a9. ledna 1953 Soustava několika rybníků s přilehlými lukami a lesíky, ornitologicky významné území Jihomoravský kraj 48°46′29″ s. š., 16°46′40″ v. d.
902   Libický luh &0000000000000410.330000410,33 19850501a1. května 1985 Největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách Středočeský kraj 50°6′45″ s. š., 15°10′ v. d.
211   Lichnice - Kaňkovy hory &0000000000000343.880000343,88 19550726a26. července 1955 Smíšený porost na skalnatých svazích v okolí hradní zříceniny Pardubický kraj 49°51′24″ s. š., 15°35′57″ v. d.
226   Lovoš &0000000000000074.53000074,53 19481121a21. listopadu 1948 Vrchol a svahy hory Lovoš s teplomilnými společenstvy a šípákovou doubravou Ústecký kraj 50°31′39″ s. š., 14°1′13″ v. d.
1182   Malý a Velký štít &0000000000000008.6100008,61 19891001a1. října 1989 Opukové stráně s bohatou populací medvědice lékařské a zimostrázku alpinského Ústecký kraj 50°15′24″ s. š., 13°50′36″ v. d.
238   Mazák &0000000000000092.91000092,91 19331231a31. prosince 1933 Typický bukojedlový prales Beskyd Moravskoslezský kraj 49°32′40″ s. š., 18°26′32″ v. d.
242   Milešovka &0000000000000025.50000025,50 19510925a25. září 1951 Nejvyšší hora Českého středohoří s typickými společenstvy lesů, stepí a skal Ústecký kraj 50°33′18″ s. š., 13°55′54″ v. d.
244   Mionší &0000000000000169.700000169,70 19331231a31. prosince 1933 Jedlobukový prales s lesními loučkami a pramenisky Moravskoslezský kraj 49°32′ s. š., 18°39′46″ v. d.
249   Mohelenská hadcová step &0000000000000108.940000108,94 19331231a31. prosince 1933 Skalnatý amfiteátr s významnou květenou a zvířenou vázanou na hadcový podklad Kraj Vysočina 49°6′27″ s. š., 16°10′42″ v. d.
6218   Nebesa &0000000000000419.540000419,54 20200722a22. července 2020 ROchrana ekosystémů bučin, suťových a lužních lesů, biotopů s výskytem užovky stromové a třetihorních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností Karlovarský kraj 50°20′55″ s. š., 13°2′43″ v. d.
278   Novodomské rašeliniště &0000000000000312.610000312,61 19671118a18. listopadu 1967 Rozlehlé rašeliniště s porostem blatky Ústecký kraj 50°32′53″ s. š., 13°16′16″ v. d.
279   Novozámecký rybník &0000000000000270.000000270,00 19331231a31. prosince 1933 Ornitologická lokalita s hojným výskytem vodních a mokřadních druhů ptáků a komplex mokřadních a dalších ekosystémů Liberecký kraj 50°37′50″ s. š., 14°33′1″ v. d.
282   Oblík &0000000000000020.50000020,50 19671118a18. listopadu 1967 Izolovaný čedičový kopec s teplomilnými společenstvy Ústecký kraj 50°24′41″ s. š., 13°48′31″ v. d.
320   Pluhův bor &0000000000000087.23000087,23 19701217a17. prosince 1970 Hadcová společenstva Karlovarský kraj 50°3′14″ s. š., 12°46′49″ v. d.
1088   Pochválovská stráň &0000000000000024.30000024,30 19890601a1. června 1989 Bohatá lokalita medvědice lékařské, zimostrázu alpského, přirozených teplomilných křovin, doubrav a suťových lesů Středočeský kraj 50°14′3″ s. š., 13°48′29″ v. d.
925   Polanská niva &0000000000000122.300000122,30 19850612a12. června 1985 Zachovalý lužní les s meandrujícím tokem Odry a řadou mrtvých ramen Moravskoslezský kraj 49°45′44″ s. š., 18°11′10″ v. d.
1035   Porážky &0000000000000049.76000049,76 19870724a24. července 1987 Významná bělokarpatská louka, jediné naleziště všivce statného v ČR Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 48°53′7″ s. š., 17°37′27″ v. d.
334   Pouzdřanská step-Kolby &0000000000000049.09000049,09 19460510a10. května 1946 Travnatá kavylová step s významnou květenou, výskyt kobylky saga,šípáková doubrava Jihomoravský kraj 48°57′5″ s. š., 16°38′28″ v. d.
1307   Praděd &0000000000002031.4000002 031,40 19550604a4. června 1955 Komplex přirozených společenstev lesů, pastvin a holí nejvyšších partií Jeseníků Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 50°4′54″ s. š., 17°13′41″ v. d.
350   Pulčín - Hradisko &0000000000000072.73000072,73 19660530a30. května 1966 Skály budované flyšovými pískovci s řadou pseudokrasových jevů, přirozené smíšené porosty Zlínský kraj 49°13′56″ s. š., 18°4′45″ v. d.
354   Radhošť &0000000000000144.930000144,93 19890130a30. ledna 1989 Smíšené pralesovité porosty vrcholových partií Beskyd Moravskoslezský kraj 49°29′43″ s. š., 18°13′3″ v. d.
1045   Radostínské rašeliniště &0000000000000030.52000030,52 19870724a24. července 1987 Přechodové rašeliniště v podhorském stupni s typickými rostlinnými i živočišnými společenstvy Kraj Vysočina 49°39′35″ s. š., 15°53′2″ v. d.
1188   Ramena řeky Moravy &0000000000000071.19000071,19 19900315a15. března 1990 Hlavní tok Moravy s četnými přítoky, mrtvými rameny, břehovými porosty a lužními lesy Olomoucký kraj 49°41′7″ s. š., 17°6′53″ v. d.
361   Raná &0000000000000009.3000009,30 19510523a23. května 1951 Zbytek české stepi, lokalita ovsíře Besserova Ústecký kraj 50°24′19″ s. š., 13°45′56″ v. d.
1886   Ransko &0000000000000695.400000695,40 19560114a14. ledna 1956 Rozsáhlý lesní komplex Ranského masivu Kraj Vysočina 49°40′21″ s. š., 15°48′35″ v. d.
362   Ranšpurk &0000000000000019.20000019,20 19491228a28. prosince 1949 Starý lužní prales s bohatou avifaunou Jihomoravský kraj 48°40′41″ s. š., 16°56′48″ v. d.
365   Rašeliniště Jizerky &0000000000000112.210000112,21 19600621a21. června 1960 Rašelinné louky s porosty kleče a rašelinných smrčin, v Safírovém potoce byly nalezeny polodrahokamy Liberecký kraj 50°49′46″ s. š., 15°19′39″ v. d.
366   Rašeliniště Jizery &0000000000000202.000000202,00 19600621a21. června 1960 Bilaterální rašeliniště s meandrujícím tokem Jizery Liberecký kraj 50°51′53″ s. š., 15°17′54″ v. d.
367   Rašeliniště Skřítek &0000000000000166.650000166,65 19550604a4. června 1955 Prameništní rašeliniště obklopené podmáčenými smrčinami Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj 49°59′33″ s. š., 17°9′39″ v. d.
369   Razula &0000000000000023.52000023,52 19331231a31. prosince 1933 Jedlobukový prales Zlínský kraj 49°21′35″ s. š., 18°22′55″ v. d.
371   Rejvíz &0000000000000331.290000331,29 19550604a4. června 1955 Rozlehlé rašeliniště s jezírky a významnou květenou Olomoucký kraj 50°13′8″ s. š., 17°17′57″ v. d.
368   Rešovské vodopády &0000000000000077.81000077,81 19661120a20. listopadu 1966 Soutěska Huntavy v rulovém podkladu, svahy jsou porostlé smíšenými porosty Moravskoslezský kraj 49°52′58″ s. š., 17°12′33″ v. d.
1981   Rohová &0000000000000273.370000273,37 19980801a1. srpna 1998 Přirozené lesních ekosystémy suťových lesů a bučin, skalní ekosystémy skal a drolin, biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského, starčku skalního a tisu červeného včetně jejich populací a severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně Pardubický kraj 49°43′20″ s. š., 16°35′10″ v. d.
5703   Rolavská vrchoviště &0000000000000751.150000751,15 20120701a1. července 2012 Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, společenstva vrchovišť, přechodových rašelinišť a horských a podhorských vřesovišť, jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu bývalé úpravny cínové rudy Karlovarský kraj 50°23′31″ s. š., 12°37′49″ v. d.
590   Růžovský vrch &0000000000000092.82000092,82 19740508a8. května 1974 Čedičová dominanta s přirozenými smíšenými porosty Ústecký kraj 50°49′58″ s. š., 14°19′52″ v. d.
382   Salajka &0000000000000021.86000021,86 19560704a4. července 1956 Jedlobukový prales poblíže Bumbálky Moravskoslezský kraj 49°24′4″ s. š., 18°25′6″ v. d.
383   Sedlo &0000000000000042.20000042,20 19681101a1. listopadu 1968 Tefritový hřbet se skalami a sutěmi, porosty pralesového charakteru, stepní a lesostepní květena Ústecký kraj 50°35′35″ s. š., 14°15′50″ v. d.
298   Slanisko u Nesytu &0000000000000016.67000016,67 19611004a4. října 1961 Nejcennější moravská lokalita slanomilných rostlin Jihomoravský kraj 48°46′34″ s. š., 16°41′52″ v. d.
404   Soos &0000000000000221.000000221,00 19641107a7. listopadu 1964 Významné rašeliniště a slatiny na křemelinovém štítě Karlovarský kraj 50°8′58″ s. š., 12°24′13″ v. d.
407   Stará a Nová řeka &0000000000001196.9400001 196,94 19560305a5. března 1956 Meandrující tok s lužními porosty, loukami a lesy, hnízdiště ptactva Jihočeský kraj 49°0′22″ s. š., 14°50′ v. d.
413   Strabišov-Oulehla &0000000000000069.63000069,63 19530508a8. května 1953 Výslunné stráně s listnatým porostem, lokalita střevičníku pantoflíčku Zlínský kraj 49°10′24″ s. š., 17°12′18″ v. d.
432   Šerák-Keprník &0000000000001174.4400001 174,44 19331231a31. prosince 1933 Vrcholová partie Jeseníků - smilkové hole, pralesovité horské smrčiny a horské bučiny Olomoucký kraj 50°10′53″ s. š., 17°6′56″ v. d.
440   Špraněk &0000000000000028.70000028,70 19490405a5. dubna 1949 Krasové území s jeskyněmi s bohatou výzdobou Olomoucký kraj 49°40′5″ s. š., 16°54′38″ v. d.
5967   Tabulová &0000000000000108.380000108,38 20140801a1. srpna 2014 Přirozené lesní porosty, řirozená společenstva bazifilní vegetace efemér a sukulentů, soubor podzemních a povrchových krasových jevů, pulace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Jihomoravský kraj 48°50′26″ s. š., 16°38′15″ v. d.
377   Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen &0000000000000048.27000048,27 19510625a25. června 1951 Travnaté svahové náhorní plochy s význačnými druhy teplomilné květeny Jihomoravský kraj 48°50′29″ s. š., 16°38′14″ v. d.
730   Trčkov &0000000000000065.13000065,13 19820701a1. července 1982 Travnaté svahové náhorní plochy s význačnými druhy teplomilné květeny Královéhradecký kraj 50°18′47″ s. š., 16°24′58″ v. d.
840   Týřov &0000000000000420.000000420,00 19331231a31. prosince 1933 Reprezentativní území Křivoklátska s přirozenými lesy, lesostepí a skalní stepí Středočeský kraj 49°58′50″ s. š., 13°48′7″ v. d.
606   Úhošť &0000000000000114.570000114,57 19741004a4. října 1974 Výrazná dominanta čedičové tabulové hory se vzácnými teplomilnými společenstvy Ústecký kraj 50°21′44″ s. š., 13°15′8″ v. d.
491   Ve Studeném &0000000000000041.67000041,67 19350319a19. března 1935 Přirozené lesní porosty, tvořené přírodními společenstvy bučin a suťových lesů Středočeský kraj 49°52′25″ s. š., 14°51′43″ v. d.
1149   Velká Niva &0000000000000120.380000120,38 19890701a1. července 1989 Rozlehlé nivní rašeliniště s přirozenými lesními porosty Jihočeský kraj 48°55′19″ s. š., 13°49′30″ v. d.
842   Velká Pleš &0000000000000095.70000095,70 19841011a11. října 1984 Reliktní doubrava a otevřené "pleše" s teplomilnou květenou Středočeský kraj 49°59′21″ s. š., 13°48′26″ v. d.
496   Velké Jeřábí jezero &0000000000000026.90000026,90 19380204a4. února 1938 Rašeliniště s blatkou Karlovarský kraj 50°24′18″ s. š., 12°35′21″ v. d.
235   Velký a Malý Bezděz &0000000000000028.11000028,11 19331231a31. prosince 1933 Přirozené lesní porosty Liberecký kraj 50°32′21″ s. š., 14°43′0″ v. d.
498   Velký a Malý Tisý &0000000000000615.540000615,54 19570617a17. června 1957 Jedna z nejvýznamnějších ornitologických rezervací ČR Jihočeský kraj 49°3′39″ s. š., 14°43′8″ v. d.
501   Velký močál &0000000000000050.27000050,27 19690531a31. května 1969 Horské rašeliniště s klečí Karlovarský kraj 50°23′40″ s. š., 12°38′29″ v. d.
503   Velký Špičák &0000000000000045.85000045,85 19641107a7. listopadu 1964 Přirozený bukový porost Kraj Vysočina 49°18′29″ s. š., 15°30′45″ v. d.
506   Větrušické rokle &0000000000000024.72000024,72 19690417a17. dubna 1969 Spilitové skály s travnatými společenstvy Středočeský kraj 50°11′47″ s. š., 14°22′40″ v. d.
512   Voděradské bučiny &0000000000000658.000000658,00 19550304a4. března 1955 Rozlehlý bukový porost Středočeský kraj 49°58′9″ s. š., 14°46′58″ v. d.
1137   Vrapač &0000000000000080.69000080,69 19890130a30. ledna 1989 Meandrující tok se slepými rameny, lužní lesy a bohatá zvěřina Olomoucký kraj 49°42′31″ s. š., 17°2′23″ v. d.
851   Vůznice &0000000000000231.220000231,22 19841011a11. října 1984 Soubor přirozených lesních a lesostepních společenstev Křivoklátska Středočeský kraj 50°1′36″ s. š., 13°59′30″ v. d.
522   Vyšenské kopce &0000000000000066.73000066,73 19510306a6. března 1951 Lokalita teplomilné květeny na krystalických vápencích Jihočeský kraj 48°49′22″ s. š., 14°17′50″ v. d.
290   Vývěry Punkvy &0000000000000556.500000556,50 19331231a31. prosince 1933 Rozsáhlý systémem jeskyní s propastí Macochou Jihomoravský kraj 49°21′47″ s. š., 16°42′23″ v. d.
1036   Zahrady pod Hájem &0000000000000162.330000162,33 19870724a24. července 1987 Rozlehlý komplex bělokarpatských květnatých luk Jihomoravský kraj 48°53′9″ s. š., 17°32′ v. d.
530 Zástudánčí &0000000000000100.630000100,63 19530224a24. února 1953 Zachovalý lužní les u neregulovaného toku Bečvy, bohaté ptačí hnízdiště Olomoucký kraj 49°24′2″ s. š., 17°18′39″ v. d.
711   Zhejral &0000000000000027.00000027,00 19820708a8. července 1982 Poměrně nenarušené rašeliniště s typickými společenstvy Kraj Vysočina 49°13′20″ s. š., 15°18′35″ v. d.
6124   Zlatník &0000000000000079.16000079,16 20170415a15. dubna 2017 Ústecký kraj 50°30′58″ s. š., 13°42′53″ v. d.
537   Žákova hora &0000000000000038.10000038,10 19331231a31. prosince 1933 Zbytek významného jedlobukového pralesa Kraj Vysočina 49°39′19″ s. š., 15°59′34″ v. d.
539   Žebračka &0000000000000227.600000227,60 19490604a4. června 1949 Dubohabrový les, bučina a lužní porost, bohaté ptačí refugium Olomoucký kraj 49°28′12″ s. š., 17°28′11″ v. d.
608   Žofinka &0000000000000128.950000128,95 19750418a18. dubna 1975 Rozlehlé rašeliniště s rašelinným lesem a bohatou květenou i zvířenou Jihočeský kraj 48°49′17″ s. š., 14°53′ v. d.
544   Žofínský prales &0000000000000102.710000102,71 18380828a28. srpna 1838 Smíšený prales, nejstarší rezervace v ČR (1838) Jihočeský kraj 48°40′12″ s. š., 14°42′29″ v. d.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Souhrnný přehled [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-12-19]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat