Seznam národních přírodních památek v Česku

Následující seznam národních přírodních památek v Česku obsahuje všechny národní přírodní památky (NPP), které se v roce 2019 nacházely na území Česka. Celkem se jedná o 126 památek.[1]

Seznam památekEditovat

Kód Obrázek Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Kraj Souřadnice
2402   Americká zahrada &0000000000000001.8900001,89 Arboretum s dřevinami zejména amerického původu Plzeňský kraj 49°27′42″ s. š., 13°9′30″ v. d.
2404   Babiččino údolí &0000000000000334.230000334,23 Harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů, dějiště Babičky Boženy Němcové Královéhradecký kraj 50°26′12″ s. š., 16°2′35″ v. d.
752   Barrandovské skály &0000000000000011.57000011,57 Mezinárodní stratotyp, geologický profil od spodního siluru po spodní devon, paleontologické nálezy Praha 50°2′6″ s. š., 14°24′7″ v. d.
2415   Bílé stráně &0000000000000000.9900000,99 Teplomilná společenstva na opuce Ústecký kraj 50°33′30″ s. š., 14°7′55″ v. d.
2416   Bílichovské údolí &0000000000000001.0000001,00 Lokalita kýchavice černé ve fragmentu okroticové bučiny Středočeský kraj 50°14′55″ s. š., 13°53′25″ v. d.
1267   Blanice &0000000000000295.130000295,13 Evropsky významné naleziště perlorodky říční, vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva Jihočeský kraj 48°55′34″ s. š., 13°58′24″ v. d.
2421   Borečský vrch &0000000000000011.23000011,23 Ukázka mikroexhalací vodních par ze znělcové suti Ústecký kraj 50°30′50″ s. š., 13°59′19″ v. d.
1090   Borový &0000000000000036.84000036,84 Skály a skalky budované granodiority s výraznou blokovitou odlučností, mineralogická lokalita Olomoucký kraj 50°18′59″ s. š., 17°6′48″ v. d.
2065   Bozkovské dolomitové jeskyně &0000000000000005.5400005,54 Krasové území s komplexem Bozkovských dolomitových jeskyní a dalšími krasovými jevy. Liberecký kraj 50°38′51″ s. š., 15°20′19″ v. d.
2433 Březinské tisy &0000000000000035.71000035,71 Smíšené porosty s vtroušeným tisem, paleontologické naleziště „Bechlejovická stěna“ Ústecký kraj 50°45′25″ s. š., 14°14′45″ v. d.
6130   Bublák a niva Plesné &0000000000000144.790000144,79 Přírodní útvar s výskytem křovinných a lesních ekosystémů mokřadních vrbin, mokřadních olšin, rašelinných lesů, lužních lesů a bučin, mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, rákosin a vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace vodních toků, travinných ekosystémů luk a pastvin, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba) a rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) včetně jejich populací, biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů mihule potoční (Lampetra planeri), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a bobra evropského (Castor fiber) včetně jejich populací, mofet a přírodních vývěrů minerálních vod. Karlovarský kraj 50°8′37″ s. š., 12°27′13″ v. d.
1037   Búrová &0000000000000018.81000018,81 Lokalita kýchavice černé, jediná na Moravě Jihomoravský kraj 48°54′3″ s. š., 17°33′7″ v. d.
811   Ciboušov &0000000000000004.9600004,96 Naleziště drahokamových odrůd křemene (Svatováclavská kaple na Pražském hradě) Ústecký kraj 50°24′32″ s. š., 13°11′56″ v. d.
1121   Cikánka I &0000000000000004.5500004,55 Významná lokalita skalní stepi Praha 50°0′2″ s. š., 14°18′56″ v. d.
1052   Cikánský dolík &0000000000000000.5200000,52 Naleziště kriticky ohrožených druhů rostlin Středočeský kraj 50°16′15″ s. š., 13°53′51″ v. d.
2449   Černé rokle &0000000000000013.26000013,26 Konkordantní uložení hraničních vrstev mezi silurem a devonem Středočeský kraj 49°59′26″ s. š., 14°20′21″ v. d.
2462   Čertova zeď &0000000000000020.00000020,00 Pozůstatky skalní zdi tvořené třetihorní čedičovou žilou, intrudovanou do druhohorních pískovců. Liberecký kraj 50°40′14″ s. š., 14°56′27″ v. d.
2466   Červený kopec &0000000000000000.5500000,55 Profil kvartérními sedimenty, paleontologické naleziště Jihomoravský kraj 49°10′33″ s. š., 16°35′9″ v. d.
743   Dalejský profil &0000000000000023.78000023,78 Významná geologická lokalita skalní stepi s výskytem ohrožených druhů, naleziště zkamenělin Praha 50°1′57″ s. š., 14°19′56″ v. d.
5978   Dlouhopolsko &0000000000000027.70000027,7 Cenné biotopy teplomilných doubrav, slatinných a bezkolencových luk, jakož i ostřicových porostů; výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin (pěchava slatinná, hvozdík pyšný a vstavač bahenní) a živočichů (roháč obecný a vrkoč útlý) Středočeský kraj 50°10′2″ s. š., 15°18′52″ v. d.
812   Doupňák &0000000000000012.80000012,80 Naleziště drahokamových odrůd křemene Ústecký kraj 50°24′36″ s. š., 13°10′53″ v. d.
2487   Dubí hora &0000000000000000.0900000,09 Ukázka bochníkovitého rozpadu čediče a klenbovitého uspořádání sloupců Ústecký kraj 50°37′37″ s. š., 14°21′27″ v. d.
1454   Dunajovické kopce &0000000000000107.160000107,16 Zachovalé stepní porosty s cennými druhy rostlin Jihomoravský kraj 48°50′53″ s. š., 16°33′22″ v. d.
5645 Hadce u Želivky &0000000000000034.00000034,00 Středočeský kraj 49°41′19″ s. š., 15°6′23″ v. d.
5874 Hodonínská Dúbrava &0000000000000683.180000683,18 Lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku, panonských dubohabřin a údolních jasanovo-olšových luhů, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů Jihomoravský kraj 48°53′19″ s. š., 17°5′13″ v. d.
718   Hojkovské rašeliniště &0000000000000004.9100004,91 Slatiniště s typickou květenou Kraj Vysočina 49°22′55″ s. š., 15°24′47″ v. d.
110   Hojná voda &0000000000000009.1900009,19 Bukojedlý prales vyjma Žofínského pralesa nejstarší rezervace v Česku (1838) Jihočeský kraj 48°42′19″ s. š., 14°45′12″ v. d.
112   Holý vrch &0000000000000001.1700001,17 Naleziště lýkovce vonného Středočeský kraj 50°22′38″ s. š., 14°33′17″ v. d.
118   Hrabanovská černava &0000000000000055.00000055,00 Polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných vodních makrofyt, litorálních porostů, mírně halofilními společenstvy, společenstvy různých typů vápnitých slatinišť, společenstvy vysokých ostřic a střídavě vlhkých bezkolencových luk a rovněž širokolistých suchých trávníků a fragmenty psamofilních společenstev, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šášina rezavá včetně jejího biotopu. Středočeský kraj 50°13′3″ s. š., 14°50′3″ v. d.
1252   Hrdibořické rybníky &0000000000000037.09000037,09 Několik rybníků s porosty rákosin - refugium obojživelníků a avifauny Olomoucký kraj 49°29′5″ s. š., 17°13′26″ v. d.
133   Chropyňský rybník &0000000000000024.09000024,09 Rybník s výskytem kotvice splývavé, a bohatou avifaunou Zlínský kraj 49°21′14″ s. š., 17°22′10″ v. d.
136   Chýnovská jeskyně &0000000000000000.0900000,09 Nejvýznamnější krasový útvar jižních Čech Jihočeský kraj 49°25′47″ s. š., 14°49′44″ v. d.
1528   Jankovský potok &0000000000000072.51000072,51 Meandrující tok s břehovými porosty a lučními a rašelinnými společenstvy, výskyt perlorodky Kraj Vysočina 49°26′26″ s. š., 15°22′16″ v. d.
139   Jánský vrch &0000000000000011.90000011,90 Lokalita stepní flóry, hlavně ovsíř Besserův Ústecký kraj 50°28′52″ s. š., 13°43′36″ v. d.
5326   Javorový vrch &0000000000000084.15000084,15 Komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu Moravskoslezský kraj 50°2′55″ s. š., 17°17′44″ v. d.
649   Jeskyně Na Pomezí &0000000000000020.60000020,60 Významné krasové zpřístupněné území s bohatou krápníkovou výzdobou Olomoucký kraj 50°14′46″ s. š., 17°8′18″ v. d.
143   Jeskyně Pekárna &0000000000000014.00000014,00 Krasová jeskyně s doklady starých kultur Jihomoravský kraj 49°14′28″ s. š., 16°44′51″ v. d.
5704   Jestřebské slatiny &0000000000000186.400000186,40 Slatinné a přechodové rašeliniště v nivě Robečského potoka Liberecký kraj 50°36′17″ s. š., 14°37′ v. d.
2318   Kalendář věků &0000000000000000.4500000,45 Stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší Jihomoravský kraj 48°53′12″ s. š., 16°39′15″ v. d.
158   Kamenná slunce &0000000000000000.3800000,38 Unikátní doklad sopečné činnosti, jílovitá jádra s paprsčitými růžicemi puklin Ústecký kraj 50°26′3″ s. š., 13°53′15″ v. d.
161   Kaňk &0000000000000000.5300000,53 Klasická paleontologická lokalita Středočeský kraj 49°58′9″ s. š., 15°17′19″ v. d.
1375   Kaproun &0000000000000002.9200002,92 Přechodové rašeliniště s množstvím vstavačů, v rybníčku leknín bělostný Jihočeský kraj 49°4′50″ s. š., 15°11′24″ v. d.
169   Kleneč &0000000000000005.3500005,35 Naleziště endemického druhu hvozdíku písečného českého Ústecký kraj 50°23′20″ s. š., 14°15′23″ v. d.
174   Klokočka &0000000000000003.0000003,00 Slatinná louka a mokřadní olšina Středočeský kraj 50°29′50″ s. š., 14°53′27″ v. d.
639   Klonk &0000000000000008.9100008,91 Klasická lokalita Barrandienu, světově uznávané rozhraní siluru a devonu Středočeský kraj 49°54′3″ s. š., 14°3′41″ v. d.
182   Komorní hůrka &0000000000000007.0800007,08 Dobře zachovaná a prozkoumaná třetihorní sopka historického významu Karlovarský kraj 50°6′3″ s. š., 12°20′11″ v. d.
3383   Kopičácký rybník &0000000000000008.3100008,31 Biotopy a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Středočeský kraj 50°9′44″ s. š., 15°20′0″ v. d.
6125   Kosířské lomy &0000000000000023.52000023,52 Území s výskytem travinných ekosystémů suchých trávníků, luk a pastvin, skalních ekosystémů skal a drolin, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri) včetně jejich populací, biotopů vzácného a ohroženého druhu živočicha přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) včetně jeho populací a odkrytého geologického profilu, naleziště zkamenělin prvohorní fauny a krasových jevů v souvrství devonských vápenců. Olomoucký kraj 49°31′54″ s. š., 17°5′9″ v. d.
1007   Kotýz &0000000000000031.00000031,00 Vápencový ostroh s krasovými jevy Středočeský kraj 49°55′ s. š., 14°2′48″ v. d.
920   Kozákov &0000000000000162.830000162,83 Známé a hodnotné paleontologické a mineralogické naleziště (Votrubcův lom) Liberecký kraj 50°35′38″ s. š., 15°15′48″ v. d.
197   Křéby &0000000000000004.7300004,73 Stráňka s teplomilnou květenou Zlínský kraj 49°17′13″ s. š., 17°11′17″ v. d.
198   Křížky &0000000000000004.0200004,02 Hadcový kopeček s vzácnou květenou Karlovarský kraj 50°3′56″ s. š., 12°45′ v. d.
5783   Kukle &0000000000000056.78000056,78 Lesní porosty na spraši, populace timoje trojlaločného a violky bílé včetně jejich biotopů Jihomoravský kraj 48°58′14″ s. š., 16°47′25″ v. d.
207   Landek &0000000000000085.53000085,53 Ukázka přirozeného výchozu uhelné sloje, ochrana celého souboru lesních porostů vrchu Landek Moravskoslezský kraj 49°52′13″ s. š., 18°16′5″ v. d.
2317   Letiště Letňany &0000000000000075.17000075,17 Biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného Praha 50°7′53″ s. š., 14°31′31″ v. d.
1103   Lochkovský profil &0000000000000039.14000039,14 Opěrný geologický profil v lomu na lochkovský mramor, zkameněliny Praha 49°59′58″ s. š., 14°20′5″ v. d.
1073   Luční &0000000000000001.0100001,01 Významná mykologická lokalita na hrázi rybníka Jihočeský kraj 49°22′25″ s. š., 14°44′38″ v. d.
1167   Lužní potok &0000000000000123.000000123,00 Lužní potok a jeho široké okolí, velmi bohatá lokalita perlorodky říční Karlovarský kraj 50°16′50″ s. š., 12°8′21″ v. d.
702   Malhotky &0000000000000009.4700009,47 Lesostep přecházející v teplou doubravu,lokalita třemdavy bílé Jihomoravský kraj 49°8′54″ s. š., 17°3′17″ v. d.
240   Medník &0000000000000019.02000019,02 Známá lokalita kandíku psího zubu, jediná v ČR Středočeský kraj 49°52′16″ s. š., 14°27′3″ v. d.
2265   Miroslavské kopce &0000000000000030.80000030,80 Vzácné zbytky druhově bohatých rostlinných a živočišných společenstev Jihomoravský kraj 48°56′7″ s. š., 16°18′37″ v. d.
561   Na Adamcích &0000000000000007.4800007,48 Bohatá lokalita teplomilné květeny Jihomoravský kraj 49°0′20″ s. š., 17°0′4″ v. d.
1363   Na požárech &0000000000000078.88000078,88 Nížinné rašeliniště téměř bez lesního porostu, velká populace tetřívka obecného Plzeňský kraj 49°42′ s. š., 12°28′26″ v. d.
645   Na skále &0000000000000004.5600004,56 Zbytek teplomilné květeny Olomoucký kraj 49°33′19″ s. š., 17°10′35″ v. d.
268   Na Špičáku &0000000000000007.0500007,05 Krasové území s krápníkovou jeskyní. Hojný výskyt porostů tisu Olomoucký kraj 50°17′7″ s. š., 17°15′2″ v. d.
287 Odkryv v Kravařích &0000000000000001.3400001,34 Jedinečný profil dokládající saalské zalednění Moravskoslezský kraj 49°56′35″ s. š., 17°59′45″ v. d.
6127 Olšina &0000000000000083.63000083,63 Území s výskytem ekosystémů rašelinných lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin, slatinných a přechodových rašelinišť, luk a pastvin s biotopy vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů Jihočeský kraj 48°47′34″ s. š., 14°6′8″ v. d.
618   Odlezelské jezero &0000000000000068.30000068,30 Sesuvem vzniklé hrazené jezero Plzeňský kraj 50°0′58″ s. š., 13°22′23″ v. d.
300   Panská skála &0000000000000001.2600001,26 Nejznámější ukázka sloupcovitého rozpadu čediče Liberecký kraj 50°46′10″ s. š., 14°29′5″ v. d.
302   Park v Bílé Lhotě &0000000000000002.4100002,41 Zámecký park s četnými exotickými i domácími dřevinami Olomoucký kraj 49°42′38″ s. š., 16°58′37″ v. d.
1453   Pastvisko u Lednice &0000000000000030.50000030,50 Mokřadní louky s bohatou avifaunou Jihomoravský kraj 48°48′44″ s. š., 16°47′49″ v. d.
909   Pastviště u Fínů &0000000000000004.1900004,19 Pastvina s výskytem švihlíku krutiklasu Plzeňský kraj 49°12′39″ s. š., 13°34′21″ v. d.
304   Peklo &0000000000000043.73000043,73 Geologicky cenné kaňonovité údolí Robečského potoka Liberecký kraj 50°39′19″ s. š., 14°30′44″ v. d.
329   Polabská černava &0000000000000007.7000007,70 Polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou asociace Cladietum marisci, slatinná společenstva svazu Caricion davallianae, střídavě vlhké bezkolencové louky, vegetace polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, slatinná společenstva asociace Juncetum subnodulosi na přechodu k pcháčovým a bezkolencovým loukám, vegetace vysokých ostřic nebo tužebníkových lad a jasanovo-olšové lužní porosty, vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů. Středočeský kraj 50°20′51″ s. š., 14°33′13″ v. d.
5325   Polické stěny &0000000000000685.710000685,71 Geomorfologicky ojedinělý útvar Královéhradecký kraj 50°33′52″ s. š., 16°17′29″ v. d.
742   Požáry &0000000000000003.5000003,50 Geologický profil mezinárodního významu Praha 50°1′43″ s. š., 14°19′29″ v. d.
3411   Prameniště Blanice &0000000000000220.880000220,88 Biotop a populace kriticky ohroženého druhu perlorodky říční Jihočeský kraj 48°55′5″ s. š., 13°58′37″ v. d.
339   Pravčická brána &0000000000000001.1100001,11 Unikátní skalní brána vytvořená větrnou a vodní erozí Ústecký kraj 50°53′1″ s. š., 14°16′53″ v. d.
345 Ptačí hora &0000000000000017.46000017,46 Smíšený porost s hojným zastoupením jesenického modřínu Moravskoslezský kraj 50°1′45″ s. š., 17°32′37″ v. d.
359   Radouč &0000000000000001.4700001,47 Lokalita teplomilných rostlin, hl. devaterky poléhavé Středočeský kraj 50°26′7″ s. š., 14°53′52″ v. d.
1541   Rašovické skály &0000000000000035.00000035 Ochrana teplomilných společenstev na čedičovém podkladě Ústecký kraj 50°21′45″ s. š., 13°12′14″ v. d.
370   Rečkov &0000000000000003.4500003,45 Slatinné a bezkolencové louky a přirozené mokřadní olšiny Středočeský kraj 50°29′52″ s. š., 14°54′21″ v. d.
1450   Rendez-vous &0000000000000023.73740023,7374 Dubový porost v okolí zámečku Rendezvous, významná mykologická lokalita Jihomoravský kraj 48°44′55″ s. š., 16°47′27″ v. d.
368   Rešovské vodopády &0000000000000071.61000071,61 Soutěska Huntavy v rulovém podkladu, svahy jsou porostlé smíšenými porosty Moravskoslezský kraj 49°52′58″ s. š., 17°12′33″ v. d.
553   Rovná &0000000000000002.1600002,16 Bohatá lokalita hořce jarního Jihočeský kraj 49°17′17″ s. š., 13°56′49″ v. d.
375   Ruda &0000000000000070.22000070,22 Rašeliniště s hojným výskytem rosnatky okrouhlolisté Jihočeský kraj 49°8′58″ s. š., 14°41′22″ v. d.
1185   Rudické propadání &0000000000000004.4000004,40 Systém ponorů Jedovnického potoka, lokalita teplomilné květeny Jihomoravský kraj 49°20′ s. š., 16°44′2″ v. d.
685   Růžičkův lom &0000000000000001.3200001,32 Významná paleontologická lokalita Olomoucký kraj 49°31′41″ s. š., 17°5′7″ v. d.
948   Rybníček u Hořan &0000000000000002.0100002,01 Poslední lokalita rdestice hustolisté Středočeský kraj 49°58′6″ s. š., 15°13′56″ v. d.
681   Semínský přesyp &0000000000000000.5500000,55 Písečná duna, jediná lokalita kozince písečného v Česku Pardubický kraj 50°3′27″ s. š., 15°31′21″ v. d.
3375   Skalická Morávka &0000000000000101.980000101,98 Přirozený divočící tok řeky Morávky se společenstvy mnohých ohrožených druhů Moravskoslezský kraj 49°38′29″ s. š., 18°26′10″ v. d.
676   Skalky skřítků &0000000000000008.5000008,50 Pseudokrasové dutiny vytvořené ve vulkanických brekciích Karlovarský kraj 50°14′28″ s. š., 12°59′51″ v. d.
567   Slatinná louka u Velenky &0000000000000001.0400001,04 Zbytek polabských luk s bohatou květenou Středočeský kraj 50°9′6″ s. š., 14°54′9″ v. d.
684   Státní lom &0000000000000000.5700000,57 Naleziště devonských fosilií Olomoucký kraj 49°31′53″ s. š., 17°5′8″ v. d.
700   Stránská skála &0000000000000016.61000016,61 Paleontologická lokalita Jihomoravský kraj 49°11′26″ s. š., 16°40′33″ v. d.
417   Strážník &0000000000000001.5000001,50 Výskyt unikátní krystalografické formy křemene, tzv. hvězdovce Liberecký kraj 50°36′19″ s. š., 15°26′38″ v. d.
1288   Stročov &0000000000000001.9200001,92 Vlhká louka s bohatou květenou, zejména však prstnatcem májovým Jihočeský kraj 49°31′24″ s. š., 14°34′13″ v. d.
427   Suché skály &0000000000000023.00000023,00 Rozeklaný velmi úzký hřeben budovaný cenomanskými pískovci Liberecký kraj 50°38′7″ s. š., 15°12′49″ v. d.
138   Svatošské skály &0000000000000002.0100002,01 Geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary Karlovarský kraj 50°11′36″ s. š., 12°49′16″ v. d.
556   Swamp &0000000000000047.23000047,23 Slatinnné a přechodové rašeliniště s četnými vodními plochami Liberecký kraj 50°34′48″ s. š., 14°40′6″ v. d.
435   Šipka &0000000000000024.61000024,61 Ochrana nejstarší dosud objevené stanice člověka na našem území a zároveň naleziště vzácné reliktní květeny. Moravskoslezský kraj 49°35′12″ s. š., 18°7′4″ v. d.
943   Švařec &0000000000000004.5000004,50 Lokalita vstavačovitých Kraj Vysočina 49°31′28″ s. š., 16°21′7″ v. d.
444   Terčino údolí &0000000000000138.290000138,29 Parkově upravená krajina z 18. stol Jihočeský kraj 48°47′4″ s. š., 14°45′42″ v. d.
452   Třesín &0000000000000001.1800001,18 Zpřístupněné krápníkové jeskyně s nálezy z období paleolitu Olomoucký kraj 49°42′26″ s. š., 17°0′59″ v. d.
1575   U Hajnice &0000000000000000.4600000,46 Bezlesá enkláva, lokalita měkčilky jednolisté Jihočeský kraj 49°4′23″ s. š., 13°53′55″ v. d.
745   U Nového mlýna &0000000000000012.70000012,70 Významné geologické profily a naleziště zkamenělin Praha 50°2′2″ s. š., 14°21′14″ v. d.
1261   Upolínová louka pod Křížky &0000000000000017.77000017,77 Mokřadní louka s bohatou květenou Karlovarský kraj 50°3′56″ s. š., 12°44′39″ v. d.
1056   V jezírkách &0000000000000002.8900002,89 Nejbohatší polabská lokalita vstavače bahenního Středočeský kraj 50°4′59″ s. š., 15°6′46″ v. d.
1494   Váté písky u Bzence &0000000000000099.80000099,80 Cenná rostlinná i živočišná společenstva písečných dun Jihomoravský kraj 48°55′40″ s. š., 17°16′19″ v. d.
502   Velký Roudný &0000000000000081.00000081,00 Tvarově dokonale vyvinutý stratovulkán Moravskoslezský kraj 49°53′24″ s. š., 17°31′24″ v. d.
1183   Velký vrch &0000000000000023.28000023,28 Nízký kopec s teplomilnou flórou Ústecký kraj 50°22′44″ s. š., 13°50′28″ v. d.
545   Venušiny misky &0000000000000003.9000003,90 Typicky vyvinuté skalní mísy a křesla v žulovém plutonu Olomoucký kraj 50°20′6″ s. š., 17°8′50″ v. d.
1371   Vizír &0000000000000010.22000010,22 Lesní rybník, hnízdiště vodních ptáků a čápa černého Jihočeský kraj 48°57′48″ s. š., 14°53′12″ v. d.
1162   Vosek &0000000000000074.00000074,00 Naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (český ordovik) Plzeňský kraj 49°45′36″ s. š., 13°35′30″ v. d.
518   Vrkoč &0000000000000001.4200001,42 Ukázka sloupcovitého vějířovitého rozpadu čediče Ústecký kraj 50°37′48″ s. š., 14°2′37″ v. d.
2231   Zbrašovské aragonitové jeskyně &0000000000000007.7400007,74 Krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní s krasovými jevy Olomoucký kraj 49°31′54″ s. š., 17°44′45″ v. d.
549   Zlatý kůň &0000000000000037.00000037,00 Soustava krápníkových jeskyň s fosiliemi a zbytkem penězokazecké dílny Středočeský kraj 49°54′57″ s. š., 14°4′9″ v. d.
533   Zlatý vrch &0000000000000003.6000003,60 Ukázka sloupcovitého rozpadu čediče Ústecký kraj 50°49′19″ s. š., 14°27′54″ v. d.
540   Žehuňský rybník &0000000000000511.000000511,00 Přírodní společenstva litorálních rákosin eutrofních stojatých vod, navazujících hygrofilních až mezofilních luk a vápnitých slatinišť; vzácné a ohrožené druhy živočichů zejména ptáků a populace kriticky ohroženého druhu živočicha vrkoče útlého včetně jejich biotopů, dále vzácné a ohrožené druhy rostlin včetně jejich biotopů. Středočeský kraj 50°8′51″ s. š., 15°18′48″ v. d.
543   Železná hůrka &0000000000000003.5000003,50 Zbytek třetihorní sopky Karlovarský kraj 49°59′32″ s. š., 12°26′36″ v. d.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Souhrnný přehled [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-12-19]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat