Jezevčí vrch (rezervace)

národní přírodní rezervace v Česku

Jezevčí vrch je národní přírodní rezervace v severovýchodní části okresu Česká Lípa, je součástí kopce Jezevčí vrch v Lužických horách na katastrálním území obce Mařenice.

Zdroje k infoboxu
Národní přírodní rezervace
Jezevčí vrch
IUCN kategorie III (Přírodní památka)
Začátek rezervace
Začátek rezervace
Základní informace
Vyhlášení 18. listopad 1967
Vyhlásil Ministerstvo kultury a informací
Nadm. výška 418 – 665 m n. m.
Rozloha 80 ha
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Česká Lípa
Umístění Mařenice
Souřadnice
Jezevčí vrch
Jezevčí vrch
Další informace
Kód 146
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Národní přírodní rezervace v Česku

K historii rezervaceEditovat

Ke dni 18. listopadu 1967 byla ve vrcholové části kopce vyhlášena výnosem Ministerstva kultury a informací č. 13.902/67 Státní přírodní rezervace Jezevčí vrch. V roce 1985 zde byla zrušena původní značená odbočka k vrcholu. SPR Jezevčí vrch byla zapsána do obdobného seznamu Ministerstvem školství ČSR výnosem č. 17.094/87 ze dne 21. prosince 1987. Předmětem ochrany byla dle tohoto výnosu Znělcová kupa s jilmobukovým suťovým lesem s bohatým bylinným patrem (měsíčnice vytrvalá aj).[1]. NPR Jezevčí vrch byla Českým ústavem ochrany přírody (již zrušen a nahrazen AOPK) doporučena jako monitorovací plocha, součást celostátní monitorovací sítě. Principy provádění biomonitoringu byly vydány v roce 1991 a tato činnost je podporována granty Ministerstva životního prostředí. V roce 1992 začal na Jezevčím vrchu detailní botanický průzkum.[2]

Další zákony a nařízení byly vydány v roce 1992 a Jezevčí vrch byl uveden v soupisu chráněných území Libereckého kraje z 30. listopadu 1999 v kategorii NPR.[3]

Je také uveden v soupisu Evropsky významných lokalit pod označením CZ0510509 kvůli květnatým bučinám a suťovým lesům na ploše 95,99 ha.[4]

Předmět ochranyEditovat

Chráněný je zde především přirozený smíšený les, typický pro Lužické hory. Lesní porost tvoří především suťové lesy a květnaté bučiny, často pralesovitého charakteru. Další významnou rostlinou zde chráněnou je měsíčnice vytrvalá[5], která ve vrcholových partiích tvoří souvislé porosty světlefialových květů. Na vrcholu se pak jedná o smíšený les buků a jilmů horských, kde se nachází také velký počet velkých exemplářů javoru a jasanu ztepilého. Na západním úbočí kopce rostou hlavně borovicové lesy. V rezervaci se daří také mnoha živočichům, kteří zde nalézají přirozené prostředí a klid. Z hadů např. užovka obojková, zmije obecná či ještěrka živorodá. Z větších savců jsou zde zastoupeni jelení a srnčí zvěř, jezevec lesní, lasice kolčava, kuna skalní, lasice hranostaj, tchoř tmavý. Z dravců je zde možné zahlédnout jestřába nebo krahujce a při velkém štěstí i výra velkého.

V národní přírodní rezervaci Jezevčí vrch je nutno dodržovat obecná pravidla a zákazy. Je zde zakázáno provozovat horolezectví, jízdu na kole, vstupovat mimo vyznačené cesty, tábořit a rozdělávat ohně či sbírat rostliny a odchytávat živočichy. Reservace je ve správě CHKO Lužické hory, týká se rozlohy 80 ha ve výšce 420 až 665 m n. m.[6]

PřístupEditovat

K vrcholu a rezervaci se lze dostat pouze ze dvou směrů. Od jihu se jedná o žlutě značenou turistickou cestu vedoucí od Jablonného v Podještědí a Kunratických domků, dále borovým lesem až k hranici rezervace. Zde nastupuje bukový porost a stezka vede poměrně mírně vzhůru podél obory. Cestou míjí skalní věž Panenský kámen a pod vrcholem pokračuje strmě po svážné cestě. Na samotný vrchol stezka nevede, a tak klesá (stále žlutá značka) zpočátku velmi prudce, později mírněji lesem až k rašeliništi Mařeničky a do obce Mařeničky na severozápadě masivu. Odsud je také možný výstup opačným směrem. Nejbližší železniční zastávka na trati 086 je v Jablonném. Po silničkách vzdálených asi 2 km vedou cyklotrasy 3055 a 21[7]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola okres Česká Lípa, s. 151. 
  2. PLÁNSKÁ, Marta. Botanický průzkum NPR Jezevčí vrch. Bezděz , vlastivědný sborník Českolipska. 1996, roč. 4, s. 199. ISSN 1211-9172. 
  3. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Okres Česká Lípa, s. 65. 
  4. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Mimoň: Město Mimoň, 2006. ISBN 80-239-7313-4. Kapitola Sýkorová, Modrý - Ochrana přírody v mikroregionu Podralsko, s. 80. 
  5. HOSNEDL, Jiří; HOSNEDLOVÁ, Marie; ADAMEC, ing Vladimír. Kempink v Československu. Praha: Olympia, 1990 (3.vydání). ISBN 80-7033-018-X. Kapitola Českolipsko, s. 28. 
  6. MODRÝ ING. PHD, Martin; SÝKOROVÁ RNDR, Jarmila. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, referát ŽP a zemědělství, 2004. S. 41. 
  7. Mapa Lužické hory. Praha: Kartografie a.s., 2009. ISBN 978-80-7393-002-8. 

Externí odkazyEditovat