Seznam minerálů A-B

seznam na projektech Wikimedia

Není možné zde prezentovat úplný seznam minerálů, protože Komise pro nové minerály a názvy minerálů (CNMMN) při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA), která nové minerály a změny v názvosloví schvaluje, každý rok přidává nové. U názvů minerálů jsou doplněny značky pro status názvu (platný – neplatný nerost)

Úplný přehled minerálů z května 2008

VysvětlivkyEditovat

(označení u názvu minerálu):

  • A – schválený (approved)
  • D – zrušený (discredited)
  • G – uznané nerosty popsané před založením komise (grandfathered)
  • H – hypotetický (hypothetical)
  • I – přechodný člen (intermediate member)
  • N – neschvalovaný komisí pro nové minerály a názvy minerálů
  • Q – sporný (questionable)
  • Rd – redefinovaný se schválením komise (redefined)
  • Rn – přejmenovaný se schválením komise (renamed)


Z důvodu rozsáhlosti je seznam rozdělen: A-BC-FG-JK-MN-RS-UV-Ž

Aa-AeEditovat

Af-AkEditovat

Al-AllEditovat

Alm-AlžEditovat

AmEditovat

AnEditovat

Ao-ArEditovat

As-AžEditovat

BaEditovat

Bb-BeEditovat

Bf-BlEditovat

Bm-BqEditovat

Br-BřEditovat

Bs-BžEditovat