Seznam knih edice Antická knihovna

seznam na projektech Wikimedia

Seznam knih edice Antická knihovna obsahuje všechny knihy edice Antická knihovna, vydané v období od vzniku Československé republiky do konce roku 2013. Součástí tohoto seznamu jsou i všechny knihy prémiové řady edice Antická knihovna (Nakladatelství Svoboda 1969–1989) a také všechny knihy doprovodné řady k edici Antická knihovna (různá nakladatelství, 2000–2013).

Nakladatelství Rudolf Škeřík (1924–1934)Editovat

# Název Autor Jazyk originálu Rok vydání
1 Osobnost, překlady a evokace   Sapfó řečtina 1924
2 Bakchy Eurípidés řečtina 1925
3 Antigone Sofoklés řečtina 1927
4 Medeia Eurípidés řečtina 1929
5 Ptáci Aristofanés   řečtina 1934
6 Hétery a jejich svět Alkifron řečtina 1931
7 Messalina a Agrippina Tacitus latina 1931
8 Alexandros a Caesar Plútarchos řečtina 1933

Nakladatelství Melantrich (1940–1944)Editovat

# Název Autor Jazyk originálu Rok vydání
1 Plutarchovy životopisy Plutarchos řečtina 1940
2 O Kyrově vychování Xenofón řečtina 1940
3 O povinnostech Cicero latina 1940
4 Jezdci - Žáby Aristofanés   řečtina 1940
5 Z dopisů Senekových Seneca latina 1941
6 Z dějin východních národů Herodotos řečtina 1941
7 O umění a umělcích Plinius starší latina 1941
8 Král Oidipus; Antigone; Slídiči   Sofoklés řečtina 1942
9 Z dějin císařského Říma Tacitus latina 1944

Nakladatelství Svoboda (1969–1996)Editovat

Základní řadaEditovat

# Název Autor Jazyk originálu Rok vydání
1 Hovory k sobě Marcus Aurelius řečtina 1969
2 O lásce a milování Ovidius latina 1969
3 Šlehy a úsměvy Lúkiános řečtina 1969
4 Výbor z listů Luciliovi Seneca latina 1969
5 O Kýrově vychování Xenofón řečtina 1970
6 O povinnostech Cicero latina 1970
7 Aeneis Vergilius latina 1970
8 Listy hetér různí řečtina 1970
9 Satirikon Petronius latina 1971
10 Rukojeť; Rozpravy Epiktétos řečtina 1972
11 Dějiny Livius latina 1971
12 O přírodě Lucretius latina 1971
13 Satiry Iuvenalis latina 1971
14 Tažení Alexandra Velikého Arriános řečtina 1972
15 Vzpomínky na Sókrata Xenofón řečtina 1972
16 Válečné paměti Caesar latina 1972
17 Dějiny II—III Livius latina 1972
18 Pěvci lásky různí latina 1973
19 Kapitoly o přírodě Plinius starší latina 1974
20 Cesta po Řecku I Pausaniás řečtina 1973
21 Dějiny IV Livius latina 1973
22 Zlatý osel Apuleius latina 1974
23 Cesta po Řecku II Pausaniás řečtina 1974
24 Životopisy dvanácti císařů Suetonius latina 1974
25 Proměny Ovidius latina 1974
26 Snář Artemidóros řečtina 1974
27 Letopisy Tacitus latina 1975
28 Dějiny V Livius latina 1975
29 Tragédie Sofoklés řečtina 1975
30 Řím po Marku Aureliovi Héródianos řečtina 1975
31 Z dějin císařského Říma Tacitus latina 1976
32 Tuskulské hovory Cicero latina 1976
33 Farsalské pole Lucanus latina 1976
34 Dějiny VI Livius latina 1976
35 Svět ezopských bajek různí latina, řečtina 1976
36 Antické válečné umění různí latina, řečtina 1977
37 Písně pastvin a lesů různí latina, řečtina 1977
38 Synové slávy—Oběti iluzí různí latina 1977
39 Trójanky a jiné tragédie Eurípidés řečtina 1978
40 Dějiny VII Livius latina 1979
41 Amfitryon a jiné komedie Plautus latina 1978
42 Deset knih o architektuře Vitruvius latina 1979
43 Řečtí atomisté různí řečtina 1980
44 Nejstarší řecká lyrika různí řečtina 1981
45 O bozích a lidech Lúkiános řečtina 1981
46 Řecké dějiny Xenofón řečtina 1982
47 Portréty světovládců I různí latina 1982
48 Obrázky z řeckého života různí řečtina 1983
49 Portréty světovládců II různí latina 1982
50 Komedie pro všední den Menandros řečtina 1983
51 Další listy Luciliovi Seneca latina 1984
52 Člověk a příroda Aristotelés řečtina 1984
53 Verše z vyhnanství Ovidius latina 1985
54 Hippolytos a jiné tragédie Eurípidés řečtina 1986
55 Zrod římského impéria Appiános řečtina 1986
56 O lásce a přátelství Plútarchos řečtina 1987
57 Héraklés a jiné tragédie Eurípidés řečtina 1988
58 Dopisy Plinius mladší latina 1988
59 Krize římské republiky Appiános řečtina 1989
60 Válka židovská Josephus Flavius aramejština, řečtina 1990
63 O dobrodiních Seneca latina 1992
64 Válka židovská II Josephus Flavius aramejština, řečtina 1992
65 Ústava Platón řečtina 1993
66 Sentence Menandros řečtina nevyšlo
67 Poetika Aristotelés řečtina 1996

Prémiová řadaEditovat

# Název Autor Jazyk originálu Rok vydání
1 Verše o víně různí latina, řečtina 1969
2 Myšlenky Epikúros, Publilius Syrus latina, řečtina 1970
3 Na veselé struně různí latina, řečtina 1971
4 Tajemství papyrů různí řečtina 1972
5 Héró a Leandros Músáios řečtina 1974
6 Únos Proserpiny Claudius Claudianus latina 1975
7 Čtení o antice 1 různí čeština 1975
8 Čtení o antice 2 různí čeština 1975
9 O lásce, přátelství a štěstí různí latina, řečtina 1976
10 Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků Darés, Diktys Krétský latina 1972
11 Čtení o antice 1977 různí latina, řečtina, čeština 1978
12 Čtení o antice 1978/1979 různí latina, řečtina, čeština 1980
13 Čtení o antice 1980/1981 různí latina, řečtina, čeština 1982
14 Čtení o antice 1982/1983 různí latina, řečtina, čeština 1983
15 Čtení o antice 1984/1985 různí latina, řečtina, čeština 1986
16 Apologie Apuleius latina 1989
17 Zpěvy železného věku Hésiodos řečtina 1989

Různá nakladatelství (1999–dosud)Editovat

Základní řadaEditovat

# Název Autor Jazyk originálu Nakladatelství Rok vydání
61 Listy přátelům Cicero latina Arista, Baset 2001
62 Řecký román I. Dobrodružství lásky Různí řečtina Arista, Baset 2001
68 O duševním klidu Seneca latina Odeon, Baset 1999
69 Dějiny římské říše za soumraku antiky Ammianus Marcellinus latina Arista, Baset 2002
70 Řeči na sněmu Démosthenés řečtina Arista, Baset 2002
71 Ílias Homéros řečtina nevyšlo
72 Komedie Publius Terentius Afer latina nevyšlo
73 Athénská ústava Aristotelés ze Stageiry řečtina Arista, Baset 2004
74 Životopisy slavných Řeků a Římanů I Plútarchos řečtina Arista, Baset 2006
75 O starobylosti Židů / Můj život Josephus Flavius řečtina Arista, Baset, Maitrea 2006
76 Životopisy slavných Řeků a Římanů II Plútarchos řečtina Arista, Baset, Maitrea 2007
77 Stručné dějiny Říma Eutropius; Rufius Festus latina Arista, Baset, Maitrea 2008
78 Dějiny I Polybios řečtina Arista, Baset, Maitrea 2008
79 Dějiny II Polybios řečtina Arista, Maitrea, TeMi CZ 2008
80 Dějiny III Polybios řečtina Arista, Baset 2011
81 Dějiny IV Polybios řečtina Arista, Baset 2012
82 Dvojí pohled na římské dějiny Velleius Paterculus, Florus latina Arista, Baset 2013
83 Zeměpis Strabón řečtina Arista, Baset nevyšlo
84 Argonautika Valerius Flaccus latina Arista, Baset 2015
85 O politické činnosti Plútarchos řečtina Arista, Baset 2014
86 O historii Plútarchos řečtina Arista, Baset 2015

Doprovodná řadaEditovat

# Název Autor Jazyk originálu Nakladatelství Rok vydání
1 Kolébka demokracie Pavel Oliva čeština Arista 2000
2 Svět helénismu Pavel Oliva čeština Arista 2001
3 Zrození evropské civilizace Pavel Oliva čeština Arista, Epocha 2003
4 Démosthénes Pavel Oliva čeština Arista, Baset, Epocha 2007
5 Polybios a jeho svět Pavel Oliva čeština Arista, Baset 2013
6 Stručné dějiny latinské literatury středověku Jana Nechutová, Dana Stehlíková čeština Arista, Baset 2013