Otevřít hlavní menu

Dana Stehlíková

česká historička umění a grafička

Dana Stehlíková (* 10. srpna 1954 Praha) je česká historička umění specializovaná na umělecké řemeslo středověku a staršího novověku, kurátorka, vysokoškolská pedagožka a grafička.

PhDr. Dana Stehlíková, CSc.
Dana Stehlíková.JPG
Narození 10. srpna 1954 (65 let)
Praha
Povolání historička umění a grafička
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotopisEditovat

Absolvovala Akademické gymnázium v Praze. Dále vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě UK, obor matematika – výtvarná výchova. V letech 1982–1990 se věnovala užité grafice, především jako ilustrátorka (vědecká ilustrace, 50 kreslených seriálů a obálky pro časopis Mladý filatelista, ilustrace a karikatury v dalších časopisech a novinách), do roku 1990 uspořádala tři samostatné výstavy, zúčastnila se několika kolektivních výstav.

Studium na Filozofické fakultě UK, obor dějiny umění a dějiny zakončila v roce 1981 dizertační prací na téma Pražští zlatníci pozdní gotiky 1420–1526. V letech 1978–1990 pracovala v archeologickém oddělení Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. V letech 1982–1989 absolvovala externí vědeckou aspiranturu v Ústavu dějin umění Československé akademie věd v Praze (téma Objednavatelé umění za vlády krále Jana Lucemburského). V letech 1990–1997 pracovala jako kurátorka sbírek textilu (1990), drahých kovů a různých materiálů v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. V letech 1990-1992 absolvovala postgraduální kurátorská studia v Institut für Kulturwissenschaft ve Vídni a Krems.

Od roku 1998 pracuje jako kurátorka sbírek drahých kovů a šperku (včetně archeologických nálezů) a Lapidária v oddělení starších českých dějin Národního muzea v Praze. Věnuje se dějinám uměleckých řemesel, zejména zlatnictví, dějinám církevního umění (např. klášterů v Břevnově, v Oseku, na Ostrově u Davle) a kamenosochařství. Publikuje vědecké i popularizující stati a knihy. Připravila tři desítky výstav v České republice i v zahraničí (Itálie, Izrael, Rakousko, USA), účastní se týmových vědeckých projektů.

Výběrová bibliografieEditovat

 • Krypta kláštera v Břevnově. Praha: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1985
 • Atributy a symboly světců v umění. Praha: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1988
 • K českému zlatnictví doby husitské a pohusitské (1417-171), in: Umění40 č. 4-5, (1992,) s. 301-311
 • Břevnovský klášter a okolí. Praha: Arciopatství benediktinů u sv. Markéty v Břevnově, 1994
 • Poklad vyšehradské kapituly a klenoty vyšehradských prelátů, in: Královský Vyšehrad 2.. Sborník příspěvků k miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, ed. Nechvátal, Bořivoj. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 383 s., ISBN 80-7192-599-3, s. 193-208
 • Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha: Libri, 2003, 408 stran, obr., ISBN 80-85983-90-7
 • 800 let kláštera v Oseku (1196-1996). Katalog výstavy konané v refektáři kláštera od 25.5. do 20. 10. 1996. [Aut.]:Stehlíková, Dana a kol. Praha Unicornis, 1996, 112s.
 • Klenotnice Vyšehradské kapituly. Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2006
 • More valuable than originals? Plaster cast collection in the National Museum in Prague, in: Plaster casts : Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity to the Present. Eds. Rune Frederikssen and Marchand Eckard. Walter de De Gruyter Berlin-New York 2010, s. 517-538; ISBN 978-3-11-020856-6
 • Eva Matějková-Dana Stehlíková, Archeologické nálezy klenotů ze druhé poloviny 13. století, In: Čechy jsou plné kostelů. = Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha NLN, 2010, s. 351-367, ISBN 978-80-7422-031-9.
 • Nejstarší české kaple Božího hrobu a poutě, in: Být poutníkem v dobách minulých a dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Poutní cesty na Šumavě. AgAkcent Zavlekov pro město Hartmanice, 2010 95 s., ISBN 978-80-87018-12-5 s. 17-23
 • Josef Opitz v Národním muzeu (1941-1945), in: Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, sborník z mezinárodní vědecké konference Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, Chomutov 17.-18.10.2013 / Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 (konference); Oblastní muzeum Chomutov 2015, s. 55-64; ISBN 978-80-87898-11-6.
 • Gold- and silversmiths in Prague (c. 1300–c. 1420). In: Orfèvrerie gothique en Europe: production et réception. edice Études lausannoises d’histoire de l’art. Sborník z vědeckého kolokvia, konaného 26. – 29. 3. 2013 na Univerzitě v Lausanne), Roma, Viella 2016, s. 51–79. ISBN 978-88-6728-575-4.
 • Odhalení, stržení a druhý život Radeckého pomníku, in: Maršál Radecký, od vojevůdce k pomníku, jubilejní sborník k 250. výročí narození; Hojda, Zd.-Štogrová, J.-Bárta, J. (editoři). Praha 2016, ISBN 978-80-88073-14-7
 • Lapidárium Národního muzea. In Velká kniha o Národním muzeu. Praha: Národní muzeum, 2016. ISBN 978-80-7036-476-5
 • další bibliografie[1]

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

 • Lubomír Slavíček (ed.), Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), Sv. 2, s. 1365-1368, Academia Praha 2016, ISBN 978-80-200-2094-9
 • Helena Čižinská, Životní jubileum Dany Stehlíkové, in: Staletá Praha 30, 1/2014, strany 165–170.

Externí odkazyEditovat