Otevřít hlavní menu

Umělecké řemeslo je obor lidské činnosti, které ručně vyrábí umělecky hodnotné předměty nebo umělecky doplňuje již hotové předměty či stavby. Na rozdíl od běžného řemesla je k jeho provozování potřeba umělecký talent a dovednosti. Od tzv. „velkého“ umění, tedy volného malířství a sochařství a architektury, se liší tím, že výrobky uměleckého řemesla mají konkrétní účel, buď samostatný (např. předměty denní potřeby) nebo jako součást zejména architektury.

Od průmyslové revoluce v 19. století se postupně rozšiřuje obor designu průmyslově vyráběných předmětů, který umělecké řemeslo do určité míry nahrazuje. Pro řemeslnou i tovární výrobu uměleckých předmětů se někdy používá výraz umělecký průmysl nebo termín užité umění. Pro umění, které má především výzdobnou funkci a není samostatným uměleckým dílem, se používá výraz dekorativní umění.

HistorieEditovat

Umělecké řemeslo se rozvíjí již od pravěku, kdy jsou archeologicky nejdůležitější keramické výrobky. Ve středověku se rozvíjí umělecké řemeslo organizované v rámci cechů, které vydrželo až do poloviny 19. století. V té době se paralelně rozvíjí průmyslová výroba, ale umělecké řemeslo nachází široké uplatnění až do nástupu modernismu a funkcionalismu po první světové válce. Dodnes má umělecké řemeslo svůj význam, zejména při opravě a restaurování starších uměleckořemeslných výrobků i součástí budov.

Historii českého uměleckého řemesla mapuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Brně.

Kritéria umělecko-řemeslné práceEditovat

Kritéria hodnocení umělecké kvality či uměleckého charakteru řemeslného produktu jsou různá:

  • vyvážený poměr kvalitního materiálu, jeho zpracování účelnými technikami či technologií a jeho účelu (funkce)
  • esteticky působivé hotové dílo (i běžný řemeslník může někdy vytvořit dílo vrcholné umělecké úrovně)
  • období vzniku, před vznikem kapitalistické velkovýroby: neexistoval kýč ani nepřiměřené imitace materiálů, stupnice hodnocení díla: mistrovské, běžné, sériové, rustikální, lidové, diletantské
  • mistrovství - záleží na technické odbornosti a na mistrovském zpracování materiálu (materiálů)
  • uplatnění konkrétního řemesla a řemeslníka.
  • nepatří sem řemesla zpracovatelská a dodavatelská, která dodávají materiály nebo polotovary dalším řemeslům

Příklady uměleckých řemeselEditovat

další řemesla

Související článkyEditovat