Otevřít hlavní menu

Umělecké řemeslo

Umělecké řemeslo je obor lidské činnosti, které ručně vyrábí umělecky hodnotné předměty nebo umělecky doplňuje již hotové předměty či stavby. Na rozdíl od běžného řemesla je k jeho provozování potřeba umělecký talent a dovednosti. Od tzv. „velkého“ umění, tedy volného malířství a sochařství a architektury, se liší tím, že výrobky uměleckého řemesla mají konkrétní účel, buď samostatný (např. předměty denní potřeby) nebo jako součást zejména architektury.

Od průmyslové revoluce v 19. století se postupně rozšiřuje obor designu průmyslově vyráběných předmětů, který umělecké řemeslo do určité míry nahrazuje. Pro řemeslnou i tovární výrobu uměleckých předmětů se někdy používá výraz umělecký průmysl nebo termín užité umění. Pro umění, které má především výzdobnou funkci a není samostatným uměleckým dílem, se používá výraz dekorativní umění.

HistorieEditovat

Umělecké řemeslo se rozvíjí již od pravěku, kdy jsou archeologicky nejdůležitější keramické výrobky. Ve středověku se rozvíjí umělecké řemeslo organizované v rámci cechů, které vydrželo až do poloviny 19. století. V té době se paralelně rozvíjí průmyslová výroba, ale umělecké řemeslo nachází široké uplatnění až do nástupu modernismu a funkcionalismu po první světové válce. Dodnes má umělecké řemeslo svůj význam, zejména při opravě a restaurování starších uměleckořemeslných výrobků i součástí budov.

Historii českého uměleckého řemesla mapuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Brně.

Kritéria umělecko-řemeslné práceEditovat

Kritéria hodnocení umělecké kvality či uměleckého charakteru řemeslného produktu jsou různá:

  • vyvážený poměr kvalitního materiálu, jeho zpracování účelnými technikami či technologií a jeho účelu (funkce)
  • esteticky působivé hotové dílo (i běžný řemeslník může někdy vytvořit dílo vrcholné umělecké úrovně)
  • období vzniku, před vznikem kapitalistické velkovýroby: neexistoval kýč ani nepřiměřené imitace materiálů, stupnice hodnocení díla: mistrovské, běžné, sériové, rustikální, lidové, diletantské
  • mistrovství - záleží na technické odbornosti a na mistrovském zpracování materiálu (materiálů)
  • uplatnění konkrétního řemesla a řemeslníka.
  • nepatří sem řemesla zpracovatelská a dodavatelská, která dodávají materiály nebo polotovary dalším řemeslům

Příklady uměleckých řemeselEditovat

další řemesla

Související článkyEditovat