Seznam hřbitovů v Praze

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam pražských hřbitovů a pohřebišť, tj. všech objektů, které se nacházejí v hlavním městě Praze, včetně hřbitovů a pohřebišť zaniklých nebo nepoužívaných, a to bez rozdílu vyznání či náboženské konfese. Jsou seřazeny podle názvu pražských čtvrtí.

V současné době je na území hlavního města v provozu celkem 29 hřbitovů ve správě Pohřební služby hlavního města Prahy, jejich celkový počet je více než dvojnásobný (další provozují například městské části a dvě kolumbária Pohřební ústav hlavního města Prahy), některé prameny uvádějí číslo 67, z historického pohledu jich bude mnohem víc.

B editovat

D editovat

Ď editovat

H editovat

Ch editovat

J editovat

K editovat

L editovat

M editovat

N editovat

O editovat

P editovat

R editovat

Ř editovat

S editovat

Š editovat

T editovat

U editovat

Ú editovat

V editovat

Z editovat

Ž editovat

Externí odkazy editovat