Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská

ptačí oblast v Česku

Novodomské rašeliniště – Kovářská je ptačí oblast v české části Krušný horÚsteckém a Karlovarském kraji. Vyhlášena byla k ochraně tetřívka obecného, žluny šedé a jejich biotopů.

Zdroje k infoboxu
Ptačí oblast
Novodomské rašeliniště – Kovářská
Načetínské rašeliniště v NPR Novodomské rašeliniště
Načetínské rašeliniště v NPR Novodomské rašeliniště
Základní informace
Vyhlášení 13. ledna 2005
Vyhlásil Vláda ČR
Nadm. výška 605–1113 m n. m.
Rozloha 15 963 ha
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Chomutov, Karlovy Vary, Most
Souřadnice
Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská
Ptačí oblast
Novodomské rašeliniště – Kovářská
Další informace
Kód 2311
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Přírodní poměryEditovat

Ptačí oblast leží v nadmořské výšce 605–1113 metrů[1] ve střední části Krušných hor, konkrétně v podcelcích Klínovecká a Loučenská hornatina.[2] Jihozápadní okraj se nachází mezi vrcholy Macecha a Loučná a na severovýchodě oblast zasahuje přibližně do prostoru mezi Medvědí skálou a Horou Svaté Kateřiny.[1] Její rozloha měří 15 962,63 hektarů, z čehož téměř 14 133 hektarů tvoří lesní lesní pozemky. Z nelesních pozemků má největší výměru zemědělská půda (1 830 hektarů). Oblast zasahuje do správního území obcí Brandov, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín a Nová Ves v Horách v okrese Most, obcí Blatno, Boleboř, Hora Svatého Šebestiána, Kalek, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Loučná pod Klínovcem, Měděnec, Perštejn, Výsluní a Vysoká Pec v okrese Chomutov a obcí Krásný Les a Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary.[3]

V ptačí oblasti se nacházejí maloplošná zvláště chráněná území: Novodomské rašeliniště, Na loučkách, Prameniště Chomutovky, Horská louka u Háje, Buky a javory v Gabrielce a Na loučkách II.[1]

Krajina ptačí oblasti je mírně zvlněná a střídají se v ní plochy imisních holin osázené náhradními dřevinami s rašeliništi, loukami, pastvinami, bývalými poli a mrazovými kotlinami. Na některých místech se dochovaly pozůstatky původních bukových lesů. K nepůvodním druhům stromů patří smrk pichlavý, jehož porosty jsou napadené kloubnatkou smrkovou, a postupně odumírají.[4]

OrnitologieEditovat

Pro ochranu ohrožených druhů ptáků jsou významné zejména plochy rašelinišť, zbytky původních jedlobukových porostů, fragmenty podmáčených smrčin a vlhké podmáčené louky. V roce 2016 bylo v ptačí oblasti zaznamenáno 23 druhů vzácných a ohrožených ptáků. Předmětem ochrany jsou tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) a žluna šedá (Picus canus). Novodomské rašeliniště – Kovářská je spolu s ptačí oblastí Východní Krušné hory nejvýznamnější oblastí výskytu tetřívka a pátou nejvýznamnější lokalitou výskytu žluny v Česku. V roce 2016 zde žilo 132 jedinců tetřívka z 219 zjištěných jedinců v celých Krušných horách.[5]

Z dalších ptáků se v roce 2016 v různé početnosti vyskytovali:

Tetřívek obecnýEditovat

 
Tetřívek obecný

Populace tetřívka se v Krušných horách udržela díky existenci rašelinišť a přilehlých podmáčených pozemků. Podpořila ji také vysoká imisní zátěž v osmdesátých letech dvacátého století, v jejímž důsledku došlo k rozsáhlému odlesnění.[7] Zničené lesy byly nahrazeny výsadbami řady nepůvodních druhů dřevin, které nevytvořily zapojené porosty a pro tetřívka představovaly vhodné životní prostředí. Jeho populaci podpořilo také odumírání březových porostů v polovině devadesátých let dvacátého století.[8]

Na celkovém úbytku početnosti tetřívka po roce 2010 se podílí postupné zarůstání a zalesňování původně nelesních ploch, zvýšený výskyt predátorů (prase divoké, liška obecná, jezevec lesní, krkavec velký, mýval severní a psík mývalovitý), výstavba větrných elektráren, turistické využití krajiny a využití tokanišť k pastvě dobytka či kosení. Vliv mohou mít také snížení početnosti populace a změny klimatu.[8]

Stav populace tetřívka obecného[7]
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
počet kusů 73 72 105 83 91 94 91 55

Žluna šedáEditovat

 
Žluna šedá

Žluna šedá se vyskytuje roztroušeně v celé ptačí oblasti v početnosti třicet až padesát párů. Vyhledává porosty s výskytem buku, jejichž ochrana v maloplošných chráněných územích vytváří dostatečné podmínky pro udržení populace.[9]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c Novodomské rašeliniště – Kovářská [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2020-07-20]. Dostupné online. 
  2. CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa a AOPK ČR – INSPIRE Chráněná území [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2020-07-21]. Dostupné online. 
  3. Správa CHKO Slavkovský les. Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská [PDF online]. Agentura ochrany přírody a krajiny, 2017-08-16 [cit. 2020-07-20]. S. 2. Dále jen Souhrn opatření (2017). Dostupné online. 
  4. Souhrn opatření (2017), s. 4.
  5. Souhrn opatření (2017), s. 5.
  6. Souhrn opatření (2017), s. 5–6.
  7. a b Souhrn opatření (2017), s. 8.
  8. a b Souhrn opatření (2017), s. 9.
  9. Souhrn opatření (2017), s. 9–10.

Externí odkazyEditovat