Injekce (matematika)

zobrazení mezi množinami, kdy žádné dva prvky nemají stejný obraz
(přesměrováno z Prosté zobrazení)

Injekce (injektivní zobrazení, prosté zobrazení) je typ zobrazení mezi množinami, které různým vzorům přiřazuje různé obrazy. Nestane se tedy, že by jeden obraz měl několik různých vzorů a jeden vzor více obrazů. K prostému zobrazení existuje inverzní zobrazení. Na rozdíl od Surjekce, prosté zobrazení nemusí být definováno pro všechny obrazy a vzory, tedy mohou existovat prvky cílové množiny, které nemají svůj vzor. V anglické literatuře je prosté zobrazení často označováno one to one (jedna k jedné).

Prosté zobrazení

Definice

editovat

Zobrazení   nazýváme prosté (injektivní), jestliže platí implikace:

 ,

někdy se uvádí ekvivalentní definice s implikací v kontrapozici:

 .

Příklady

editovat
  • Lineární zobrazení je prosté, právě když determinant odpovídající transformační matice je nenulový.
  • Reálná funkce   je prostá, protože pokud  , platí i  , tedy  .
  • Reálná funkce   není prostá, neboť např.  . Pokud ale funkci   omezíme na interval  , je   prostá.
  • Reálné funkce   a   jsou prosté.
  • Periodické funkce obecně nejsou prosté (prosté jsou, pokud je omezíme na interval délky jedné periody nebo půlperiody).
  • Cyklometrické funkce jsou definovány jako inverzní ke goniometrickým na intervalu jedné periody, tudíž prosté jsou.
  • Každá ryze monotónní funkce (tj. rostoucí nebo klesající) je prostá.
  • Sudá funkce nemůže být prostá.
  • V teorii pravděpodobnosti distribuční funkce je prostá, ale hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny prostá není.

Literatura

editovat
  • BARTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. 4. vyd. Praha: Academia, 1994. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat