Distribuční funkce

Distribuční funkce, funkce rozdělení nebo (spíše lidově) (zleva) kumulovaná pravděpodobnost (anglicky Cumulative Distribution Function, CDF) je funkce, která udává pravděpodobnost, že hodnota náhodné proměnné je menší než zadaná hodnota.

Distribuční funkce několika normálních rozdělení s různými charakteristikami. Červenou čárou je vyznačeno normované normální rozdělení

Distribuční funkce jednoznačně určuje rozdělení pravděpodobnosti a ve spojitém případě je úzce spjatá s hustotou pravděpodobnosti.

Definice editovat

 
V horním obrázku je vyobrazena diskrétní distribuční funkce, v prostředním spojitá distribuční funkce, ve spodním obrázku nespojitá distribuční funkce spojité náhodné proměnné

Nechť   je náhodná proměnná z určitého rozdělení a   je libovolné reálné číslo. Potom funkci   definovanou předpisem

 

nazýváme distribuční funkce tohoto rozdělení.

Diskrétní proměnná editovat

Pokud existuje posloupnost realizací náhodné proměnné   tak, že pro  , pak nazveme   diskrétním rozdělením pravděpodobností náhodné veličiny a pro proměnnou diskrétního typu   platí:

 , kde   jsou pravděpodobnosti jednotlivých hodnot  .

Spojitá proměnná editovat

Pokud je   spojitá náhodná proměnná s hustotou  , potom platí:

 .

Náhodný vektor editovat

Nechť   je náhodný vektor v   a   je libovolný vektor hodnot. Distribuční funkci   definujeme jako:

 

pro libovolný vektor  .

Vlastnosti distribuční funkce editovat

Popis Matematická formulace
Definiční obor  
Monotonie  
Asymptotické vlastnosti  

 

Pravděpodobnost intervalu  
Spojitost zprava  
Skok distribuční funkce  
Kontinuita distribuční funkce zprava  
Konečný počet bodů nespojitosti prvního řádu (skoků)  

Příklady editovat

V následující tabulce jsou uvedeny příklady distribučních funkcí. Distribuční funkci není možné vždycky vyjádřit explicitním vzorcem, jako je tomu u normálního rozdělení. V tomto případě se používá přímo definice distribuční funkce ve spojitém případě jako funkce horní hranice.

Rozdělení Distribuční funkce
Rovnoměrné rozdělení na intervalu    
Normální rozdělení  
Exponenciální rozdělení  

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Distribučná funkcia (štatistika) na slovenské Wikipedii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat