Rovnoměrné rozdělení

Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti přiřazuje všem hodnotám náhodné veličiny stejnou pravděpodobnost.

Rovnoměrné rozdělení má svoji diskrétní i spojitou podobu.

Spojité rozdělení

editovat
 
Hustota rovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti.

Rovnoměrné rozdělení na intervalu  , kde  , má ve všech bodech daného intervalu konstantní hustotu pravděpodobnosti, kterou lze vyjádřit vztahem

 

Mimo tento daný interval je tedy hustota pravděpodobnosti nulová. Na obrázku je zobrazena hustota pravděpodobnosti rovnoměrného rozdělení.

Náhodnou veličinou s rovnoměrným rozdělením je např. chyba při zaokrouhlování.

Charakteristiky rozdělení

editovat

Střední hodnota rovnoměrného rozdělení je

 

Rozptyl má hodnotu

 

Koeficient šikmosti je nulový, tzn.  .

Koeficient špičatostikonstantní hodnotu  .

Distribuční funkce

editovat
 
Distribuční funkce rovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti.

Distribuční funkce   k rovnoměrnému rozdělení má tvar

 

Diskrétní rozdělení

editovat

Diskrétní rovnoměrné rozdělení popisuje náhodnou veličinu, která může nabývat   hodnot se stejnou pravděpodobností  , přičemž se předpokládá, že vzdálenosti mezi jednotlivými hodnotami náhodné veličiny jsou stejné.

Rovnoměrné rozdělení představuje nejjednodušší případ diskrétního rozdělení.

Příklad

editovat

Typickým příkladem diskrétního rovnoměrného rozdělení je hod šestistěnnou hrací kostkou, kdy pravděpodobnost padnutí každého z čísel je  .

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat