Posloupnost

seřazený seznam prvků

Jako posloupnost se v matematice označuje uspořádaný (konečný či nekonečný) soubor matematických objektů, očíslovaných obvykle přirozenými čísly.

Posloupnost lze definovat jako zobrazení z množiny přirozených čísel do nějaké celkem libovolné množiny .

Členy posloupnosti mohou být čísla, pak hovoříme o číselné posloupnosti, ale také funkce, pak hovoříme o funkčních posloupnostech anebo např. trojúhelníky či obecné množiny. Číselná posloupnost je tedy posloupnost, která každému přirozenému číslu přiřazuje číslo , přičemž závisí pouze na hodnotě . Funkční posloupnost je posloupnost, která každému přirozenému číslu přiřazuje funkci , přičemž hodnota n-tého členu funkční posloupnosti závisí nejen na pořadovém čísle , ale také na parametrech funkce (v obecném případě nemusí jít o funkci jedné proměnné).

Posloupnost značíme obvykle (podobně jako uspořádanou n-tici) , nebo (pokud nemůže dojít k záměně s jiným značením) pouze . Čteme „posloupnost á en pro en (jdoucí) od jedné do nekonečna“.

Posloupnost může být určena výrazem (předpisem), který vyjadřuje přímo n-tý člen posloupnosti , např. odpovídá posloupnosti

Posloupnost může být také zadána rekurentně, kdy jsou členy posloupnosti určeny prostřednictvím předcházejících členů. Rekurentním zadáním lze snadno definovat např. Fibonacciho posloupnost:

.

Její členy jsou 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

VlastnostiEditovat

Posloupnost je

 • neklesající, pokud pro všechna i platí  ,
 • nerostoucí, pokud pro všechna i platí  ,
 • klesající, pokud pro všechna i platí  ,
 • rostoucí, pokud pro všechna i platí  ,
 • zdola omezená v množině A, pokud existuje takové  , že pro všechna i platí  ,
 • shora omezená v množině A, pokud existuje takové  , že pro všechna i platí  .

Konečná posloupnost délky   je

 • čistě bitonická, pokud existuje takové i, že posloupnost   je rostoucí a   je klesající[1]
 • bitonická, pokud ji lze získat cyklickým posunutím (rotací) z nějaké čistě bitonické posloupnosti[2]

Je-li posloupnost nerostoucí nebo neklesající, říkáme, že je monotónní, pokud je rostoucí nebo klesající, je ryze monotónní.

Je-li posloupnost zároveň zdola i shora omezená, říkáme, že je omezená.

Jestliže se v libovolně malém  -okolí bodu d, tzn. v intervalu  , nachází nekonečně mnoho členů posloupnosti  , pak bod d nazýváme hromadným bodem posloupnosti  .

LimitaEditovat

Související informace naleznete také v článku Limita posloupnosti.

Říkáme, že posloupnost

 • konverguje (je to konvergentní posloupnost), má-li konečnou limitu (např.   konverguje k 0),
 • diverguje (je to divergentní posloupnost), má-li nekonečnou limitu (např.   diverguje k  ), nebo nemá limitu, ale osciluje (např.  ).

Ze spojitosti uspořádání reálných čísel (věta o supremu a infimu) plyne, že monotónní reálná posloupnost musí mít limitu.

Vybraná posloupnostEditovat

Je-li   posloupnost (obecně reálných) čísel a   rostoucí posloupnost přirozených čísel, pak výraz   nazýváme posloupnost vybraná (též podposloupnost) z   (jinými slovy, z   vybereme některé členy, např. všechny liché).

Platí důležitá Bolzano-Weierstrassova věta: Z každé omezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní posloupnost. Tato věta je založena na axiomu výběru a proto v některých logických systémech (např. intuicionistická logika) neplatí.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. MAREŠ, Martin. 5. Hradlové sítě [online]. United Computer Wizards, 2011-11-21 [cit. 2015-10-21]. S. 10. Dostupné online. 
 2. MAREŠ, Martin. 5. Hradlové sítě, S. 11.

Související článkyEditovat