Separabilní prostor

Metrický prostor obsahující spočetnou hustou podmnožinu se nazývá separabilní.

PříkladEditovat

  • euklidovský prostor  
  • prostor   všech funkcí spojitých na intervalu   s metrikou  
  • metrický prostor  , který je tvořen měřitelnými funkcemi, integrovatelnými v   s p-tou mocninou  , přičemž metrika je definována vztahem  

Každá podmnožina separabilního prostoru je taktéž separabilní.

Kompaktní množina je separabilní.