Otevřít hlavní menu

Portál:Informační věda a knihovnictví/Vybraný článek/Archiv/2012

18Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 25. září 2012


HAL 9000 je palubní počítač na vesmírné lodi Discovery One ve fiktivním příběhu Vesmírná odysea od spisovatele Arthura C. Clarka.

....

HAL je schopen nejen řeči, rozpoznávání řeči, obličejů a zpracování přirozeného jazyka, ale také odezírání ze rtů, smyslu pro umění, vyjadřování emocí, dedukce, hraní šachů aj. a k tomu všemu navíc ještě udržování všech systémů na meziplanetární misi v chodu.

HAL získal v žebříčku AFI's 100 Years… 100 Heroes and Villains 13. pozici na seznamu největších filmových padouchů všech dob. ...


Celý článek

17Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 18. září 2012


Jack London, vlastním jménem John Griffith Chaney (12. ledna 1876 v San Franciscu, Kalifornie, USA22. listopadu 1916) byl americký spisovatel.

...

Přes své velké příjmy měl stálé finanční potíže, celý život také bojoval s alkoholismem (poprvé se opil v pěti letech a od puberty se opíjel pravidelně). Svou závislost popsal pregnantně v knize Démon alkohol, která vyšla v roce 1914, dva roky před jeho smrtí. V té době vrcholila v USA abstinenční kampaň a je pravděpodobné, že jeho román přispěl k odhlasování prohibičního zákona. ...


Celý článek

16Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 10. srpen 2012


Kyberchondrie (Cyberchondria) je hovorový pojem sloužící k popisu chování člověka, který užívá internet k nadměrnému získávání informací o zdraví a zdravotní péči. Informace o zdraví může člověk soustřeďovat pro sebe, ale také vzhledem k blízkému člověku. Je považován za specifickou formu hypochondrie.

StudieEditovat

První systematické studie kyberchondrie zveřejnili v listopadu 2008 výzkumníci Ryen White a Eric Horvitz, kteří provedli velkou studii s následující analýzou. Výzkumníci definovali kyberchondrii jako „nevídaný nárůst zájmu o příznaky nemocí, založený na hledání odkazů a získávání odborné literatury na webových stránkách“. Analyzovali typické „surfování“ na webu za cílem zjišťování potíží a nalezli překvapivě vysoký počet vyhledávání, týkající se jak vzácných nemocí (například mozkový nádor), tak běžných potíží (například bolesti hlavy).

Výsledky studieEditovat

  1. Webové vyhledávání vyvolává zvýšené znepokojení uživatelů, kteří nemají lékařské vzdělání.
  2. Webové vyhledávání zvyšuje možnost návštěvy lékaře za účelem potvrzení zjištěných příznaků.
  3. Lidé mají tendenci zaměřit se na první zjištěné výsledky ve vyhledávači, nikoliv na hlubší analýzu více webových stránek a naprosto opomíjí fakt, že informace často opomíjí individuální anamnézu člověka: věk, zdravotní stav, rodinnou analýzu, apod.
  4. Lidé se domnívají, že řazení informací o příznacích na webu se uskutečňuje podle závažnosti (pravděpodobnosti) onemocnění, vyhledávače však používají matematické algoritmy, které mohou uživatele zmást. Stejně tak jsou matoucí informace z vyhledávačů, kde byl vybrán seznam stránek ručně nebo dle toho, jak si kdo pozici vyhledaných výsledků zaplatil. ...

Celý článek

15Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 2. srpen 2012


RTFM je zkratka z anglického Read The Fucking Manual (přečti si ten zasraný manuál). Tak se odpovídá na dotazy, které mohou být snadno vyřešeny prostudováním příslušné dokumentace a které zbytečně připravují odpovídající o jejich čas.

V technické podpoře se to rovněž používá ve významu Reboot The Fucking Machine (restartuj ten zasraný stroj) (což často bývá účinná metoda řešení širokého spektra problémů).

Některým lidem připadá slovo fucking ve výrazu neslušné, proto za F dosazují slova, jako Foolish (hloupý), Friendly (přátelský), Fantastic (fantastický), Fine (skvělý, fajn). Další metodou je F úplně vynechat a zkratka se pak zkrátí na RTM (Read the Manual). ...


Celý článek

14Editovat

13Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 18. červen 2012


Kronika (řecky chronos – čas, chronika – dějepisné knihy) je literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů. Oproti letopisům je kronika ve své formě složitější, často bývá označována za „košatější letopis“. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události. Nejedná se však o systematickou vědeckou práci, tak, jak ji chápeme v moderní historiografii.

Popis těchto událostí je sice méně stručný, než u letopisů, přesto bývá obvykle více strohý, především v porovnání s prameny hagiografickými. Široce se popisují příčiny a souvislosti, hodnotí se události a jejich aktéři. Jako historiografický pramen zprostředkovává poučení o historické paměti. ...


Celý článek

12Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 2. květen 2012


Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby. Měla by sloužit i k rozvoji lidské osobnosti. Často se zaměňuje za čtenářství, které ovšem má rozvíjet především informační gramotnost, nikoliv léčit a podporovat.

Smysl této terapie spočívá pomocí četby knihy reflektovat zátěžovou situaci, kterou daná osoba prožívá, což může u pacienta přispět k uvolnění nahromaděného napětí, dále také ke katarzi, vhledu a uvědomění si prožívaného problému a k následnému přijetí a vyrovnání. Může vést i k znovuobnovení radosti pacienta ze života či podpoře osobní spokojenosti. Proces se zaměřuje především na emoční vnímání vybraného díla, důležitá je i racionální složka. Snaží se pozitivně ovlivnit psychosomatický stav léčeného a posílit psychickou odolnost a vyrovnanost. Samotná četba navíc pomáhá k rozvoji fantazie, tvořivosti, kritického myšlení či komunikačních dovedností, čímž se v mozku jedince utváří nový endocept.

Je vhodná pro všechny věkové a sociální skupiny, vybírají se beletristické či naučné knihy. Podle počtu osob se dělí na individuální (léčba svépomocí) a skupinovou (sezení skupiny, kterou vede psychoterapeut nebo knihovník). ...


Celý článek

11Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 18. duben 2012


Infotainment (blending z anglických výrazů information a entertainment - informace a zábava, infozábava) je druh zpravodajství, které podřizuje výběr témat a jejich zpracování účelu vyvolat emoce a pobavit.

Infotainment vznikl v USA v 70. letech 20. století ve spojení s nástupem kabelových televizí, později si ho osvojila i ostatní média. Cílem bylo využít vlastností zábavních pořadů s velkou sledovaností ve zpravodajství, kde je původní tvorba zpráv finančně náročná. Slovo (ve verzi s R, tedy infortainment) vzniklo mezi 5. a 7. dubnem 1974 na sněmu radiových stanic Intercollegiate Broadcasting System (IBS). Ke konci 70. let se začala více používat verze bez R, která do současnosti převládla.

Typické vlastnostiEditovat

  • familiérní vystupování moderátorů (tykání, vzájemné oslovování, tón hlasu)
  • dramaturgie zpravodajského bloku obsahující několik dramatických (emočních) vrcholů a zklidnění, poslední téma zpravidla zklidňující (např. zvířátka ze zoo)

...


Celý článek

10Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 4. duben 2012


Václav Hanka, též Váceslav Váceslavič (podle ruského vzoru), (10. června 1791 Hořiněves12. ledna 1861 Praha) byl český spisovatel, jazykovědec, vysokoškolský pedagog a knihovník.

Po vystudování gymnázia v Hradci Králové (1809) odešel studovat filosofii do Prahy. V letech 18131814 studoval práva ve Vídni.

Od roku 1819 působil ve Vlasteneckém muzeu (dnešní Národní muzeum). Od roku 1822 byl bibliotékařem muzea.

...

Dnes je Václav Hanka znám především jako pravděpodobný padělatel několika „prastarých“ českých rukopisů. ...


Celý článek

09Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 28. březen 2012


„Já bych všechny ty internety a počítače zakázala“ je výrok, který byl součástí odpovědí na anketní otázku deníku Metro vydaného v září 1999. Jako autorka výroku byla uvedena „Věra Pohlová, 72 let, důchodkyně“. Podle redakčního článku Lupy se záhy objevily zprávy, že výrok si vymysleli sami novináři deníku Metro. Výrok se stal na internetu i mimo něj populární a je od té doby často a v mnoha souvislostech citován a parodován jako symbol rychlého vyřešení problémů restriktivní cestou.

Anketa deníku MetroEditovat

Anketa týkající se aféry, kdy jednadvacetiletý správce počítačové sítě z pražského výpočetního střediska České spořitelny anonymně po internetu nabízel data o dvou a půl milionech uživatelů sporožirových účtů a těchto účtech, byla otištěna v deníku Metro dne 17. září 1999 na straně 12 v rubrice Můj názor. Byly otištěny názory čtyř lidí, údajná odpověď Pohlové zněla: „Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.“ Kromě Věry Pohlové odpovídali ještě Viktor Labuť, Josef Sýkora a Milada Česáková, u všech odpovědí byly umístěny portrétní fotografie. ...


Celý článek

08Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 29. únor 2012


Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg (1397/1400, Mohuč3. února 1468, Mohuč) byl vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí pohyblivých liter. Důsledkem rozšíření jeho objevů byla masová produkce knih a zlom v možnostech šíření informací. Svůj vynález uskutečnil bez znalostí tiskových technologií Dálného východu.

...

Po roce 1450 začal Gutenberg pracovat na svém nejznámějším díle - tištěné bibli (tzv. Gutenbergova bible). Prostředky k vybavení dílny si opakovaně půjčil u bohatého mohučského měšťana Johanna Fusta. Zatímco Gutenberg chápal Fusta jako pouhého věřitele, ten se naopak považoval za spoluvlastníka podniku. Zisky z prodeje bible Gutenberg investoval zpět do podniku a Fust ho proto zažaloval pro nesplácení dluhu. Gutenberg byl odsouzen a k umoření dluhu mu byla tiskárna zabavena. Nový majitel Johann Fust ustanovil jejím vedoucím Gutenbergova tovaryše Petra Schöffera, část zbylých učňů odešla provozovat živnost do jiných měst. Knihtisk přestal být tajemstvím jediné firmy a šířil se dále do světa. Gutenberg byl naopak ožebračen. Sklonek života prožil v chudobě, knihtisku se pravděpodobně už nevěnoval. ...


Celý článek

07Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 22. únor 2012


Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. (20. února 1928, Jevíčko - 26. prosince 2005, Praha) byl vysokoškolský profesor, informační vědec, knihovník.

VzděláníEditovat

V letech 1947-1950 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy knihovnictví a vzdělávání dospělých (původně nastoupil na Státní knihovnickou školu, výuka byla v průběhu přesunuta na PdF UK). V období 1950-1951 vedl knihovnu Studijního lidovýchovného ústavu FF UK, poté pokračoval v letech 1953-1956 v postgraduálním studiu knihovnictví a lingvistiky na tehdejší Filologické fakultě UK. ...


Celý článek

06Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 8. únor 2012


Poeův zákon je internetové rčení, pojmenované po Nathanu Poeovi, který je použil v roce 2005 v internetové diskusi o kreacionismu. Tvrdí, že je prakticky nemožné rozeznat extrémní názory od jejich parodie.


Původní Poeovo vyjádření znělo:

Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is uttrerly [sic] impossible to parody a Creationist in such a way that someone won’t mistake [it] for the genuine article.

Neboli : Bez přihmouřeného smajlíku nebo jiného upozornění na humor je prakticky nemožné parodovat kreacionistu tak, aby to někdo nezaměnil s jeho skutečnou podobou. ...


Celý článek

05Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 1. únor 2012


Odborná literatura je typ textu, který slouží k prezentaci deklarativně přesných poznatků vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací. Odborná literatura klade důraz zejména na správnost a ověřitelnost údajů, proto by u vědecké práce měl být uveden autor, a veškeré prameny, ze kterých práce vychází, by měly být řádným způsobem citovány. Vychází-li práce z vlastního výzkumu, měly by být co nejpodrobněji popsány jeho podmínky, průběh a výsledky. Styl odborné práce by měl být přesný a jasný, ale podrobný, neměl by obsahovat žádné zbytečné literární ozdoby, ale ani dvojznačnosti a nejasnosti, a pochopitelně ani očividné stylistické chyby. Vědecká práce u čtenáře předpokládá určitou znalost tématu, a proto používá odborné termíny a určité předpoklady považuje za samozřejmé. Čtivost, poutavost nebo literární krása textu není hlavním cílem odborné literatury, přestože některá díla jimi, i za splnění definice odborné literatury, vynikají ...


Celý článek

04Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 25. leden 2012


Jiří Mahen, vlastním jménem Antonín Vančura, (12. prosince 1882, Čáslav22. května 1939, Brno, sebevražda) byl český básník, novinář, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik. Studoval filozofickou fakultu, obory čeština a němčina, avšak před závěrečnou zkouškou studia opustil.

Roku 1910 se přestěhoval do Brna, kde působil po zbytek života.

V letech 19091919 byl redaktorem Lidových novin. V letech 19181920 působil jako dramatik Národního divadla Brno. Od roku 1921 byl knihovníkem, později pak od roku 1937 i ředitelem městské knihovny v Brně. Knihovna, k jejímuž vybudování významnou měrou přispěl, nese od roku 1959 jeho jméno (Knihovna Jiřího Mahena v Brně).

Svůj život ukončil sebevraždou, čímž reagoval na okupaci. ...


Celý článek

03Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 18. leden 2012


Stop Online Piracy Act (zkráceně SOPA) je návrh amerického zákona, který má omezit počítačové pirátství. Je prosazován především nahrávacími společnostmi. Zvyšuje pravomoci amerických institucí a držitelů práva bojovat proti porušování autorských práv. Na základě rozhodnutí jakéhokoliv federálního soudu by bylo možné zakročit proti každému webu, na němž se nachází obsah porušující autorská práva nebo který jen odkazuje na závadný obsah. Podle odpůrců by měl zákon v případě schválení významný negativní dopad na celosvětový internet v podobě jeho svobody a nezávislosti. Na druhou stranu dle svých zastánců pomůže tento návrh zákona lépe chránit duševní vlastnictví a navazující průmysl, pracovní místa a příjmy, přičemž je potřeba posílit ochranu autorských práv zejména na zahraničních webech. ...


Celý článek

02Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 11. leden 2012


Svědomí hackera (anglicky The Conscience of a Hacker), také známá pod názvem Hackerův manifest (anglicky The Hacker Manifesto), je krátká esej, napsaná 8. ledna 1986 hackerem, jenž se nazývá The Mentor (jeho reálné jméno je Loyd Blankenship). Autor jej napsal po svém zatčení a uveřejnil jej v undergroundovém hackerském ezine Phrack v 1. díle 7. vydání, souboru 3 z 10. Dnes je zkopírován na nespočet webových stránek.

Tento článek je považován za jeden ze základních kamenů kultury hackerů a poskytuje určitý náhled do filosofie raných hackerů. Říká se, že zformoval komunitu a její pohled na sebe samu a své motivace. Manifest tvrdí, že hackeři hackují, protože je to pro ně způsob jak se učit a protože jsou frustrováni a znuděni vzdělávacím systémem. Vyjadřuje také osvícení hackera v realizaci jeho potenciálu v počítačovém prostředí. ...


Celý článek

01Editovat

Datum zveřejnění v rubrice: 4. leden 2012


Celé Česko čte dětem je celostátní mediální kampaň na podporu čtenářství. Cílem je podpořit pravidelné předčítání knih dětem a prostřednictvím společného čtení formovat dobré vzájemné vztahy v rodině, posílit zdravý emoční vývoj dítěte a napomoci vytvářet kladný vztah dítěte ke knihám. Projekt se řídí sloganem "Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!" ...


Celý článek