Přibližný rozsah

Dálný východ je nepříliš přesně vymezený termín, který se používá pro označení východní a jihovýchodní Asie, obvykle včetně ruského Dálného východu, neboli také území v západní oblasti Tichého oceánu. Evropocentrický pojem označuje oblast vzdáleného „Východu“ čili Orientu jako protiklad Předního či Blízkého východu zahrnující oblasti kolem východního Středomoří, se kterými Evropané přicházeli do bezprostřednějšího kontaktu.

Pojem Dálný východ je někdy používán jako synonymum pro východní Asii, která může být definována buď geograficky nebo kulturně. Sem patří Čína (bez Tibetu a Xinjiangu), Japonsko, Korea, Tchaj-wan, a Vietnam. Často se v této souvislosti ale myslí i státy a kultury jihovýchodní Asie jako je Kambodža, Malajsie, Myanmar a Thajsko. Někdy se zahrnují i státy a národy západního Pacifiku, Indonésie a Filipíny. Nikdy se ale nezahrnují Austrálie nebo Nový Zéland.

Termín se rozšířil v době druhého britského impéria jako termín, který označoval všechny země na východ od Britské Indie. Před první světovou válkou termín Blízký východ označoval poměrně blízké země Osmanské říše, Střední východ označoval jižní a střední Asii, Dálný východ označoval země podél Tichého oceánu.

Použití těchto výrazů vyvolává dojem kulturní a geografické odlišnosti. Proto se Dálný východ nevztahuje na Austrálii nebo Nový Zéland, které jsou kulturně součástí západní společnosti, přestože leží z evropského pohledu ještě dále na východ než sama východní Asie.

Související článkyEditovat