Požár Malé Strany a Hradčan

(přesměrováno z Požár Pražského hradu)

Požár Malé Strany a Hradčan v roce 1541 byl nejničivější požárhistorii Prahy.

Požár Pražského hradu. Dobová ilustrace, pohled přes Jelení příkopPrašnému mostu

Požár propukl dne 2. června 1541 při opravě střechy paláce Smiřických na Malostranském náměstí. Odtud se rozšířil po Malé Straně a Hradčanech včetně Pražského hradu. Většina domů shořela a poškozen byl i chrám svatého Víta a královský palác včetně kaple Všech svatých a poměrně nedlouho předtím dokončeného Vladislavského sálu a Ludvíkova křídla.

Při požáru shořel archiv desk zemských, pozemkových knih české šlechty, a tím také zanikl důležitý historický pramen českých dějin. Zničení středověké zástavby Malé Strany otevřelo prostor pro uplatnění renesanční architektury a pro scelování parcel za účelem výstavby paláců v blízkosti panovnického sídla. Nové budování města trvalo dlouhá desetiletí a největší zástupce této výstavby, Valdštejnský palác, byl postaven až v letech 1623–1630.

LiteraturaEditovat

  • VRTÁLKOVÁ, Anna. Požár Prahy roku 1541 jako brána vstupu renesenance do Prahy.. , 2013 [cit. 2016-07-15]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.. Dostupné online.