Veduta

umělecké ztvárnění pohledu na město či krajinu

Veduta je věcný, topograficky přesný malířský nebo grafický záznam například výseku krajiny s bočním pohledem na město, obvykle v širším zorném úhlu.[1]

Stará mapa s vedutou v horní části

Rozvoj a vrchol vedut

editovat
 
Hendrik Frans van Lint: Pohled na San Giovanni dei Fiorentini, Řím, 1739

Veduty byly rozšířeny od 17. století do poloviny 19. století, používány např. na starých mapách; svého vrcholu dosáhlo malířství vedut v 17. a 18. století v Nizozemí a Benátkách. Postupně bylo vytlačováno fotografií.

Významnými evropskými vedutisty, tj. malíři vedut, byli mj. oba Canalettové, malíř římských ruin Giovanni Paolo Pannini, Francouz Claude Joseph Vernet nebo vlámský malíř Hendrik Frans van Lint.

Významní čeští vedutisté

editovat

Předními českými vedutisty byli:

Veduty a skutečnost

editovat

Co se týče hodnověrnosti vedut jako historického pramene, existují jak veduty s vysokou dokumentační hodnotou, které věrohodně zachycují i drobné detaily, tak i veduty jako historický pramen k účelu poznání skutečného stavu krajiny zcela nepoužitelné, které znázorňují zcela nebo částečně idealizovanou krajinu, jako je posazení neexistující stavby do reálné krajiny nebo pokusy o tzv. ideální rekonstrukci objektů – např. pokusy o „dostavbu“ chrámu sv. Víta v Praze a jsou tak historickým pramenem k poznání spíše plánů a záměrů.[3]

 
Veduta Brna od Fr. Richtera z poloviny 19. století

Reference

editovat
 1. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí. Heslo: veduta en veduta fr védutisme m ge Vedute e ru ведута sk veduta cz veduta malířský, kresebný nebo grafický záznam výseku krajiny nebo pohledu na město, zpravidla topograficky věrný, vystihující konkrétní situaci v daném časovém období; veduty byly používány jako grafické doplňky starých map (např. Komenského mapa Moravy). Obory: kartografie. www.slovnikcuzk.eu [online]. Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, 2005 až 2020 [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 2. BOŇOVÁ, Kamila. Pražská barokní veduta v díle Václava Hollara a jeho pokračovatelů. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Katolická a teologická fakulta. Vedoucí práce Martin Zlatohlávek. Dostupné online.
 3. MYSLIVCOVÁ, Jolana. Veduta jako historický pramen pro poznání města [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 

Literatura

editovat
 • HAUN, August; ÚLOVEC, Jiří. Album vedut Království českého. (Malerisch-historisches Album des Königreichs Böhmen). (A Pictorial Album of the Kingdom of Bohemia). Reprodukce 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 50 s., [48] Blätter, ISBN 978-80-7203-922-7, ISBN 80-7203-922-9. OCLC 315601944 (česky, německy, anglicky)
 • LAZAROVÁ, Markéta; LUKAS, Jiří. Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů. Prague. Picture of the town in the 16th and 17th centuries. List of views on graphic art pieces. Prag. Stadtbild im 16. und 17. Jahrhundert. Verzeichnis graphischer Ansichten. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-433-2. (česky, anglicky a německy) 
 • LUKAS, Jiří; PŘIKRYLOVÁ, Miroslava. Pražské veduty 18. století. Prague Vedute of the 18th Century. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2017. ISBN 978-80-87828-26-7. (česky a anglicky) 
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek I/1, Národní archiv. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy MV, 2006. 719 s. ISBN 80-86466-05-1, ISBN 978-80-86466-05-7. OCLC 85551616 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/1, Státní oblastní archivy. 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČR, 1999. 518 s. ISBN 80-901358-5-4, ISBN 978-80-901358-5-7. OCLC44526542 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/2, Státní oblastní archivy. 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 2001. 573 s. ISBN 80-901358-7-0, ISBN 978-80-901358-7-1. OCLC50347216 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/3, Státní okresní archivy. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy MV - Praha, 2003. 490 s. ISBN 80-86466-01-9, ISBN 978-80-86466-01-9. OCLC56872538 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/4, Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2008. 670 s. ISBN 978-80-86466-13-2, ISBN 80-86466-13-2. OCLC320229846 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/5, Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV 718 s. ISBN 978-80-86466-21-7, ISBN 80-86466-21-3. OCLC724299934 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/6, Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. I. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. 510 s. ISBN 978-80-86466-76-7, ISBN 80-86466-76-0. OCLC920661666 (česky)
 • PŘIKRYLOVÁ, Miroslava. Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek III/1, Archivy územně samosprávných celků, Sbírka grafiky Archivu hlavního města Prahy. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2013. 703 s. ISBN 978-80-86466-33-0, ISBN 80-86466-33-7. OCLC855464166 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek III/2, Archivy územně samosprávných celků, Archivy měst Plzně, Ústí nad Labem, Brna a Ostravy. I. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2021. 471 s. ISBN 978-80-7616-094-1, ISBN 80-7616-094-4. OCLC1291385343 (česky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek IV/1, Slovenský národný archív. I. vyd. Praha: Odbor Archivní správy a spisové služby MV ČR, 2018. 791 s. ISBN 978-80-87544-68-6, ISBN 80-87544-68-4. OCLC 1051235749 (česky, slovensky, německy, francouzsky, anglicky, latinsky)
 • Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek V/1, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. I. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2020. 815 s. ISBN 978-80-7616-068-2, ISBN 80-7616-068-5. OCLC 1226361945 (česky)

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat