Veduta

umělecké ztvárnění pohledu na město či krajinu

Veduta je věcný, topograficky přesný malířský nebo grafický záznam například výseku krajiny s bočním pohledem na město, obvykle v širším zorném úhlu.

Stará mapa s vedutou v horní části

Rozvoj a vrchol vedutEditovat

Veduty byly rozšířeny od 17. století do poloviny 19. století, používány např. na starých mapách; svého vrcholu dosáhlo malířství vedut v 17. a 18. století v Nizozemí a Benátkách. Postupně bylo vytlačováno fotografií.

Významnými evropskými vedutisty, tj. malíři vedut, byli mj. oba Canalettové, malíř římských ruin Giovanni Paolo Pannini, Francouz Claude Joseph Vernet nebo vlámský malíř Hendrik Frans van Lint.

Významní čeští vedutistéEditovat

Předními českými vedutisty byli:

Veduty a skutečnostEditovat

Co se týče hodnověrnosti vedut jako historického pramene, existují jak veduty s vysokou dokumentační hodnotou, které věrohodně zachycují i drobné detaily, tak i veduty jako historický pramen zcela nepoužitelné, které znázorňují zcela nebo částečně idealizovanou krajinu, jako je posazení neexistující stavby do reálné krajiny nebo pokusy o tzv. ideální rekonstrukci objektů – např. pokusy o „dostavbu“ chrámu sv. Víta v Praze.[2]

 
Veduta Brna od Fr. Richtera z poloviny 19. století

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. BOŇOVÁ, Kamila. Pražská barokní veduta v díle Václava Hollara a jeho pokračovatelů. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Katolická a teologická fakulta. Vedoucí práce Martin Zlatohlávek. Dostupné online.
  2. MYSLIVCOVÁ, Jolana. Veduta jako historický pramen pro poznání města [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • LAZAROVÁ, Markéta; LUKAS, Jiří. Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů. Prague. Picture of the town in the 16th and 17th centuries. List of views on graphic art pieces. Prag. Stadtbild im 16. und 17. Jahrhundert. Verzeichnis graphischer Ansichten. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-433-2. (česky, anglicky a německy) 
  • LUKAS, Jiří; PŘIKRYLOVÁ, Miroslava. Pražské veduty 18. století. Prague Vedute of the 18th Century. Praha: Muzeum hlavního města Prahy , 2017. ISBN 978-80-87828-26-7. (česky a anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat