Otevřít hlavní menu

Pozemková kniha

archivní kniha postihující řízení ve věcech majetkových probíhající u venkovských obcí na jejich shromážděních

Pozemková kniha je název pro systém evidování vlastnictví, který v českých zemích došel rozšířeného a uznávaného použití. Předchůdcem jsou zemské desky a potom všechny pozemkové knihy nejednotně vedené na různých úrovních. Dne 25. května 1871 byl vydán "knihovní zákon", který upravoval zakládání nových pozemkových knih jako dokladu o vlastnictví. Byly i další "knihy" - Železniční knihy (1874), Vodní knihy, Horní knihy (označovány také jako Báňské knihy).

Téměř dokonalý systém pozemkových knih byl hrubě narušen počátkem roku 1951, kdy občanský zákoník č.141/1950 Sb. zrušil konstitutivnost zápisů do pozemkové knihy (vlastnictví se zakládalo až do této doby povinným zápisem). Komunistickému režimu se nehodila propracovaná ochrana vlastnictví a zcela otevřeně se začalo hovořit o postupném zrušení soukromého vlastnictví. Pozemkové knihy se pak ještě nepovinně vedly do roku 1964, kdy došlo ke skončení zápisů úplně. Pozemkové knihy se pak staly archiváliemi. Byly zdrojem zakládání nové evidence nemovitostí (dle zákona č.22/1964 Sb.). Svého opodstatnění pak došly v době restitucí po r. 1989 a zejména po 1. lednu 1993 s účinností zákona o katastru nemovitostí.

OdkazyEditovat