Palác

reprezentační obydlí panovníků a šlechty

Palác (francouzsky palais, italsky palazzo) znamená reprezentační obydlí panovníků a šlechty, později i nápadnou a architektonicky významnou budovu ve městě.

Arcibiskupský palác v Praze

Původ a historie Editovat

 
Císařský palác v Hue (Vietnam)

Výraz palác do většiny evropských jazyků přešel přes francouzštinu z názvu Palatinus, latinského označení jednoho z pahorků, na nichž stál starověký Řím. Na Palatinu sídlili bohatí patriciové a od 1. století př. n. l. někteří římští císařové. Palác se pak stal obecným označením pro velkolepé starověké panovnické sídlo (příkladem může být Diokleciánův palác v chorvatském Splitu). Později ve středověku představoval palác hlavní obytnou část opevněného hradu, obvykle podélnou patrovou budovu se slavnostním sálem.[1]

Od 15.–16. století, když se panovníkům podařilo zajistit bezpečnost na celém území a s nástupem střelných zbraní ztratily smysl opevněné hrady, začala se i šlechta stěhovat do pohodlnějších zámků. Palácem se pak obvykle rozuměl jednak (městský, i když často ještě opevněný) palác panovníka (Louvre, Tower), jednak reprezentační městské obydlí, kde šlechta obvykle trávila zimní sezónu. Od 19. století, kdy význam šlechty upadl, se název začal používat pro velké a honosné budovy ve městě, a to jak veřejné (například „justiční palác“), tak také obchodní, výstavní a podobně (Palác Adria, Veletržní palác, Palác kultury ad.).

Palácové hospodářství Editovat

Jako palác označujeme dnes i rozsáhlé stavební komplexy, kde sídlili panovníci starověkých říší (paláce v Ninive a v Babylónu, palác v Knóssu, císařský palác v Pekingu aj.). Palácové komplexy byly částí měst a obsahovaly také hlavní chrámy. Vydržování velkého panovnického dvora si vynutilo zvláštní způsob vybírání, shromažďování a evidence (naturálních) daní, jemuž se často říká palácové hospodářství. V této souvislosti se patrně také vyvinuly počátky účetnictví, administrativy a snad i písma.

V poměrně chudé střední Evropě raného a vrcholného středověku znamenalo palácové hospodářství císařského dvora nutnost pravidelného stěhování. Vzhledem k nesnázím s dopravou se naopak na císařských hradech shromažďovaly zásoby potravin a dvůr se pak stěhoval z jednoho hradu na druhý.[zdroj?]

Galerie Editovat

Největší paláce světa Editovat

Kritérium pro určení "největších paláců" není jednoznačné, i v následující tabulce je plocha u některých uvedených paláců plochou celého areálu, u jiných podlahovou plochou. K velkým palácům se řadí i Královský palác Caserta u Neapole, Zimní palác v Petrohradu, pařížský Louvre, Velký palác v Bangkoku a někdy také Pražský hrad (podle Guinnessovy knihy rekordů největší starobylý hrad světa).

Fotografie Palác Místo Výstavba od Plocha m2 Commons
  Palác Topkapi Turecko  Turecko,
Istanbul
1459 &0000000000700000.000000700 000
 
Kategorie „Topkapı Palace“ na Wikimedia Commons
  Palác Parlamentu Rumunsko  Rumunsko,
Bukurešť
1984 &0000000000330000.000000330 000
 
Kategorie „Palace of the Parliament of Romania“ na Wikimedia Commons
  Istana Nurul Iman Brunej  Brunej,
Bandar Seri Begawan
1982 &0000000000200000.000000200 000
 
Kategorie „Nurul Iman Palace“ na Wikimedia Commons
  Apoštolský palác Vatikán  Vatikán 1589 &0000000000162000.000000162 000
 
Kategorie „Apostolic Palace“ na Wikimedia Commons
  Zakázané město Čína  Čína,
Peking
1406 &0000000000150000.000000150 000
 
Kategorie „Forbidden City“ na Wikimedia Commons
  Královský palác v Madridu Španělsko  Španělsko,
Madrid
1738 &0000000000134999.000000134 999
 
Kategorie „Royal Palace of Madrid“ na Wikimedia Commons
  Versailles Francie  Francie,
Versailles
1624 &0000000000090833.00000090 833
 
Kategorie „Palace of Versailles“ na Wikimedia Commons
  Královský palác Venaria Itálie  Itálie,
Turín
1675 &0000000000080000.00000080 000
 
Kategorie „Reggia (Venaria Reale)“ na Wikimedia Commons
  Buckinghamský palác Spojené království  Spojené království,
Londýn
1703 &0000000000077000.00000077 000
 
Kategorie „Buckingham Palace“ na Wikimedia Commons
  Kvirinálský palác Itálie  Itálie,
Řím
1573 &0000000000067002.00000067 002
 
Kategorie „Quirinal Palace“ na Wikimedia Commons
  Stockholmský palác Švédsko  Švédsko,
Stockholm
1697 &0000000000061210.00000061 210
 
Kategorie „Royal Palace, Stockholm“ na Wikimedia Commons

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Svazek 6 p/r. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. 482 s. ISBN 80-902555-8-2. S. 16. 

Literatura Editovat

  • Ledvinka – Mráz – Vlnas, Pražské paláce: encyklopedický ilustrovaný přehled. Praha: Akropolis, 1995 - 446 s. : fotogr. ISBN 80-85770-23-7
  • Ottův slovník naučný, heslo Palác. Sv. 19, str. 39
  • KUBÍČEK, Alois. Pražské paláce. 1. vyd. Praha: V. Poláček, 1946. 231 s. S. 7–16. 
  • POCHE, Emanuel; PREISS, Pavel. Pražské paláce. 2. vyd. Praha: Odeon, 1978. 399 s. S. 9–14. 

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat