Otevřít hlavní menu

Mezinárodní teologická komise

Mezinárodní teologická komise (MTK) je uskupení čítající ne více než třicet teologů jmenovaných papežem na pětileté funkční období, které je součástí římské kurie a slouží jako poradní orgán Svatého stolce, zejména Kongregace pro nauku víry. Působí od roku 1969, kdy ji ustanovil papež Pavel VI. Její sídlo se nachází v Římě. Předsedou MTK je kardinál prefekt Kongregace pro nauku víry.


Mezinárodní teologická komise
Emblem of the Holy See usual.svg
Commissio Theologica Internationalis

úkolem je "stduovat významné naukové problémy, zvláště ty, které přináší nové aspekty, a tak pomáhat církevnímu magisteriu"[1]
Zřízeno 11. dubna 1969
Je součástí Kongregace pro nauku víry
Prezident Kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer
Sekretář P. Serge Thomas Bonino OP
Sídlo Palazzo del Santo Uffizio,
Piazza del Santo Uffizio 11,
00193 Roma
Web www.vatican.va
Svatý stolecŘímskokatolická církev

HistorieEditovat

O Mezinárodní teologické komisi se poprvé zmiňuje dokument Biskupské synody Ratione habita ze dne 28. října 1967. Objevuje se v něm návrh na zřízení skupiny odborníků, která by při zachování vědecké autonomie spolupracovala se Svatým stolcem a hlavně s Kongregací pro nauku víry. Papež Pavel VI. schválil 11. dubna 1969[2] její provizorní statuta (ad experimentum). Jan Pavel II. pak v motu proprio Tredecim anni iam[3] ze dne 6. srpna 1982[4] vydal pro tuto komisi statuta definitivní.

Charakteristika činnostiEditovat

Podle aktuálně zpracovávaného problému může předseda MTK z jejích členů sestavit zvláštní subkomise. Ty mohou ke spolupráci přizvat další odborníky (i nekatolické), kteří nejsou členy Komise. Závěry jednání jsou předkládány ke schválení všem členům MTK. Výsledný dokument, pokud jej papež potvrdí, může být pak zveřejněn. Členové MTK jsou vázáni dodržováním profesionálního tajemství.[5]

Dokumenty MTK nemají váhu dokumentů magisteria, ale jsou významné pro svoji odbornou autoritu. Jsou kolektivním dílem teologických expertů, a proto představují určitý stručný souhrn aktuálního stavu teologické reflexe v katolické církvi.[6]

Současným předsedou MTK byl na funkční období 2009–2014 jmenován William kardinál Levada. V dubnu 2009 Benedikt XVI. určil nového generálního sekretáře Komise, kterým se stal dominikán Charles Morerod.[7]

Seznam doposud vydaných dokumentů MTKEditovat

Název dokumentu Rok vydání
1) Reflexe nad cíli a metodami této komise[8] 1969
2) O katolickém kněžství[9] 1970
3) Jednota víry a teologický pluralismus[10] 1972
4) Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost[11] 1974
5) Křesťanská morálka a její normy[12] 1974
6) Vzájemný vztah mezi magisteriem a teologií[13] 1976
7) O lidském rozvoji a křesťanské spáse[14] 1977
8) O křesťanském manželství[15] 1977
9) Šestnáct christologických tezí o svátosti manželství[16] 1977
10) Vybrané otázky z christologie[17] 1980
11) Teologie - christologie - antropologie[18] 1981
12) Smíření a pokání[19] 1983
13) Důstojnost a práva lidské osoby[20] 1984
14) Vybraná témata z eklesiologie[21] 1985
15) Vědomí, které měl Ježíš o sobě a o svém poslání[22] 1985
16) Víra a inkulturace[23] 1988
17) O interpretaci dogmat[24] 1989
18) O některých aktuálních otázkách eschatologie[25] 1991
19) Některé otázky týkající se teologie vykoupení[26] 1995
20) Křesťanství a ostatní náboženství[27] 1996
21) Paměť a smíření: církev a viny minulosti[28] 2000
22) Diakonát, vývoj a perspektivy[29] 2002
23) Společenství a služba, lidská osoba stvořená k Božímu obrazu[30] 2004
24) Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné[31] 2007
25) Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon[32] 2008
26) Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria.[33] 2011

PředsedovéEditovat

Aktuální členové (2009–2014)Editovat

Členové (2004–2008)Editovat

Členové (1974–1979)Editovat

Členové (1969–1974)Editovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Jan Pavel II., motu proprio Tredecim anni, Řím 6. srpna 1982
 2. Dne 11. dubna 1969 je schválil ústně na audienci udělené tehdejšímu prefektu Kongregace pro nauku víry F. Šeperovi; 24. dubna 1969 je papež schválil písemně. Konečně 12. července téhož roku vydala Kongregace pro nauku víry Statuta "ad experimentum" commissionis theologicae (AAS 61, 1969, 540-541; viz též EV 3, 1397–1407).
 3. Italské znění dokumentu.
 4. EV 8, 242-258.
 5. Kongregace pro nauku víry, Statuta "ad experimentum" commissionis theologicae, AAS 61 (1969) 540-541; viz též EV 3, 1397–1407.
 6. Srov. C. V. Pospíšil, Hermeneutika mystéria, Praha 2005, s.159-161.
 7. Rádio Vaticana: Nový generální sekretář Mezinárodní teologické komise
 8. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 9-11.
 9. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 10-11.
 10. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 15-18.
 11. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 16-32.
 12. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 11-38.
 13. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 26-35.
 14. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 49-72.
 15. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 52-69.
 16. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 38-48.
 17. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 13-44.
 18. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 79-103.
 19. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 81-116.
 20. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 41-66.
 21. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 133-186.
 22. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 109-126.
 23. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 54-80.
 24. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, s. 92-132.
 25. MTK, O některých aktuálních otázkách eschatologie, Olomouc 2008.
 26. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 133-199.
 27. Křesťanství a ostatní náboženství : dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996. 1. vyd. Praha: Krystal OP, 1999. 82 s. Dostupné online. ISBN 8085929333, ISBN 9788085929331. OCLC 85003097 
 28. Paměť a smíření: Církev a viny minulosti. 1. vyd. Praha: Katolický týdeník, 2000. 61 s. Dostupné online. ISBN 8090270867, ISBN 9788090270862. OCLC 51190606 
 29. Diakonát, vývoj a perspektivy, Krystal OP, Praha 2008.
 30. Společenství a služba, lidská osoba stvořená k Božímu obrazu, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2005.
 31. Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. Krystal OP, Praha 2008.
 32. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2010, s. 75-155.
 33. THEOLOGY TODAY: PERSPECTIVES, PRINCIPLES AND CRITERIA [online]. vatican.va [cit. 2019-07-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Jmenováni 1. srpna 1974; srov. AAS 66 (1974) 520-521.
 35. Jmenování odmítl z osobních důvodů. Místo něj byl ustanoven P. Dhanis; srov. AAS 67 (1975) 286.
 36. Jmenováni 1. května 1969; viz Osservatore Romano, 1. května 1969, str. 1.

Externí odkazyEditovat