Methylmerkaptan

chemická sloučenina

Methylmerkaptan, systematicky methanthiol (mimo chemii dle PČP metylmerkaptan) je nejjednodušším merkaptanem, je sirným analogem methanolu. Je to přírodní látka, kterou je možné mimo jiné nalézt v krvi a lidském mozku. V přírodě také vzniká v malém množství při rozkladu organických látek. Rovněž je jednou ze složek zemního plynu. Je to silnější kyselina než voda (pKa je asi 10,4). Ve vysokých koncentracích je toxický, čichem je možné jej rozpoznat od koncentrace 0,002 ppm.

Methylmerkaptan
Model molekuly methylmerkaptanu

Model molekuly methylmerkaptanu

Obecné
Systematický název methanthiol
Ostatní názvy methylhydrogensulfid,thiomethanol
Anglický název Methanethiol
Německý název Methanthiol
Funkční vzorec CH3SH
Sumární vzorec CH4S
Vzhled bezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 200-822-1
Indexové číslo 016-021-00-3
SMILES SC
Vlastnosti
Molární hmotnost 48,11 g/mol
Teplota tání -123 °C (150 K)
Teplota varu 5,95 °C (279,10 K)
Hustota 0,002 1 g/cm3
Disociační konstanta pKa přibližně 10,4
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS04 – plyny pod tlakem
GHS04
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H220 H331 H410
Extrémně hořlavý
Extrémně hořlavý (F+)
Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R12 R23 R50/53
S-věty S2 S16 S25 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PoužitíEditovat

Většina methylmerkaptanu se používá na výrobu methioninu. Také se používá na výrobu některých plastů a jako prekurzor pro výrobu pesticidů.

Související článkyEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Methanethiol na anglické Wikipedii.