Methionin

chemická sloučenina

Methionin (Met, M) je jedna z dvaceti základních aminokyselin tvořících bílkoviny. Řadí se k nepolárním aminokyselinám a je esenciální (musí být tedy přijímána v potravě).

Methionin
strukturní vzorec
strukturní vzorec
Obecné
Systematický název(2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanová kyselina
Triviální názevMethionin
Sumární vzorecC5H11NO2S
Identifikace
Registrační číslo CAS63-68-3
Vlastnosti
Molární hmotnost149,21 g/mol
Disociační konstanta pKapKCOOH:2,13
pKNH2: 9,28
Izoelektrický bod5,74
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Funkce methioninu editovat

Methionin je stejně jako všechny ostatní proteinogenní aminokyseliny součástí proteinů (bílkovin). Jeho kodón (kombinace tří bází v mRNA určujících druh aminokyseliny) je AUG, typický start kodon, kterým se začíná syntéza proteinu na ribozomu. Proto je methionin obvykle první aminokyselinou v proteinu, ke které se další aminokyseliny připojují.

Methionin může sloužit pouze pro nastartování tvorby bílkovin a proto je často její počátek s methioninem (formylmethioninem) při posttranslačních modifikacích odštěpen. To je také důvod, proč je methioninu v bílkovinách relativně málo.[1]

Methionin slouží jako donor methylové skupiny. V komplexu S-adenosylmethionin slouží jako koenzym mnoha methylačních enzymů (např. při methylaci bází v DNA nebo methylaci při tvorbě čepičky mRNA).

Methionin se uplatňuje především při tvorbě bílkovin v eukaryotických buňkách. Prokaryota (evolučně velmi staré organismy bez buněčného jádra) používají pro začátek translace modifikovaný methionin - formylmethionin.

Metabolická onemocnění editovat

Odbourávání methioninu je narušeno u následujících metabolických onemocnění:

Deriváty editovat

Existuje několik biologicky významných derivátů - aminokyselin odvozených od methioninu:

Reference editovat

  1. KODÍČEK, M. methionin. From Biochemické pojmy: výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2008-10-13]. Available from:[1]

Externí odkazy editovat