Levice (Česko)

česká politická strana

Levice je politická strana působící v České republice,[1] která vznikla sloučením občanské iniciativy Skutečná levice[2] s mimoparlamentní Stranou demokratického socialismu.[3][4] V rámci Levice existuje platforma členů mezinárodního hnutí DiEM25, které si klade za cíl prosadit demokratizaci a postkapitalistickou transformaci Evropské unie.[5] Další stranickou platformu tvoří čeští zástupci mezinárodní komunitní asociace AKORN, která v tuzemsku provozuje zapsaný spolek a sociální stavební družstvo.[6] Zatím poslední stranickou platformu tvoří členky a registrované sympatizantky strany, které se hlásí k feminismu.[7] Levice vydává elektronický zpravodaj Levicoviny.

Levice
Logo
Datum založení18. února 2020
PředsedaMarkéta Juřicová
Vladimír Farana
MístopředsedaVladimír Farana
Antonín Hořčica
Jiří Hudeček
Martin Švec
Tomáš Ulrich
SídloPetrohradská 216/3, Praha, 101 00, Česko
Ideologie
Politická pozicelevice
Mezinárodní org.Progresivní internacionála
Evropská stranaStrana evropské levice
Politická skupina EPEvropská sjednocená levice a Severská zelená levice
SloganPro miliony lidí,
ne pro miliardáře
Barvy
     bílá
Volební výsledek0,01 % (PSP ČR 2021)
IČO49628089
Oficiální webjsmelevice.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Organizační strukturaEditovat

Základní organizaceEditovat

Základními organizačními články strany jsou základní organizace. V současnosti jimi disponuje v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Jihlavě, Orlové, Ústí nad Orlicí, Českém Krumlově, Liberci a Olomouci.

SjezdEditovat

Nejvyšším orgánem strany je sjezd, který je svoláván Celostátním výborem (CV) Strany nejméně jednou za dva roky. Sjezd strany schvaluje stanovy a program strany, výši členských příspěvků a jejich rozdělení, a volí CV v počtu 18 - 36 členů, rozhodčí komisi v počtu 3 členů a revizní komisi v počtu 3 členů.

Celostátní výbor (CV)Editovat

CV strany řídí činnost strany mezi sjezdy včetně koordinace celostátních platforem. Zasedání CV strany se konají nejméně jednou za 2 měsíce. Zasedání svolává a programově připravuje předsednictvo strany.

CV strany volí ze svého středu předsednictvo v počtu 8 členů a dále volí hospodáře. Hospodář nemusí být členem CV, jeho funkce je však neslučitelná s funkcí člena revizní komise a funkcí člena rozhodčí komise.

Členové Celostátního výboruEditovat

Předsednictvo Celostátního výboru (Předsednictvo)Editovat

Předsednictvo zasedá nejméně jednou za měsíc, projednává a zabezpečuje organizační a hospodářské otázky, zajišťuje obsahovou přípravu zasedání CV strany a jedná za CV strany mezi jeho zasedáními.

Členové PředsednictvaEditovat

Spolupředsedové CVEditovat

Předsednictvo ze svého středu volí 2 spolupředsedy s ročním mandátem a půlročním překryvem. Jedná se o rotační funkci, to znamená, že po uplynutí mandátu spolupředsedy se volí spolupředseda nový.

V současnosti CV Levice spolupředsedají Markéta Juřicová a Vladimír Farana. Levici v minulosti spolupředsedali Milan Neubert, Petr Pávek, Andrej Bóna a Vojtěch Roček.

Revizní komiseEditovat

Revizní komise je sjezdem voleným, nezávislým orgánem strany pro kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem strany. Revizní komise odpovídá za svoji činnost sjezdu. Ze svých členů si na svém ustavujícím zasedání volí předsedu a místopředsedu.

Členové revizní komise nemohou být členy CV strany ani rozhodčí komise, účastní se však podle potřeby jednání CV strany i jeho předsednictva.

Rozhodčí komiseEditovat

Rozhodčí komise je sjezdem voleným, nezávislým orgánem strany pro řešení zejména vnitrostranických sporů. Rozhodčí komise odpovídá za svoji činnost sjezdu. Ze svých členů si na svém ustavujícím zasedání volí předsedu a místopředsedu.

Členové rozhodčí komise nemohou být členy CV strany ani revizní komise, účastní se však podle potřeby jednání CV strany i jeho předsednictva. Proti rozhodnutí rozhodčí komise se může každý účastník sporu odvolat k CV strany.

Vnitrostranické platformyEditovat

Členové a registrovaní sympatizanti strany mohou volně vytvářet vnitrostranické platformy, které nejsou základními organizacemi strany, a dávat jim názvy, které jsou výrazem jejich sebezařazení a příslušnosti ke straně.

Platforma se registruje u celostátního výboru. Pokud počet jejích členů překročí 5 % členů strany a schválí ji celostátní výbor, je považována za celostátní platformu.

Celostátní platforma má právo vysílat delegáty na sjezd strany a mít svého zástupce v celostátním výboru strany.[8]

Platformy ve straně LeviceEditovat

Členství a status registrovaného sympatizantaEditovat

Členství ve straněEditovat

Členem strany může být každý občan České republiky, starší 18 let, který není členem jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, souhlasí s programovými cíli strany a podle svých možností a schopností pracuje k jejich naplňování.[8]

Člen může být přijat přímo základní organizací strany na základě papírové přihlášky[9] nebo předsednictvem na základě zaslané papírové přihlášky nebo vyplněného formuláře[10] na webových stránkách Levice.

Status registrovaného sympatizantaEditovat

Kromě členství se lze ve straně Levice také registrovat jako sympatizant.

Registrovaní sympatizanti mají obdobná práva a povinnosti jako členové s tou výjimkou, že neplatí členské příspěvky a nemohou volit a být voleni do funkcí ve straně. Registrovanými sympatizanty se také mohou stát lidé mladší 18 let, občané jiného státu nebo členové jiné politické strany.[8]

Jedná se o způsob, jak zapojit do činnosti ve straně i lidi, kterým zákon neumožňuje řádné členství.

Registrace sympatizanta probíhá obdobně jako přijetí za člena.

IdeologieEditovat

Strana Levice se hlásí k hodnotám demokratického socialismu. Bližší vymezení určují mj. vnitrostranické platformy, které mohou členové a registrovaní sympatizanti strany vytvářet.[8]

HistorieEditovat

Strana Levice vznikla sloučením Strany demokratického socialismu a iniciativy Skutečná levice v lednu 2020.[4]

Účast ve volbáchEditovat

Krajské volby 2020Editovat

Strana Levice kandidovala v krajských volbách v roce 2020 do Jihomoravského kraje[11] s výsledkem 0,05 %.[12]

První pětkou kandidátky Levice do krajských voleb byli:

Věkový průměr kandidátní listiny Levice byl 35,5 roku, což z ní dělalo nejmladší kandidátku v Jihomoravském kraji.[13]

Volby do Poslanecké sněmovny 2021Editovat

Levice se účastnila voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v Jihomoravském kraji, v Olomouckém kraji a v Praze. Na celostátní úrovni dosáhla výsledku 0,01 %[14]. Hlavními cíli volební účasti bylo zviditelnit stranu Levice, nalákat nové členy a sympatizanty a dostat levicová témata do veřejného prostoru.

Jihomoravský krajEditovat

V Jihomoravském kraji strana Levice získala 0,04 %.

První pětkou kandidátky Levice v Jihomoravském kraji byli:

Olomoucký krajEditovat

V Olomouckém kraji strana Levice získala 0,04 %.

První pětkou kandidátky Levice v Olomouckém kraji byli:

PrahaEditovat

V Praze strana Levice získala 0,03 %

První pětkou kandidátky Levice v Praze byli:

Akce a kampaněEditovat

Strana Levice se definuje jako aktivistická strana a snaží se působit nejen v rámci volební politiky, ale také účastí na demonstracích a jejich pořádáním a tvorbou petic a kampaní.

Zrazená revoluceEditovat

Zásadní první akcí budoucích členů strany Levice iniciativy Skutečná levice a členů strany SDS a platforem DiEM25 a AKORN Česká republika -kteří se později spojili do strany Levice, by se dala považovat první společná demonstrace v listopadu 2018 na výročí svátku 17. listopad pod názvem "Zrazená revoluce".

Pozdější platforma AKORN Česká republika vůbec poprvé v historii vyzvala vlastní pracující dělníky do ulic. Zvala je na vlastní akci spojenou s akcí Zrazená revoluce pod názvem Nedokončená revoluce.

Nevydávejte Assange!Editovat

Členové platformy DiEM25 v únoru 2020 vytvořili petici na podporu Juliana Assange, který je vyšetřován americkými úřady za únik informací na serveru Wikileaks.[15]

Květina je dar, rovnost je právoEditovat

Na 8. března 2020 strana Levice podpořila demonstraci na Mezinárodní den žen v Praze, kterou pořádal kolektiv International Feminists United Prague. Kromě toho členové Levice v Praze a v Brně rozdávali květiny a letáky ženám pracujícím v obchodech.[16]

Petice za zmrazení nájmů po dobu pandemie covidu-19Editovat

K příležitosti Evropského dne za dostupné bydlení vytvořila strana Levice ve spolupráci s kolektivem Bydlet-žít petici za zmrazení nájmů po dobu nouzového stavu v souvislosti s pandemií covidu-19. Kvůli zákazu shromažďování a omezení pohybu byla petice dostupná pouze online.[17]

Podpora propuštěných zaměstnanců Klubu cestovatelů v PrazeEditovat

Člen strany Levice Mikuláš Falber sehnal bezplatnou právní pomoc zaměstnancům neprávem propuštěným z restaurace Klub cestovatelů v Praze.[18] Propuštění zaměstnanci se dále soudí a domáhají se vyplacení dlužných mezd, poskytnutí zápočtového listu a zpochybňují platnost skončení pracovního poměru.[19]

Podpora zaměstnanců Backer HlinskoEditovat

V době koronakrize se členové platformy strany Levice AKORN dozvěděli z odborů KOVO o nerespektování hygienických nařízení a vládních karanténních opatřeních na pracovišti Backer elektro Hlinsko, infiltrovali se mezi zaměstnance a vytvořili si mezi nimi utajené členy.[20]

Díky výpovědi utajených členů platformy strany Levice AKORN dala Policie ČR podnět ke Krajské hygienické správě.[21]

Video na 1. Máj 2020Editovat

K 1. Máji 2020 strana vytvořila video s výpověďmi členů strany a nezávislých odborářů o historii 1. máje a boji za práva pracujících.[22]

Děti jsou naše přítomnostEditovat

Ke dni dětí 2020 uspořádala Levice v Praze akci s názvem Děti jsou naše přítomnost. Jednalo se o stánek na Karlově náměstí s propagačními materiály, občerstvením a pohlednicemi na podporu matek samoživitelek, které byly po skončení akce odeslány ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové.

Územní plán BrnoEditovat

Dne 22. června 2020 uspořádal člen celostátního výboru Levice, architekt Martin Švec, přednášku, kde představil 11 bodů k chystanému novému územnímu plánu Brna.[23]

Brněnská základní organizace Levice se tématu dále věnuje.

Demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí v USAEditovat

Strana Levice podpořila demonstrace v Praze a Ostravě proti rasismu a policejnímu násilí v USA.[24]

Petice za záchranu Bílého domuEditovat

V rámci předvolební kampaně členové brněnské Základní organizace sbírali podpisy pod petici za prohlášení Bílého domu v Brně za kulturní památku.[25]

Tak si žijí, tak žijemeEditovat

V rámci předvolební kampaně brněnská Základní organizace strany Levice uspořádala v průběhu září několik happeningů v Brně a Hodoníně, kde poukazovala na nerovnosti mezi majetkem nejbohatších Čechů a běžných občanů.

Nepodmíněný čokoládový příjemEditovat

Dne 5. prosince 2020 se členové pražské a brněnské Základní organizace převlékli za čerta, Mikuláše a anděla a rozdávali čokoládové mince a letáky o nepodmíněném základním příjmu (NZP). V Praze také místní členové sbírali podpisy pod celoevropskou petici za zavedení NZP.

Obětem kapitalismu – shromáždění k příležitosti Mezinárodního dne lidských právEditovat

Dne 10. prosince 2020 uspořádala pražská Základní organizace shromáždění k příležitosti Mezinárodního dne lidských práv na Škroupově náměstí. Promluvil zde například bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan a politik a lidskoprávní aktivista Tomáš Tožička.

Připomínka obětí holokaustuEditovat

K Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu, 27. ledna 2021, členové Levice uspořádali pietní akci před pražskou pobočkou firmy Mercedes-Benz, kde vyvěsili prohlášení a zapálili svíčky k uctění obětí. Firmu Mercedes-Benz si vybrali proto, že společnost Daimler, která firmu vlastní, se za druhé světové války podílela na holokaustu využíváním práce vězňů z koncentračních táborů k výrobě zbraní pro nacistické Německo.

Happening před Polskou ambasádouEditovat

8. března 2021, k příležitosti Mezinárodního dne žen, uspořádali členové Levice happening před Polskou ambasádou, kde protestovali proti zákazu potratů v Polsku. Na bránu ambasády vyvěsili prohlášení k tomuto tématu a kolemjdoucím rozdávali informační letáky.

Levicové jaroEditovat

Levicové jaro je propagační kampaň strany Levice, která má za cíl zvýšit povědomí o straně a jejím programu mezi lidmi. Zahrnuje facebookovou kampaň, články a letáky. Hlásí se k odkazu Pražského jara.

Mezinárodní spolupráceEditovat

Strana Levice ve své činnosti klade důraz na mezinárodní spolupráci. Spolupracuje jak s řadou mezinárodních politických uskupení, tak s partnerskými stranami ze zahraničí, jako jsou Socialisti.sk, Razem, nebo například Die Linke.

Strana evropské leviceEditovat

Strana Levice je členskou stranou Strany evropské levice (SEL) a její předchůdkyně, Strana demokratického socialismu, byla také jednou ze zakládajících stran SEL.

DiEM25Editovat

Platforma členů DiEM25 v Levici je součástí české sekce mezinárodního hnutí DiEM25.

AKORNEditovat

Platforma členů AKORN je součásti ACORN International – mezinárodní rodiny komunitních organizací družstev a politických aktivistů.

LevicovinyEditovat

 
Titulní strana Levicovin 2/2021

Levicoviny jsou elektronickým zpravodajem strany Levice. Začaly vycházet (veřejně) v lednu 2021. Mezi stálé rubriky patří: Pozdrav z vedení Levice, Minutové pomoci, Věnujeme se důležitým tématům, Ze života základních a krajských organizací, Univerzita emancipace a solidarity (zajímavé tipy a odkazy).

ReferenceEditovat

 1. Rejstřík politických stran a hnutí [online]. Ministerstvo vnitra [cit. 2020-05-22]. Dostupné online. 
 2. Skutečná levice [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-06-09. 
 3. Historie politické strany Levice [online]. Ministerstvo vnitra [cit. 2020-05-22]. Dostupné online. 
 4. a b UHLOVÁ, Saša. Nová strana Levice chce spojovat lidi v boji proti miliardářům. A2larm [online]. A2, o.p.s., 2020-02-05 [cit. 2020-05-22]. Dostupné online. 
 5. Platforma DiEM25 v Levici [online]. Levice [cit. 2020-06-27]. Dostupné online. (česky) 
 6. Platforma AKORN v Levici [online]. Levice [cit. 2020-08-04]. Dostupné online. (česky) 
 7. Feministická platforma v Levici [online]. Levice [cit. 2020-08-04]. Dostupné online. (česky) 
 8. a b c d Stanovy Levice [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-04-29. 
 9. Přihláška do strany Levice [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. 
 10. Přihlašovací formulář do strany Levice [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. 
 11. Bóna (Levice): Jižní Morava pro lidi, ne pro miliardáře. Parlamentní listy [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. 
 12. Výsledky voleb do zastupitelstev krajů: Jihomoravský kraj [online]. [cit. 2020-10-06]. Dostupné online. 
 13. Seznam kandidátů v krajských volbách 2020 Jihomoravský kraj [online]. [cit. 2020-09-27]. Dostupné online. 
 14. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021, celkové výsledky hlasování [online]. [cit. 2021-10-12]. Dostupné online. 
 15. Nevydávejte Assange! [online]. [cit. 2020-08-05]. Dostupné online. 
 16. Květina je dar, rovnost je právo [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. 
 17. Petice za zmrazení nájmů po dobu koronavirové krize [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. 
 18. Morálka v době koronaviru: Máte padáka, na odstupné zapomeňte! [online]. Seznam zprávy [cit. 2020-07-31]. Dostupné online. 
 19. TZ: Neprávem vyhození zaměstnanci z restaurace Klub cestovatelů Praha podali žalobu a domáhají se dlužné mzdy [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné online. 
 20. V Backer Electro CZ je hlášen COVID-19, management ale zavřít odmítá [online]. [cit. 2020-09-27]. Dostupné online. 
 21. Kolegům z Backer Elektro Hinsko se bude dýchat lépe! [online]. [cit. 2020-09-27]. Dostupné online. 
 22. První Máj - svátek práce [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. 
 23. 11 bodů pro nový územní plán Brna [online]. [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. 
 24. V Praze se demonstrovalo proti policejnímu násilí, průvod skončil před ambasádou USA. Lidovky [online]. [cit. 29.7.2020]. Dostupné online. 
 25. Bílý dům v Brně kulturní památkou [online]. [cit. 2020-12-08]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat