Otevřít hlavní menu
Tento článek je o části politického spektra. Další významy jsou uvedeny na stránce Levice (rozcestník).

Levice je poměrně vágní označení používané pro popis celé řady politických pozic a ideologií. Obvykle je levice používaná pro popis skupin podporujících změnu tradičního sociálního uspořádání s cílem rovnostářského přerozdělování bohatství a privilegií. Obsah pojmů levice a pravice se v různých společnostech a v různých dobách může různě vyvíjet.

Obsah

Historie pojmu a jeho aplikace v praxiEditovat

Pojmy levice a pravice vznikly na konci 18. století v období Velké francouzské revoluce, kde v Generálních stavech zasedali přívrženci nového řádu, třetí stav a radikálové (Montagnardi) nalevo a zastánci starého řádu, reakční a monarchističtí aristokraté (Feuillanti) napravo.[1] V zásadě se levicové uskupení řídí heslem francouzské republiky Liberté, égalité, fraternité (Svoboda, rovnost, bratrství). Zřetelně se politická levice vyvinula během Červnového povstání dělnictva roku 1848 ve Francii. Organizátoři První internacionály se považovali za nástupce levice z Velké Francouzské revoluce. Pojem je používán na řadu revolučních hnutí v Evropě, zejména socialismu, anarchokomunismus a komunismu. Za levici je taktéž považována sociální demokracie. V současném politickém diskurzu znamená levice většinou sociální liberalismus. V České republice jsou považovány za levicové strany například ČSSD nebo KSČM.

Zelené politické strany od svého vzniku v 70. letech 20. století tvrdí, že lidskou společnost nelze rozdělit na dva tábory a sami sebe neumísťují na pravolevé spektrum. Tvrdí, že nejsou vpravo ani vlevo, ale vepředu.[2]

Základní rysy levicové politikyEditovat

Některé rysy levice a pravice[3][pozn 1]
Levice Pravice
Priority sociální politika, sociální jistoty výroba, umožnění podnikatelské aktivity
Stát sociálně odpovědný silný stát minimalizace kompetencí státu
Demokracie zastupitelská, důraz na přímou demokracii zastupitelská
Stát a společnost tendence ke splynutí důsledné oddělení
Stát a ekonomie státní ochranářství liberalizace
Ekonomické priority snížení nezaměstnanosti nízká inflace
  • Akcentuje rovnostářství, prosazuje politickou rovnost, sociální rovnost, v různé míře i ekonomickou rovnost a prosazuje také rovnost příležitostí prostřednictvím ochrany sociálně slabších vrstev. Dále upřednostňuje státní, družstevní nebo jinou společnou formu vlastnictví výrobních prostředků před vlastnictvím soukromým. Je pro náboženskou rovnost, případně se staví proti náboženství.

Za levicové se považují sociálnědemokratické, socialistické, eurokomunistické, radikální a mnohé liberální politické strany, většinou i strany zelených. Za krajní levici se označují komunistické strany, především nereformované a anarchistické organizace. Výjimečně se k levici řadí i nacionalistické subjekty, většinou se separatistickým programem. Nacionalistické neseparatistické politické strany mívají velice podobné ideologie jako levice, a proto se někdy spojují s levicovými. Příkladem je například První vláda Roberta Fica, ve které se sociálnědemokratický SMER-SD spojil s dvěma nacionalisticky-neseparatistickými stranami SNS, ĽS-HZDS. V Řecku se dokonce spojila demokraticky socialistická strana SYRIZA s nacionalisticky-neseparatistickými Nezávislými Řeky. I přes velice podobné ideologie s levicí se nacionalistické strany řadí mezi pravici. Obvykle bývají do politického spektra řazeny jako radikálně pravicové. Zajímavostí je, že nacionalistické strany bývají jak antikomunistické, tak antinacistické, příkladem je Česká Suverenita. Mluvíme pouze o těch radikálně pravicových politických stranách, které nejsou ultranacionalistické. Ultranacionalistické strany a hnutí mají velice blízko k nacismu, tyto strany obvykle odmítají spolupracovat s levicovými.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. Orientační přehled

ReferenceEditovat

  1. PLECITÁ-VLACHOVÁ, Klára. Levice a pravice [online]. Revue Politika, 2001-9-20 [cit. 2009-09-11]. Dostupné online. (čeština) 
  2. PEČÍNKA, Pavel. Zelená zleva?: Historie ekologických stran v Evropě. [s.l.]: G plus G ISBN 80-86103-58-7. 
  3. DAVID, Roman. Politologie : základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-162-4. Kapitola Levice a pravice, s. 73. 
  4. HEYWOOD, Andrew. Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-95-5. S. 452. 
  5. HEYWOOD, Andrew. Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-95-5. S. 270. 
  6. ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-75-3. S. 228. 

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • BOBBIO, Norberto. Pravice a levice: důvod a rozdělení politické scény. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 153 s. ISBN 80-7325-012-8. (čeština) 

Externí odkazyEditovat