Volby do zastupitelstev obcí v Česku 1994

První volby do zastupitelstev obcí se v samostatné České republice uskutečnily 18. a 19. listopadu 1994. Ve volbách bylo zvoleno 6 262 zastupitelstev a 62 160 zastupitelů. Podíl zvolených žen dosáhl 17,86%. Volební účast dosáhla 60,68%.

Souhrnné výsledky za celou Českou republiku editovat

Počet hlasů editovat

Dle volební strany editovat

Volební strana Počet hlasů
Číslo Název (abs) (v %)
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 9 260 542 7.23
2 Liberální strana národně sociální 686 593 0.54
3 Křesťanskodemokratická strana 606 190 0.47
4 Liberálně demokratická strana 45 486 0.04
5 Strana zelených 1 377 979 1.08
6 Zemědělská strana 134 404 0.10
7 Česká strana sociálně demokratická 10 935 889 8.54
9 Nezávislá iniciativa 467 671 0.37
11 Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 34 753 0.03
12 Romská občanská iniciativa ČSFR 13 794 0.01
13 Občanská demokratická aliance 8 973 999 7.00
14 Republikánská unie 60 149 0.05
15 Hnutí za rovnopráv.postav.žen v Čechách a na Mor. 3 420 0.00
17 Hnutí zemědělců 261 266 0.20
20 Důchodci za životní jistoty 2 326 096 1.82
21 Česká a moravská agrární strana 8 760 0.01
22 Agrární strana 68 0.00
24 Konzervativní strana 7 282 0.01
25 Celostátní aktiv občanů 10 435 0.01
27 Strana přátel piva 7 231 0.01
29 Strana svobodných demokratů 1 249 0.00
32 Českomoravská strana středu 563 674 0.44
34 Strana moravského venkova 8 278 0.01
37 Strana demokratické levice 253 698 0.20
40 Klub angažovaných nestraníků 322 195 0.25
43 Strana národně demokratické jednoty 23 593 0.02
46 Moravská národní strana 493 720 0.39
47 Komunistická strana Čech a Moravy 17 413 545 13.59
52 Svobodní demokraté (OH) 2 001 286 1.56
53 Občanská demokratická strana 37 872 640 29.56
56 Liberálně sociální unie 27 266 0.02
57 Moravskoslezské hnutí 6 954 0.01
59 Str.zdrav.postiž.,důchodců a sociálně slab.občanů 3 048 0.00
64 Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 569 231 0.44
68 Masarykova demokratická strana 46 374 0.04
69 Křesťanskosociální unie 19 825 0.02
72 Coexistentia 90 109 0.07
73 Republikánská strana 14 615 0.01
74 Levý blok 73 150 0.06
76 Československá strana socialistická 1 508 0.00
78 České národnostní a romské hnutí v ČR 1 199 0.00
79 Sdružení důchodců ČR 422 0.00
80 Nezávislí kandidáti 1 135 528 0.89
81 Demokratická unie 3 056 837 2.39
83 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 506 477 0.40
84 Hnutí za samospr.dem.-Společn.pro Moravu a Slezsko 1 226 0.00
85 Pražané Praze 694 301 0.54
86 Iniciativa pražských občanů 219 172 0.17
87 Křesťanská a demokratická strana Rómů 1 917 0.00
88 Sdružení pražských nezávislých 536 111 0.42
90 Sdružení nezávislých kandidátů 7 986 646 6.23
91 Sdružení nezávislých kandidátů města Č.Budějovice 34 008 0.03
100 Koalice ČMSS, ZS, LSNS 2 631 0.00
200 Koalice MNS, MSH 20 559 0.02
101 Koalice KDU-ČSL, ODA 195 673 0.15
102 Koalice ODA, KDU-ČSL, KONS 33 838 0.03
103 Koalice KDU-ČSL, ODA, ODS 77 053 0.06
104 Koalice KDU-ČSL, DEU, ODA 4 321 0.00
105 Koalice KDU-ČSL, RU 2 380 0.00
106 Koalice KDU-ČSL, LSNS 79 726 0.06
107 Koalice KDU-ČSL, ODA, LSNS 9 310 0.01
108 Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODA, SD(OH) 3 821 0.00
109 Koalice SD(OH), KDU-ČSL, LSNS 55 418 0.04
110 Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS 55 069 0.04
111 Koalice KDU-ČSL, LSNS, SPŽR 43 484 0.03
112 Koalice LSNS, ČSSD, KDU-ČSL 48 625 0.04
113 Koalice ČMAS, KDU-ČSL 21 620 0.02
114 Koalice KDU-ČSL, KDS 308 083 0.24
115 Koalice ODA, KDU-ČSL, KDS 54 989 0.04
116 Koalice ODA, KDU-ČSL, KDS, KAN 99 762 0.08
117 Koalice KDU-ČSL, KDS, KAN 555 937 0.43
118 Koalice KDU-ČSL, ČMSS 294 0.00
119 Koalice KDU-ČSL, LDS 230 0.00
120 Koalice KDU-ČSL, KAN 95 156 0.07
121 Koalice KDU-ČSL, KAN, SPŽR 23 497 0.02
122 Koalice KDU-ČSL, DEU, KAN 18 580 0.01
123 Koalice KDU-ČSL, NSS 1 299 0.00
124 Koalice KDU-ČSL, ODS, NSS 3 161 0.00
125 Koalice KDU-ČSL, KSČM 562 0.00
126 Koalice KDU-ČSL, SZ 21 786 0.02
127 Koalice KDU-ČSL, SD(OH), SZ 15 236 0.01
128 Koalice KDU-ČSL, SD(OH) 53 455 0.04
129 Koalice ODS, KDU-ČSL, SD(OH) 1 079 0.00
130 Koalice ODS, KDU-ČSL 430 109 0.34
131 Koalice ODS, KDU-ČSL, DEU 608 0.00
132 Koalice KDU-ČSL, KSU 6 423 0.01
133 Koalice ČSSD, HRPŽ, KDU-ČSL 1 407 0.00
134 Koalice KDU-ČSL, DEU 37 166 0.03
135 Koalice SPR-RSČ, SDČR 3 760 660 2.94
136 Koalice ODA, KAN 42 282 0.03
137 Koalice ODS, ODA 95 399 0.07
138 Koalice ODS, ODA, DEU 6 738 0.01
139 Koalice ODA, SPŽR 42 346 0.03
140 Koalice ODA, DEU 69 523 0.05
141 Koalice DŽJ, HRPŽ 7 801 0.01
142 Koalice ČMSS, HZ 1 679 0.00
143 Koalice LSU, HZ 2 382 0.00
144 Koalice LSNS, ODA 92 676 0.07
145 Koalice LSNS, ODA, SD(OH) 42 920 0.03
146 Koalice ODS, LSNS, ODA 9 260 0.01
147 Koalice LSNS, DŽJ 896 0.00
148 Koalice KDS, LSNS, KAN, SPŽR 46 650 0.04
149 Koalice ODS, LSNS, KDS 4 885 0.00
150 Koalice ČMSS, LSNS 3 253 0.00
151 Koalice ČMSS, LSNS, SD(OH) 13 393 0.01
152 Koalice LSNS, ČMSS, SPŽR 15 051 0.01
153 Koalice LSNS, LDS 3 219 0.00
154 Koalice ODS, LSNS, KAN 10 631 0.01
155 Koalice LSNS, ODA, SZ 128 618 0.10
156 Koalice ČMSS, SZ, LSNS 9 142 0.01
157 Koalice LSU, LSNS, SZ 8 512 0.01
158 Koalice LSNS, SPŽR, SZ 6 728 0.01
159 Koalice LSNS, SZ, ČSSD 39 040 0.03
160 Koalice LSNS, SD(OH) 65 077 0.05
161 Koalice ODS, LSNS, SD(OH) 5 124 0.00
162 Koalice ODS, LSNS 57 999 0.05
163 Koalice LSNS, ODS, DEU 125 0.00
164 Koalice LSU, LSNS 1 792 0.00
165 Koalice ZS, LSNS, ODS 2 676 0.00
166 Koalice LSNS, SPŽR 337 040 0.26
167 Koalice LSNS, SPŽR, HSMS 6 208 0.00
168 Koalice ČSSD, LSNS 67 219 0.05
169 Koalice SPR-RSČ, SDČR, LSNS, ČSSD 6 258 0.00
170 Koalice ČSSD, SD(OH), LSNS, DŽJ 76 350 0.06
171 Koalice SMV, ČSSD, LSNS 1 238 0.00
172 Koalice LSNS, KSU, ČSSD 14 549 0.01
173 Koalice DEU, LSNS 21 703 0.02
174 Koalice DŽJ, SDL 10 387 0.01
175 Koalice DŽJ, SDL, KSČM 12 436 0.01
176 Koalice MSH, MNS, DŽJ, HSS, KSU 64 038 0.05
177 Koalice DŽJ, SPŽR 3 161 0.00
178 Koalice HSMS, DŽJ 1 462 0.00
179 Koalice DSČS, NDS 11 235 0.01
180 Koalice KDS, ODA 69 415 0.05
181 Koalice KDS, KAN 327 159 0.26
182 Koalice KDS, KAN, ODS 19 110 0.01
183 Koalice KAN, DEU, KDS 19 153 0.01
184 Koalice ODA, DEU, SZ, KDS 167 617 0.13
185 Koalice ODS, KDS 74 099 0.06
186 Koalice KDS, DEU 159 751 0.12
187 Koalice ČMSS, LSU, SDL 15 439 0.01
188 Koalice ČMSS, MNS 6 076 0.00
189 Koalice LSU, ČMSS, SD(OH) 5 783 0.00
190 Koalice ČMSS, LSU 12 195 0.01
191 Koalice ČMSS, KSU 28 697 0.02
192 Koalice ČMSS, LB 3 771 0.00
193 Koalice ČMSS, HSD-SMS 4 576 0.00
194 Koalice KSČM, SDL 50 155 0.04
195 Koalice KSČM, SDL, LB 39 031 0.03
196 Koalice SDL, LB 13 103 0.01
197 Koalice SD(OH), LDS 568 0.00
198 Koalice ODS, KAN 72 619 0.06
199 Koalice DEU, KAN 20 466 0.02
201 Koalice MNS, KSU 2 332 0.00
202 Koalice HSMS, MNS 19 400 0.02
203 Koalice KSČM, LB 197 944 0.15
204 Koalice KSČM, HSD-SMS 5 124 0.00
205 Koalice ODA, SZ 6 576 0.01
206 Koalice ČMSS, SZ, HZ 35 946 0.03
207 Koalice SZ, ČMSS 803 0.00
208 Koalice SD(OH), SZ 378 815 0.30
209 Koalice ZS, ČMSS, SZ, HZ 1 460 0.00
210 Koalice SZ, SPŽR 54 009 0.04
211 Koalice ČSSD, SZ 58 075 0.05
212 Koalice ČSSD, SZ, ČMSS 16 045 0.01
213 Koalice SZ, ČSSD, MNS, SD(OH) 11 213 0.01
214 Koalice SZ, LB 13 965 0.01
215 Koalice ODS, SD(OH) 31 259 0.02
216 Koalice ODS, DEU 14 716 0.01
217 Koalice LB, LSU 18 568 0.01
218 Koalice KSU, MSH 10 608 0.01
219 Koalice ZS, HZ 675 0.00
220 Koalice ČMSS, ZS 5 591 0.00
221 Koalice ČMSS, HSD-SMS, ZS 7 546 0.01
222 Koalice LSU, ZS 9 200 0.01
223 Koalice ČSSD, ZS 9 399 0.01
224 Koalice ČSSD, ZS, HZ 3 815 0.00
225 Koalice ČSSD, ODA 13 637 0.01
226 Koalice ČSSD, HZ 7 060 0.01
227 Koalice ČMSS, ČSSD 56 716 0.04
228 Koalice ČSSD, SMV 13 027 0.01
229 Koalice KSČM, ČSSD 10 891 0.01
230 Koalice ČSSD, SD(OH) 143 438 0.11
231 Koalice ČSSD, ODS 29 403 0.02
232 Koalice LSU, ČSSD 7 017 0.01
233 Koalice ČSSD, LSU, ČSS 8 443 0.01
234 Koalice ČSSD, HSDMS 16 017 0.01
235 Koalice HSMS, ČSSD 14 128 0.01
236 Koalice HSD-SMS, LB 375 0.00
237 Sdružení SD(OH), KDU-ČSL, ODA, NK 2 737 0.00
238 Sdružení KDU-ČSL, ODA, NK 72 743 0.06
239 Sdružení ČMSS, LSNS, KDU-ČSL, NK 10 592 0.01
240 Sdružení LSNS, ČSSD, KDU-ČSL, NK 3 981 0.00
241 Sdružení KDU-ČSL, LSNS, NK 11 741 0.01
242 Sdružení KDU-ČSL, KDS, ODA, NK 33 140 0.03
243 Sdružení KDU-ČSL, KDS, ČSSD, NK 7 320 0.01
244 Sdružení KDU-ČSL, KDS, NK 184 250 0.14
245 Sdružení ČMSS, KDU-ČSL, NK 9 702 0.01
246 Sdružení KDU-ČSL, KSČM, NK 2 028 0.00
247 Sdružení SZ, ODS, KDU-ČSL, NK 3 158 0.00
248 Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK 6 403 0.00
249 Sdružení SD(OH), KDU-ČSL, NK 16 442 0.01
250 Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK 41 515 0.03
252 Sdružení KDU-ČSL, ODS, ČSSD, NK 619 0.00
253 Sdružení KDU-ČSL, NK 394 639 0.31
254 Sdružení SPR-RSČ, SDČR, NK 5 685 0.00
255 Sdružení SPR-RSČ, NK 76 0.00
256 Sdružení ODA, SD(OH), NK 200 009 0.16
257 Sdružení ODS, ODA, NK 60 307 0.05
258 Sdružení ODA, SPŽR, NK 41 633 0.03
259 Sdružení ODA, NK 108 568 0.08
261 Sdružení HRPŽ, NK 2 492 0.00
262 Sdružení SDL, HZ, NK 19 380 0.02
263 Sdružení HZ, LB, NK 19 282 0.02
264 Sdružení HZ, NK 30 790 0.02
265 Sdružení LSNS, SD(OH), ROI, NK 16 545 0.01
266 Sdružení LSNS, ODA, NK 12 584 0.01
267 Sdružení LSNS, ČMAS, NK 1 657 0.00
268 Sdružení KAN, KDS, ODA, LSNS, NK 130 326 0.10
269 Sdružení SPŽR, KDS, KAN, LSNS, NK 589 0.00
270 Sdružení LSNS, KDS, NK 6 612 0.01
271 Sdružení ČMSS, LSNS, KAN, NK 11 529 0.01
272 Sdružení ČMSS, LSNS, MNS, NK 5 023 0.00
273 Sdružení ČMSS, LSNS, NK 35 170 0.03
274 Sdružení LSNS, SZ, SD(OH), NK 78 070 0.06
275 Sdružení LSNS, SD(OH), NK 41 565 0.03
276 Sdružení ODS, LSNS, SPŽR, NK 9 232 0.01
277 Sdružení ODS, LSNS, NK 27 308 0.02
278 Sdružení ZS, LSNS, NK 1 138 0.00
279 Sdružení LSNS, SPŽR, NK 14 082 0.01
280 Sdružení LSNS, ČSSD, NK 26 819 0.02
281 Sdružení LSNS, NK 343 768 0.27
282 Sdružení DŽJ, SDL, KSČM, LB, NK 2 228 0.00
283 Sdružení DŽJ, SDČR, KSU, NK 28 478 0.02
284 Sdružení DŽJ, ČSS, NK 40 938 0.03
285 Sdružení DŽJ, NK 847 232 0.66
286 Sdružení ODS, ČMAS, NK 819 0.00
287 Sdružení AS, NK 1 149 0.00
288 Sdružení ODS, KDS, KAN, NK 36 824 0.03
289 Sdružení KDS, KAN, NK 62 202 0.05
290 Sdružení KDS, NK 104 914 0.08
291 Sdružení ČMSS, SD(OH), NK 82 575 0.06
292 Sdružení ČMSS, NK 335 859 0.26
293 Sdružení ČMSS, HSD-SMS, NK 28 864 0.02
294 Sdružení KSČM, SDL, LB, NK 32 488 0.03
295 Sdružení KSČM, SDL, NK 136 108 0.11
296 Sdružení ČSS, KSU, LB, LSU, SDL, NK 253 223 0.20
297 Sdružení SDL, LB, LSU, NK 37 354 0.03
299 Sdružení SDL, LB, NK 68 667 0.05
301 Sdružení SDL, NK 158 492 0.12
302 Sdružení SZ, LDS, NK 38 391 0.03
303 Sdružení KAN, NK 9 528 0.01
304 Sdružení DEU, KAN, NK 36 305 0.03
305 Sdružení MNS, NK 10 185 0.01
306 Sdružení HSMS, MNS, NK 857 0.00
307 Sdružení KSČM, LB, NK 32 750 0.03
308 Sdružení KSČM, NK 1 655 937 1.29
309 Sdružení SPR-RSČ, SZ, NK 1 701 0.00
310 Sdružení SZ, ČMSS, NK 11 530 0.01
311 Sdružení SZ, ČMSS, HSDMS, NK 11 139 0.01
312 Sdružení SD(OH), SZ, NK 155 654 0.12
313 Sdružení ODS, SZ, NK 35 664 0.03
314 Sdružení SZ, SZP-DO, NK 2 843 0.00
315 Sdružení ČSSD, SZ, ZS, NK 27 628 0.02
316 Sdružení ČSSD, SZ, ODS, NK 7 749 0.01
317 Sdružení ČSSD, LSU, SZ, NK 3 686 0.00
318 Sdružení ČSSD, SZ, NK 14 591 0.01
319 Sdružení SZ, NK 141 772 0.11
320 Sdružení ODS, SD(OH), NK 6 576 0.01
321 Sdružení SD(OH), NK 805 079 0.63
322 Sdružení ODS, NK 407 844 0.32
323 Sdružení LSU, NK 779 0.00
324 Sdružení LSU, ZS, NK 34 034 0.03
325 Sdružení ČSSD, SDL, ZS, NK 132 747 0.10
326 Sdružení ČSSD, ZS, NK 13 782 0.01
327 Sdružení ZS, NK 8 469 0.01
328 Sdružení HSS, NK 60 0.00
329 Sdružení SPŽR, NK 307 906 0.24
330 Sdružení D92, NK 60 641 0.05
331 Sdružení KSU, NK 14 064 0.01
332 Sdružení ČSSD, ROI, NK 3 865 0.00
333 Sdružení KSČM, SDL, ČSSD, NK 8 969 0.01
334 Sdružení ČSSD, SDL, NK 1 082 0.00
335 Sdružení KSČM, ČSSD, NK 6 414 0.01
336 Sdružení ČSSD, SD(OH), NK 56 460 0.04
337 Sdružení ČSSD, LB, ČSS, NK 25 256 0.02
338 Sdružení ČSSD, NK 372 118 0.29
339 Sdružení COE, NK 11 231 0.01
340 Sdružení LB, NK 91 582 0.07
341 Sdružení DEU, NK 86 677 0.07
342 Sdružení HSMS, NK 1 921 0.00
343 Sdružení PP, NK 5 082 0.00
344 Koalice KSČM, ZS 1 623 0.00
celkem 128 127 770 100.00

Dle politické příslušnosti editovat

Strana Počet hlasů
Číslo Název (abs) (v %)
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 6 518 835 5.09
2 Liberální strana národně sociální 973 726 0.76
3 Křesťanskodemokratická strana 789 394 0.62
4 Liberálně demokratická strana 75 466 0.06
5 Strana zelených 885 537 0.69
6 Zemědělská strana 74 982 0.06
7 Česká strana sociálně demokratická 8 116 730 6.33
9 Nezávislá iniciativa 218 909 0.17
11 Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 2 281 401 1.78
12 Romská občanská iniciativa ČSFR 24 841 0.02
13 Občanská demokratická aliance 6 153 457 4.80
14 Republikánská unie 34 336 0.03
15 Hnutí za rovnopráv.postav.žen v Čechách a na Mor. 4 961 0.00
17 Hnutí zemědělců 70 376 0.05
18 Československá strana integrace 1 792 0.00
20 Důchodci za životní jistoty 2 469 855 1.93
21 Česká a moravská agrární strana 12 792 0.01
22 Agrární strana 389 0.00
24 Konzervativní strana 41 093 0.03
25 Celostátní aktiv občanů 457 0.00
27 Strana přátel piva 5 694 0.00
28 Demokratická strana Československa 3 355 0.00
29 Strana svobodných demokratů 1 579 0.00
32 Českomoravská strana středu 585 566 0.46
34 Strana moravského venkova 10 210 0.01
37 Strana demokratické levice 410 620 0.32
40 Klub angažovaných nestraníků 555 418 0.43
43 Strana národně demokratické jednoty 2 170 0.00
44 Národně sociální str.-Českosl.strana nár.social. 9 951 0.01
46 Moravská národní strana 322 905 0.25
47 Komunistická strana Čech a Moravy 16 716 070 13.05
51 Národně demokratická strana 2 201 0.00
52 Svobodní demokraté(OH) 1 996 509 1.56
53 Občanská demokratická strana 33 107 212 25.84
56 Liberálně sociální unie 40 171 0.03
57 Moravskoslezské hnutí 25 858 0.02
59 Str.zdrav.postiž.,důchodců a sociálně slab.občanů 1 926 0.00
60 Hnutí za sociální spravedlnost 13 556 0.01
64 Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 270 653 0.21
65 Demokraté 92 za společný stát 5 939 0.00
67 Romský národní kongres 11 734 0.01
68 Masarykova demokratická strana 18 383 0.01
69 Křesťanskosociální unie 50 024 0.04
70 Strana občanů romské národnosti Severočes.kraje 147 0.00
71 Českomoravská strana lidová 729 0.00
72 Coexistentia 51 237 0.04
73 Republikánská strana 8 807 0.01
74 Levý blok 229 747 0.18
76 Československá strana socialistická 39 163 0.03
78 České národnostní a romské hnutí v ČR 817 0.00
79 Sdružení důchodců ČR 399 031 0.31
81 Demokratická unie 2 836 124 2.21
82 Hnutí za samospr.demokracii Moravy a Slezska 6 775 0.01
83 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 331 296 0.26
84 Hnutí za samospr.dem.-Společn.pro Moravu a Slezsko 2 219 0.00
85 Pražané Praze 89 799 0.07
86 Iniciativa pražských občanů 26 246 0.02
87 Křesťanská a demokratická strana Rómů 938 0.00
88 Sdružení pražských nezávislých 17 363 0.01
91 Sdružení nezávislých kandidátů města Č.Budějovice 2 952 0.00
99 Bez politické příslušnosti 41 167 347 32.13
celkem 128 127 770 100.00

Dle navrhující strany editovat

Strana Počet hlasů
Číslo Název (abs) (v %)
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 10 660 683 8.32
2 Liberální strana národně sociální 1 489 695 1.16
3 Křesťanskodemokratická strana 1 355 591 1.06
4 Liberálně demokratická strana 63 113 0.05
5 Strana zelených 1 963 463 1.53
6 Zemědělská strana 168 443 0.13
7 Česká strana sociálně demokratická 11 626 551 9.07
9 Nezávislá iniciativa 467 671 0.37
11 Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 3 345 605 2.61
12 Romská občanská iniciativa ČSFR 16 282 0.01
13 Občanská demokratická aliance 9 748 434 7.61
14 Republikánská unie 60 330 0.05
15 Hnutí za rovnopráv.postav.žen v Čechách a na Mor. 6 956 0.01
17 Hnutí zemědělců 298 561 0.23
20 Důchodci za životní jistoty 2 872 776 2.24
21 Česká a moravská agrární strana 17 451 0.01
22 Agrární strana 68 0.00
24 Konzervativní strana 13 759 0.01
25 Celostátní aktiv občanů 10 435 0.01
27 Strana přátel piva 7 231 0.01
28 Demokratická strana Československa 6 489 0.01
29 Strana svobodných demokratů 1 249 0.00
32 Českomoravská strana středu 1 019 055 0.80
34 Strana moravského venkova 12 876 0.01
37 Strana demokratické levice 592 438 0.46
40 Klub angažovaných nestraníků 688 993 0.54
43 Strana národně demokratické jednoty 24 048 0.02
44 Národně sociální str.-Českosl.strana nár.social. 1 060 0.00
46 Moravská národní strana 548 287 0.43
47 Komunistická strana Čech a Moravy 18 920 305 14.77
48 Hnutí 90 5 404 0.00
51 Národně demokratická strana 4 746 0.00
52 Svobodní demokraté(OH) 2 863 677 2.24
53 Občanská demokratická strana 38 791 506 30.28
56 Liberálně sociální unie 84 945 0.07
57 Moravskoslezské hnutí 39 512 0.03
59 Str.zdrav.postiž.,důchodců a sociálně slab.občanů 3 159 0.00
60 Hnutí za sociální spravedlnost 3 349 0.00
64 Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 919 841 0.72
65 Demokraté 92 za společný stát 2 176 0.00
67 Romský národní kongres 243 0.00
68 Masarykova demokratická strana 46 374 0.04
69 Křesťanskosociální unie 82 882 0.06
71 Českomoravská strana lidová 680 0.00
72 Coexistentia 95 676 0.07
73 Republikánská strana 14 970 0.01
74 Levý blok 319 160 0.25
76 Československá strana socialistická 58 490 0.05
78 České národnostní a romské hnutí v ČR 1 199 0.00
79 Sdružení důchodců ČR 454 887 0.36
80 Nezávislí kandidáti 13 066 508 10.20
81 Demokratická unie 3 239 827 2.53
82 Hnutí za samospr.demokracii Moravy a Slezska 12 486 0.01
83 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 532 533 0.42
84 Hnutí za samospr.dem.-Společn.pro Moravu a Slezsko 4 964 0.00
85 Pražané Praze 679 378 0.53
86 Iniciativa pražských občanů 219 223 0.17
87 Křesťanská a demokratická strana Rómů 1 917 0.00
88 Sdružení pražských nezávislých 536 152 0.42
91 Sdružení nezávislých kandidátů města Č.Budějovice 34 008 0.03
celkem 128 127 770 100.00

Počet mandátů editovat

Dle volební strany editovat

Volební strana Počet mandátů Z toho
ženy
Číslo Název (abs) (v %) (v %)
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 7 616 12.25 19.24
2 Liberální strana národně sociální 420 0.68 14.29
3 Křesťanskodemokratická strana 160 0.26 15.00
5 Strana zelených 152 0.24 22.37
6 Zemědělská strana 275 0.44 15.64
7 Česká strana sociálně demokratická 1 628 2.62 18.00
9 Nezávislá iniciativa 11 0.02 18.18
11 Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 11 0.02 9.09
12 Romská občanská iniciativa ČSFR 1 0.00 100.00
13 Občanská demokratická aliance 615 0.99 17.56
14 Republikánská unie 3 0.00 33.33
15 Hnutí za rovnopráv.postav.žen v Čechách a na Mor. 11 0.02 81.82
17 Hnutí zemědělců 643 1.03 14.46
20 Důchodci za životní jistoty 205 0.33 25.85
21 Česká a moravská agrární strana 27 0.04 3.70
25 Celostátní aktiv občanů 13 0.02 7.69
27 Strana přátel piva 14 0.02 7.14
29 Strana svobodných demokratů 8 0.01 25.00
32 Českomoravská strana středu 372 0.60 15.05
34 Strana moravského venkova 21 0.03 19.05
37 Strana demokratické levice 92 0.15 21.74
40 Klub angažovaných nestraníků 18 0.03 16.67
43 Strana národně demokratické jednoty 1 0.00 100.00
46 Moravská národní strana 43 0.07 11.63
47 Komunistická strana Čech a Moravy 5 837 9.39 18.66
52 Svobodní demokraté(OH) 287 0.46 25.44
53 Občanská demokratická strana 7 289 11.73 19.03
56 Liberálně sociální unie 46 0.07 10.87
57 Moravskoslezské hnutí 5 0.01 20.00
59 Str.zdrav.postiž.,důchodců a sociálně slab.občanů 3 0.00 0.00
64 Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 154 0.25 17.53
68 Masarykova demokratická strana 2 0.00 0.00
69 Křesťanskosociální unie 19 0.03 10.53
72 Coexistentia 39 0.06 20.51
74 Levý blok 30 0.05 20.00
76 Československá strana socialistická 3 0.00 0.00
79 Sdružení důchodců ČR 1 0.00 0.00
80 Nezávislí kandidáti 6 379 10.26 16.74
81 Demokratická unie 183 0.29 17.49
83 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 48 0.08 22.92
84 Hnutí za samospr.dem.-Společn.pro Moravu a Slezsko 9 0.01 11.11
85 Pražané Praze 64 0.10 23.44
86 Iniciativa pražských občanů 3 0.00 66.67
88 Sdružení pražských nezávislých 1 0.00 0.00
90 Sdružení nezávislých kandidátů 23 618 38.00 16.97
91 Sdružení nezávislých kandidátů města Č.Budějovice 1 0.00 100.00
100 Koalice ČMSS, ZS, LSNS 8 0.01 12.50
200 Koalice MNS, MSH 2 0.00 0.00
101 Koalice KDU-ČSL, ODA 48 0.08 25.00
102 Koalice ODA, KDU-ČSL, KONS 5 0.01 40.00
103 Koalice KDU-ČSL, ODA, ODS 15 0.02 33.33
104 Koalice KDU-ČSL, DEU, ODA 2 0.00 0.00
105 Koalice KDU-ČSL, RU 3 0.00 0.00
106 Koalice KDU-ČSL, LSNS 41 0.07 19.51
107 Koalice KDU-ČSL, ODA, LSNS 8 0.01 25.00
108 Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODA, SD(OH) 7 0.01 0.00
109 Koalice SD(OH), KDU-ČSL, LSNS 13 0.02 23.08
110 Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS 17 0.03 23.53
111 Koalice KDU-ČSL, LSNS, SPŽR 3 0.00 0.00
112 Koalice LSNS, ČSSD, KDU-ČSL 15 0.02 13.33
113 Koalice ČMAS, KDU-ČSL 9 0.01 0.00
114 Koalice KDU-ČSL, KDS 48 0.08 14.58
115 Koalice ODA, KDU-ČSL, KDS 14 0.02 42.86
116 Koalice ODA, KDU-ČSL, KDS, KAN 16 0.03 6.25
117 Koalice KDU-ČSL, KDS, KAN 27 0.04 3.70
118 Koalice KDU-ČSL, ČMSS 2 0.00 0.00
119 Koalice KDU-ČSL, LDS 2 0.00 0.00
120 Koalice KDU-ČSL, KAN 11 0.02 18.18
121 Koalice KDU-ČSL, KAN, SPŽR 4 0.01 25.00
122 Koalice KDU-ČSL, DEU, KAN 3 0.00 0.00
123 Koalice KDU-ČSL, NSS 4 0.01 25.00
124 Koalice KDU-ČSL, ODS, NSS 7 0.01 0.00
125 Koalice KDU-ČSL, KSČM 4 0.01 0.00
126 Koalice KDU-ČSL, SZ 9 0.01 33.33
127 Koalice KDU-ČSL, SD(OH), SZ 2 0.00 0.00
128 Koalice KDU-ČSL, SD(OH) 18 0.03 27.78
129 Koalice ODS, KDU-ČSL, SD(OH) 4 0.01 25.00
130 Koalice ODS, KDU-ČSL 409 0.66 18.83
131 Koalice ODS, KDU-ČSL, DEU 9 0.01 11.11
132 Koalice KDU-ČSL, KSU 5 0.01 40.00
133 Koalice ČSSD, HRPŽ, KDU-ČSL 5 0.01 80.00
134 Koalice KDU-ČSL, DEU 20 0.03 25.00
135 Koalice SPR-RSČ, SDČR 387 0.62 14.47
136 Koalice ODA, KAN 3 0.00 33.33
137 Koalice ODS, ODA 49 0.08 22.45
138 Koalice ODS, ODA, DEU 5 0.01 0.00
139 Koalice ODA, SPŽR 10 0.02 30.00
140 Koalice ODA, DEU 8 0.01 0.00
141 Koalice DŽJ, HRPŽ 1 0.00 100.00
142 Koalice ČMSS, HZ 4 0.01 0.00
143 Koalice LSU, HZ 6 0.01 0.00
144 Koalice LSNS, ODA 11 0.02 18.18
145 Koalice LSNS, ODA, SD(OH) 5 0.01 0.00
146 Koalice ODS, LSNS, ODA 6 0.01 16.67
147 Koalice LSNS, DŽJ 1 0.00 0.00
148 Koalice KDS, LSNS, KAN, SPŽR 11 0.02 18.18
149 Koalice ODS, LSNS, KDS 6 0.01 16.67
150 Koalice ČMSS, LSNS 1 0.00 0.00
152 Koalice LSNS, ČMSS, SPŽR 4 0.01 0.00
153 Koalice LSNS, LDS 1 0.00 0.00
154 Koalice ODS, LSNS, KAN 2 0.00 50.00
155 Koalice LSNS, ODA, SZ 7 0.01 28.57
156 Koalice ČMSS, SZ, LSNS 1 0.00 0.00
157 Koalice LSU, LSNS, SZ 1 0.00 0.00
158 Koalice LSNS, SPŽR, SZ 1 0.00 0.00
159 Koalice LSNS, SZ, ČSSD 5 0.01 0.00
160 Koalice LSNS, SD(OH) 11 0.02 18.18
161 Koalice ODS, LSNS, SD(OH) 4 0.01 50.00
162 Koalice ODS, LSNS 37 0.06 21.62
163 Koalice LSNS, ODS, DEU 2 0.00 0.00
164 Koalice LSU, LSNS 2 0.00 0.00
165 Koalice ZS, LSNS, ODS 7 0.01 0.00
166 Koalice LSNS, SPŽR 10 0.02 10.00
167 Koalice LSNS, SPŽR, HSMS 1 0.00 0.00
168 Koalice ČSSD, LSNS 29 0.05 10.34
169 Koalice SPR-RSČ, SDČR, LSNS, ČSSD 2 0.00 0.00
170 Koalice ČSSD, SD(OH), LSNS, DŽJ 6 0.01 16.67
171 Koalice SMV, ČSSD, LSNS 2 0.00 100.00
172 Koalice LSNS, KSU, ČSSD 2 0.00 0.00
173 Koalice DEU, LSNS 5 0.01 0.00
174 Koalice DŽJ, SDL 2 0.00 0.00
175 Koalice DŽJ, SDL, KSČM 5 0.01 20.00
176 Koalice MSH, MNS, DŽJ, HSS, KSU 2 0.00 0.00
177 Koalice DŽJ, SPŽR 2 0.00 0.00
178 Koalice HSMS, DŽJ 2 0.00 50.00
180 Koalice KDS, ODA 8 0.01 0.00
181 Koalice KDS, KAN 13 0.02 38.46
182 Koalice KDS, KAN, ODS 5 0.01 20.00
183 Koalice KAN, DEU, KDS 3 0.00 0.00
184 Koalice ODA, DEU, SZ, KDS 12 0.02 8.33
185 Koalice ODS, KDS 14 0.02 21.43
186 Koalice KDS, DEU 9 0.01 22.22
187 Koalice ČMSS, LSU, SDL 2 0.00 0.00
188 Koalice ČMSS, MNS 1 0.00 0.00
190 Koalice ČMSS, LSU 5 0.01 0.00
191 Koalice ČMSS, KSU 4 0.01 0.00
193 Koalice ČMSS, HSD-SMS 15 0.02 20.00
194 Koalice KSČM, SDL 32 0.05 18.75
195 Koalice KSČM, SDL, LB 7 0.01 14.29
196 Koalice SDL, LB 10 0.02 30.00
197 Koalice SD(OH), LDS 2 0.00 50.00
198 Koalice ODS, KAN 25 0.04 12.00
199 Koalice DEU, KAN 6 0.01 16.67
202 Koalice HSMS, MNS 8 0.01 37.50
203 Koalice KSČM, LB 55 0.09 23.64
204 Koalice KSČM, HSD-SMS 5 0.01 0.00
205 Koalice ODA, SZ 3 0.00 33.33
206 Koalice ČMSS, SZ, HZ 5 0.01 0.00
207 Koalice SZ, ČMSS 1 0.00 0.00
208 Koalice SD(OH), SZ 15 0.02 40.00
209 Koalice ZS, ČMSS, SZ, HZ 7 0.01 0.00
210 Koalice SZ, SPŽR 3 0.00 33.33
211 Koalice ČSSD, SZ 12 0.02 0.00
212 Koalice ČSSD, SZ, ČMSS 2 0.00 50.00
213 Koalice SZ, ČSSD, MNS, SD(OH) 6 0.01 16.67
214 Koalice SZ, LB 3 0.00 0.00
215 Koalice ODS, SD(OH) 17 0.03 11.76
216 Koalice ODS, DEU 7 0.01 14.29
217 Koalice LB, LSU 1 0.00 0.00
218 Koalice KSU, MSH 1 0.00 0.00
219 Koalice ZS, HZ 5 0.01 0.00
220 Koalice ČMSS, ZS 9 0.01 11.11
221 Koalice ČMSS, HSD-SMS, ZS 1 0.00 0.00
222 Koalice LSU, ZS 21 0.03 0.00
223 Koalice ČSSD, ZS 14 0.02 28.57
224 Koalice ČSSD, ZS, HZ 2 0.00 0.00
225 Koalice ČSSD, ODA 10 0.02 20.00
226 Koalice ČSSD, HZ 8 0.01 37.50
227 Koalice ČMSS, ČSSD 19 0.03 21.05
228 Koalice ČSSD, SMV 1 0.00 0.00
229 Koalice KSČM, ČSSD 5 0.01 0.00
230 Koalice ČSSD, SD(OH) 19 0.03 15.79
231 Koalice ČSSD, ODS 13 0.02 15.38
232 Koalice LSU, ČSSD 3 0.00 0.00
233 Koalice ČSSD, LSU, ČSS 4 0.01 25.00
234 Koalice ČSSD, HSDMS 3 0.00 0.00
235 Koalice HSMS, ČSSD 10 0.02 10.00
236 Koalice HSD-SMS, LB 7 0.01 0.00
237 Sdružení SD(OH), KDU-ČSL, ODA, NK 5 0.01 20.00
238 Sdružení KDU-ČSL, ODA, NK 32 0.05 21.88
239 Sdružení ČMSS, LSNS, KDU-ČSL, NK 9 0.01 11.11
240 Sdružení LSNS, ČSSD, KDU-ČSL, NK 6 0.01 0.00
241 Sdružení KDU-ČSL, LSNS, NK 16 0.03 6.25
242 Sdružení KDU-ČSL, KDS, ODA, NK 9 0.01 11.11
243 Sdružení KDU-ČSL, KDS, ČSSD, NK 10 0.02 20.00
244 Sdružení KDU-ČSL, KDS, NK 13 0.02 30.77
245 Sdružení ČMSS, KDU-ČSL, NK 14 0.02 21.43
246 Sdružení KDU-ČSL, KSČM, NK 16 0.03 12.50
247 Sdružení SZ, ODS, KDU-ČSL, NK 9 0.01 11.11
248 Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK 12 0.02 8.33
249 Sdružení SD(OH), KDU-ČSL, NK 18 0.03 11.11
250 Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK 55 0.09 14.55
252 Sdružení KDU-ČSL, ODS, ČSSD, NK 3 0.00 33.33
253 Sdružení KDU-ČSL, NK 484 0.78 21.07
254 Sdružení SPR-RSČ, SDČR, NK 6 0.01 0.00
256 Sdružení ODA, SD(OH), NK 35 0.06 22.86
257 Sdružení ODS, ODA, NK 17 0.03 17.65
258 Sdružení ODA, SPŽR, NK 8 0.01 12.50
259 Sdružení ODA, NK 34 0.05 20.59
261 Sdružení HRPŽ, NK 4 0.01 25.00
262 Sdružení SDL, HZ, NK 1 0.00 0.00
263 Sdružení HZ, LB, NK 1 0.00 0.00
264 Sdružení HZ, NK 61 0.10 21.31
265 Sdružení LSNS, SD(OH), ROI, NK 3 0.00 33.33
266 Sdružení LSNS, ODA, NK 4 0.01 25.00
267 Sdružení LSNS, ČMAS, NK 2 0.00 0.00
268 Sdružení KAN, KDS, ODA, LSNS, NK 4 0.01 25.00
269 Sdružení SPŽR, KDS, KAN, LSNS, NK 4 0.01 0.00
270 Sdružení LSNS, KDS, NK 2 0.00 50.00
271 Sdružení ČMSS, LSNS, KAN, NK 2 0.00 50.00
272 Sdružení ČMSS, LSNS, MNS, NK 6 0.01 33.33
273 Sdružení ČMSS, LSNS, NK 6 0.01 16.67
274 Sdružení LSNS, SZ, SD(OH), NK 3 0.00 0.00
275 Sdružení LSNS, SD(OH), NK 3 0.00 33.33
276 Sdružení ODS, LSNS, SPŽR, NK 5 0.01 20.00
277 Sdružení ODS, LSNS, NK 17 0.03 5.88
278 Sdružení ZS, LSNS, NK 4 0.01 50.00
279 Sdružení LSNS, SPŽR, NK 1 0.00 0.00
280 Sdružení LSNS, ČSSD, NK 23 0.04 13.04
281 Sdružení LSNS, NK 141 0.23 16.31
282 Sdružení DŽJ, SDL, KSČM, LB, NK 2 0.00 50.00
283 Sdružení DŽJ, SDČR, KSU, NK 2 0.00 0.00
284 Sdružení DŽJ, ČSS, NK 1 0.00 100.00
285 Sdružení DŽJ, NK 39 0.06 43.59
286 Sdružení ODS, ČMAS, NK 3 0.00 0.00
287 Sdružení AS, NK 4 0.01 25.00
288 Sdružení ODS, KDS, KAN, NK 6 0.01 16.67
289 Sdružení KDS, KAN, NK 3 0.00 0.00
290 Sdružení KDS, NK 10 0.02 20.00
291 Sdružení ČMSS, SD(OH), NK 2 0.00 50.00
292 Sdružení ČMSS, NK 39 0.06 20.51
293 Sdružení ČMSS, HSD-SMS, NK 2 0.00 0.00
294 Sdružení KSČM, SDL, LB, NK 9 0.01 33.33
295 Sdružení KSČM, SDL, NK 60 0.10 15.00
296 Sdružení ČSS, KSU, LB, LSU, SDL, NK 1 0.00 0.00
297 Sdružení SDL, LB, LSU, NK 1 0.00 0.00
299 Sdružení SDL, LB, NK 9 0.01 22.22
301 Sdružení SDL, NK 55 0.09 27.27
302 Sdružení SZ, LDS, NK 1 0.00 0.00
303 Sdružení KAN, NK 3 0.00 0.00
304 Sdružení DEU, KAN, NK 5 0.01 40.00
305 Sdružení MNS, NK 4 0.01 0.00
306 Sdružení HSMS, MNS, NK 1 0.00 100.00
307 Sdružení KSČM, LB, NK 28 0.05 28.57
308 Sdružení KSČM, NK 1 209 1.94 19.27
309 Sdružení SPR-RSČ, SZ, NK 1 0.00 0.00
310 Sdružení SZ, ČMSS, NK 1 0.00 0.00
311 Sdružení SZ, ČMSS, HSDMS, NK 2 0.00 50.00
312 Sdružení SD(OH), SZ, NK 10 0.02 10.00
313 Sdružení ODS, SZ, NK 23 0.04 8.70
314 Sdružení SZ, SZP-DO, NK 1 0.00 0.00
315 Sdružení ČSSD, SZ, ZS, NK 4 0.01 25.00
316 Sdružení ČSSD, SZ, ODS, NK 6 0.01 33.33
317 Sdružení ČSSD, LSU, SZ, NK 2 0.00 0.00
318 Sdružení ČSSD, SZ, NK 6 0.01 16.67
319 Sdružení SZ, NK 52 0.08 15.38
320 Sdružení ODS, SD(OH), NK 5 0.01 20.00
321 Sdružení SD(OH), NK 137 0.22 20.44
322 Sdružení ODS, NK 517 0.83 17.60
323 Sdružení LSU, NK 2 0.00 0.00
324 Sdružení LSU, ZS, NK 9 0.01 22.22
325 Sdružení ČSSD, SDL, ZS, NK 4 0.01 25.00
326 Sdružení ČSSD, ZS, NK 6 0.01 33.33
327 Sdružení ZS, NK 41 0.07 21.95
329 Sdružení SPŽR, NK 54 0.09 29.63
330 Sdružení D92, NK 8 0.01 37.50
331 Sdružení KSU, NK 17 0.03 29.41
332 Sdružení ČSSD, ROI, NK 10 0.02 40.00
333 Sdružení KSČM, SDL, ČSSD, NK 6 0.01 16.67
334 Sdružení ČSSD, SDL, NK 1 0.00 0.00
335 Sdružení KSČM, ČSSD, NK 5 0.01 0.00
336 Sdružení ČSSD, SD(OH), NK 16 0.03 18.75
337 Sdružení ČSSD, LB, ČSS, NK 4 0.01 25.00
338 Sdružení ČSSD, NK 186 0.30 19.89
339 Sdružení COE, NK 5 0.01 20.00
340 Sdružení LB, NK 31 0.05 22.58
341 Sdružení DEU, NK 25 0.04 16.00
342 Sdružení HSMS, NK 4 0.01 0.00
343 Sdružení PP, NK 2 0.00 0.00
344 Koalice KSČM, ZS 3 0.00 0.00
celkem 62 160 100.00 17.86

Dle politické příslušnosti editovat

Strana Počet mandátů Z toho
ženy
Číslo Název (abs) (v %) (v %)
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 3 975 6.39 17.58
2 Liberální strana národně sociální 276 0.44 7.97
3 Křesťanskodemokratická strana 97 0.16 9.28
4 Liberálně demokratická strana 3 0.00 33.33
5 Strana zelených 120 0.19 8.33
6 Zemědělská strana 137 0.22 5.84
7 Česká strana sociálně demokratická 766 1.23 13.32
9 Nezávislá iniciativa 7 0.01 0.00
11 Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 234 0.38 13.25
12 Romská občanská iniciativa ČSFR 1 0.00 0.00
13 Občanská demokratická aliance 386 0.62 16.84
14 Republikánská unie 1 0.00 0.00
15 Hnutí za rovnopráv.postav.žen v Čechách a na Mor. 6 0.01 100.00
17 Hnutí zemědělců 81 0.13 18.52
20 Důchodci za životní jistoty 165 0.27 26.67
21 Česká a moravská agrární strana 25 0.04 0.00
22 Agrární strana 1 0.00 0.00
25 Celostátní aktiv občanů 2 0.00 0.00
27 Strana přátel piva 7 0.01 14.29
29 Strana svobodných demokratů 4 0.01 25.00
32 Českomoravská strana středu 193 0.31 10.88
34 Strana moravského venkova 18 0.03 16.67
37 Strana demokratické levice 112 0.18 16.07
40 Klub angažovaných nestraníků 45 0.07 17.78
43 Strana národně demokratické jednoty 1 0.00 100.00
44 Národně sociální str.-Českosl.strana nár.social. 4 0.01 0.00
46 Moravská národní strana 28 0.05 7.14
47 Komunistická strana Čech a Moravy 5 212 8.38 16.33
52 Svobodní demokraté(OH) 174 0.28 14.37
53 Občanská demokratická strana 4 079 6.56 16.40
56 Liberálně sociální unie 35 0.06 8.57
57 Moravskoslezské hnutí 2 0.00 50.00
59 Str.zdrav.postiž.,důchodců a sociálně slab.občanů 2 0.00 0.00
60 Hnutí za sociální spravedlnost 2 0.00 50.00
64 Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 72 0.12 15.28
65 Demokraté 92 za společný stát 1 0.00 100.00
68 Masarykova demokratická strana 2 0.00 0.00
69 Křesťanskosociální unie 18 0.03 16.67
71 Českomoravská strana lidová 2 0.00 0.00
72 Coexistentia 16 0.03 31.25
73 Republikánská strana 1 0.00 0.00
74 Levý blok 76 0.12 21.05
79 Sdružení důchodců ČR 12 0.02 8.33
81 Demokratická unie 117 0.19 11.97
82 Hnutí za samospr.demokracii Moravy a Slezska 3 0.00 33.33
83 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 37 0.06 10.81
84 Hnutí za samospr.dem.-Společn.pro Moravu a Slezsko 4 0.01 0.00
85 Pražané Praze 14 0.02 0.00
86 Iniciativa pražských občanů 2 0.00 50.00
99 Bez politické příslušnosti 45 582 73.33 18.49
celkem 62 160 100.00 17.86

Dle navrhující strany editovat

Strana Počet mandátů Z toho
ženy
Číslo Název (abs) (v %) (v %)
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 8 180 13.16 19.21
2 Liberální strana národně sociální 589 0.95 13.24
3 Křesťanskodemokratická strana 216 0.35 13.43
4 Liberálně demokratická strana 4 0.01 25.00
5 Strana zelených 219 0.35 19.18
6 Zemědělská strana 340 0.55 14.41
7 Česká strana sociálně demokratická 1 795 2.89 17.83
9 Nezávislá iniciativa 11 0.02 18.18
11 Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. 373 0.60 15.28
12 Romská občanská iniciativa ČSFR 1 0.00 100.00
13 Občanská demokratická aliance 782 1.26 18.41
14 Republikánská unie 3 0.00 33.33
15 Hnutí za rovnopráv.postav.žen v Čechách a na Mor. 14 0.02 85.71
17 Hnutí zemědělců 681 1.10 14.54
20 Důchodci za životní jistoty 230 0.37 26.96
21 Česká a moravská agrární strana 36 0.06 2.78
25 Celostátní aktiv občanů 13 0.02 7.69
27 Strana přátel piva 14 0.02 7.14
29 Strana svobodných demokratů 8 0.01 25.00
32 Českomoravská strana středu 449 0.72 15.14
34 Strana moravského venkova 22 0.04 18.18
37 Strana demokratické levice 170 0.27 21.76
40 Klub angažovaných nestraníků 59 0.09 22.03
43 Strana národně demokratické jednoty 1 0.00 100.00
44 Národně sociální str.-Českosl.strana nár.social. 3 0.00 33.33
46 Moravská národní strana 53 0.09 13.21
47 Komunistická strana Čech a Moravy 6 612 10.64 18.50
48 Hnutí 90 1 0.00 0.00
52 Svobodní demokraté(OH) 437 0.70 23.57
53 Občanská demokratická strana 7 941 12.78 18.90
56 Liberálně sociální unie 66 0.11 7.58
57 Moravskoslezské hnutí 6 0.01 16.67
59 Str.zdrav.postiž.,důchodců a sociálně slab.občanů 3 0.00 0.00
60 Hnutí za sociální spravedlnost 1 0.00 0.00
64 Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR 189 0.30 16.93
65 Demokraté 92 za společný stát 1 0.00 100.00
68 Masarykova demokratická strana 2 0.00 0.00
69 Křesťanskosociální unie 38 0.06 15.79
72 Coexistentia 42 0.07 19.05
73 Republikánská strana 1 0.00 0.00
74 Levý blok 100 0.16 22.00
76 Československá strana socialistická 3 0.00 0.00
79 Sdružení důchodců ČR 27 0.04 0.00
80 Nezávislí kandidáti 32 043 51.55 17.23
81 Demokratická unie 218 0.35 17.89
82 Hnutí za samospr.demokracii Moravy a Slezska 6 0.01 16.67
83 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 67 0.11 19.40
84 Hnutí za samospr.dem.-Společn.pro Moravu a Slezsko 19 0.03 5.26
85 Pražané Praze 64 0.10 23.44
86 Iniciativa pražských občanů 4 0.01 50.00
88 Sdružení pražských nezávislých 2 0.00 50.00
91 Sdružení nezávislých kandidátů města Č.Budějovice 1 0.00 100.00
celkem 62 160 100.00 17.86

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat