Otevřít hlavní menu

Evropská politická strana

Pojem evropská politická strana označuje politickou stranu, která působí na úrovní EU. Může se jednat o svazky stran v členských zemích nebo i o nově založené skupiny, ve kterých se sdružují politické subjekty Evropy. Tyto strany jsou finančně podporovány z prostředků EU.

Obsah

ŘádEditovat

Od 1. listopadu 2008, nařízení Evropských politických stran upravuje (ES) č. 2004/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. listopadu 2003, [8]ve znění pozdějších předpisů [1] v rámci spolurozhodování (viz výše). Podle tohoto nařízení je Evropská komise informační list, [10]na party, aby se stal Europarty, musí splňovat následující kritéria:

 • Musí mít právní subjektivitu v členském státě, ve kterém se nachází její sídlo.
 • Musí dodržovat základní principy Evropské unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního řádu.
 • Musí se podílet na volbách do Evropského parlamentu.
 • Počet členů musí odpovídat alespoň jedné čtvrtině členských států, přičemž musí platit:
  • buď musí obdržet alespoň 3% hlasů odevzdaných v každém z těchto členských států v posledních volbách do Evropského parlamentu.
  • nebo musí již být členy Evropského parlamentu případně národních parlamentů těchto států.
 • Musí zveřejnit své příjmy a výdaje za daný rok.
 • Musí zveřejnit prohlášení o jeho majetku a závazků za rok.
 • Musí poskytnout seznam svých dárců jejichž dary přesahují € 500.
 • Nesmí přijímat anonymní dary.
 • Nesmí přijímat dary, které přesahují € 12000 za rok na dárce.
 • Nesmí přijímat dary z rozpočtů politických skupin Evropského parlamentu.
 • Nesmí přijímat více než 40% z ročního rozpočtu národní politické strany.
 • Musí získat alespoň 15% svého rozpočtu z jiných zdrojů, než z evropských fondů unie[2].

FinancováníEditovat

Celkové finanční prostředky pro rok 2008 představuje € 10.6 milionů EUR, přičemž 5 milionů € je základ.[3]

Evropské politické stranyEditovat

OdkazyEditovat