Kultura s nálevkovitými poháry

Kultura nálevkovitých pohárů je typická poháry s nálevkovitým hrdlem (severní Čechy). Rozvíjí se od 4. tisíciletí př. n. l. Je to vyspělá keramika s bohatým zdobením, vyskytují se již jemné kamenné a kostěné nástroje, ale také např. měděné předměty jako šperky nebo také ploché sekery. Sídliště jsou jak na vyvýšeninách, tak se opevňují a vznikají i v nížinách. Objevují se mohyly s žárovými hroby. Navazuje na tradice pozdní kultury s moravskou malovanou keramikou, jak dokazuje depot keramických předmětů nalezený v Božicích.

Typická keramika: nálevkovitý pohár, láhev s límcem, amfora, nálevkovitý hrnec apod. Zpracování kovu je v počátcích, lze hovořit pouze o mědi – Makotřasy u Kladna. Některé skupiny této kultury se zaměřovaly na těžbu a zpracování ušlechtilých druhů kamene (Kozákovachát, Stránská skálarohovec).

Pohřební ritus je zpočátku kostrový, hroby jsou mohylové s lichoběžníkovitým ohrazením, vnitřním kamenným pláštěm s jednotlivými skřínkovými pohřby. Později se přistupovalo ke kremaci; popel se ukládal do popelnic nálevkovitých tvarů.