Krucifix

kříž s vyobrazením nebo sochou Ježíše

Krucifix (z lat. cruci fixus [ke] kříži připevněný/přibitý) je umělecké zpodobení ukřižovaného Krista. Zpravidla tento výraz označuje jen plasticky zpracovaný křížJežíšovým tělem,[1] kdežto zobrazení širší scény na Golgotě se nazývá Ukřižování nebo Kalvárie.

Krucifix na zdi

VýznamEditovat

Nejstarší krucifixy se nezabývají samotným Ježíšovým utrpením, ale ukazují Krista na kříži jako Boha v lidské podobě, který nemůže trpět a který „kraluje z kříže“. Během středověku v souvislosti s františkánským hnutím jsou zdůrazněny Ježíšovy rány a jeho utrpení.[zdroj?!]

Krucifix je nejvýraznějším symbolem křesťanství. Význam tohoto symbolu vzrostl zvláště během středověku, kdy v západním křesťanství úcta k ukřižovanému Kristu byla zdaleka nejvýraznějším bodem křesťanské nauky, a proto lze krucifix spatřit v každém katolickém kostele.

Krucifix také zdobí mnohé katolické domácnosti, zvyk věšet krucifix na zeď ovšem pochází teprve z 18. století.

Podobu krucifixu mívají také šperky coby symbol náboženské příslušnosti nebo přesvědčení.

V češtiněEditovat

Slovo se v češtině používá též jako citoslovce hněvu (krucifix!) (klení).

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991. 517 s. ISBN 80-204-0205-5. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat