Krajské město (Česko)

hlavní město kraje v Česku

Krajské město je v České republice vžité a obecně užívané označení pro město, které je podle zákona[1] sídlem některého z krajů České republiky. Obvykle v něm sídlí rozhodující orgány kraje, krajských státních orgánů a krajských složek státních orgánů. V dřívějším zákoně číslo 280/1948 Sb., o krajském zřízení, byl v § 2 odst. 2 termín „krajská města“ uveden výslovně v závorce jako synonymum k termínu „sídla krajů“; občas se vyskytuje i v novějších právních předpisech[2] a je běžně užíván i v oficiálních dokumentech vztahujících se k veřejné správě.[3]

Praha, největší krajské město v ČR
Brno, druhé největší krajské město v ČR
Ostrava, třetí největší krajské město v ČR

Protože v České republice souběžně existují dvě různá krajská členění, lze každému z těchto členění přiřadit jiný seznam krajských měst. Všechna krajská města územních krajů jsou i krajskými městy samosprávných krajů. Ale například krajské soudy dosud sídlí pouze v původních krajských městech a ve zbylých mají většinou jen své pobočky.

V roce 2017 žilo ve všech 13 krajských městech celkem přes 2 872 000 obyvatel, tedy asi 27,1 % obyvatel České republiky. Nejmenším krajským městem jsou Karlovy Vary 48 501 (2019) obyvatel.

Seznam krajských měst ČeskaEditovat

Seznam krajských měst v Československu (1960-1992)Editovat

ReferenceEditovat

  1. § 3 a 15 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, čl. 1 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
  2. např. vyhl. MZd č. 439/2008 Sb., bod 2.1.2 přílohy k vyhlášce č. 134/1998 Sb.
  3. Jarmila Neshybová: Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě: Analýza dosavadních ročníků soutěže z hlediska územně-správního členění České republiky, web Ministerstva vnitra ČR, nedatováno, 2009 (článek prezentovaný na Národní konferenci kvality ve veřejné správě konané v Olomouci v únoru 2009, přístup v červnu 2010)