Konstrukce (geometrie)

postup sestrojování určitého geometrického objektu

Cílem konstruktivní úlohy je narýsovat zadaný geometrický útvar. Řešení úlohy má tyto části:

  • rozbor – náčrtek s vyznačením daných prvků
  • konstrukce a její postup (zapsaný pomocí značek)
  • důkaz – ověření, že sestrojený útvar má požadované vlastnosti
  • diskuse – jak závisí počet řešení na zadaných rozměrech

Související článkyEditovat