Otevřít hlavní menu

Hypergolická reakce je velice exotermní chemická reakce, při níž po smísení dvou chemikálií vzniká samovolně a okamžitě velmi horký plamen. Mezi chemiky je nejoblíbenější oxidace anilinu nebo hydrazinu pomocí oxidačního činidla na bázi dimeru oxidu dusičitého (tedy jeho kapalné formy) podle rovnice (palivo je hydrazin):

2 N2H4 + N2O4→ 3 N2 + 4 H2O.

Význam v raketové techniceEditovat

Této reakce se využívá k pohonu raket. Nevýhodou je vysoká toxicita a žíravost složek reakce.

Provedení reakceEditovat

Do ledem zchlazené zkumavky aplikujeme dostatečné množství NO2 (provádíme v digestoři nebo venku) dokud nezkapalní (nevznikne N2O4). Poté upevníme do laboratorního stojanu. a dlouhou pipetou vstříkneme anilin nebo hydrazin (asi 1 ml). V té chvíli dojde k hypergolické reakci s charakteristickým dusivým zvukem, jenž je podobný zvuku gumového medvídka v roztaveném KClO3.