Zákon zachování hybnosti

Podrobnější informace naleznete v článku Impulsová věta#První věta impulsová.

Zákon zachování hybnosti tvrdí, že hybnost izolované soustavy těles se zachovává.

Formulace editovat

Zákon zachování hybnosti izolované soustavy lze vyjádřit následovně:

Celková hybnost izolované soustavy těles se nemění.
 

Příklad editovat

Střela o hmotnosti   zasáhne balistické kyvadlo délky  , hmotnosti   a uvízne v něm. Kyvadlo se vychýlí o úhel   z rovnovážné polohy. Určeme velikost rychlosti střely  .

Uvažujme nulovou počáteční rychlost balistického kyvadla. Jedná se o srážku dokonale nepružnou, tudíž zákon zachování hybnosti bude dán ve tvaru

 ,

z čehož můžeme vyjádřit celkovou rychlost po srážce ve tvaru

 .

Platí zákon zachování mechanické energie; zvolme   jako velikost vertikální výchylky balistického kyvadla z rovnovážné polohy, pak můžeme psát

 ,

přičemž rychlost již známe, takže dosadíme a upravíme

 .

Vertikální výchylku spočítáme pomocí úhlu   jako  . Nakonec vyjádříme velikost rychlosti střely ve tvaru

 

Odkazy editovat

Související články editovat