Zákon zachování momentu hybnosti

Podrobnější informace naleznete v článku Impulsová věta#Druhá věta impulsová.

Zákon zachování momentu hybnosti (též zákon zachování točivosti) říká, že v izolované soustavě se celkový moment hybnosti s časem nemění.

OdvozeníEditovat

V izolované soustavě je výsledný silový moment všech vnějších sil nulový, tzn.  , kde   označuje výsledný moment vnějších sil.

Ze vztahu mezi momentem hybnosti a momentem síly dostaneme podmínku

 ,

kde   je celkový moment hybnosti soustavy.

Podle tohoto vztahu se moment hybnosti izolované soustavy s časem nemění, tzn.

 

Uvedené vztahy vyjadřují zákon zachování momentu hybnosti, který lze vyjádřit slovy

Je-li vzhledem k některému bodu soustavy výsledný moment vnějších sil působících na danou soustavu nulový, pak celkový moment hybnosti vzhledem k uvažovanému bodu se zachovává.

VlastnostiEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat