Gazi Husrev-begova medresa

Gazi Husrev-begova medresa je nejstarší střední teologická škola v Sarajevu.

Gazi Husrev-begova medresa
Základní informace
Výstavba1537
Poloha
AdresaSarajevo, Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
Souřadnice
Map
Další informace
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Gazi Husrev-begova medresa

Dějiny editovat

Medresa, vyšší islámská teologická škola, byla založena 8. ledna 1537 v Sarajevu osmanským místodržícím v Bosně Gazi Husrev-begem. Od samého začátku byla financována Gazi Husrev-begovým vakufem, islámskou nadací. Budovu medresy v centru Sarajeva navrhl osmanský architekt perského původu Acem Ali a roku 1537 ji postavili dubrovničtí a sarajevští zedníci, kameníci a kováři. Vzhledem k zastřešení medresy pomocí litého olova škola dostala název Kuršumlija (kurşun je turecky olovo). Součástí medresy byl Hanikah (dervišský internát) a kutubhana (knihovna). Za osmanské vlády školou prošly odhadem tisíce mladíků různého etnického původu, Bosňáci, Albánci, Arabové a Turci.

Za rakousko-uherské okupace se škola etablovala jako nižší střední škola, na kterou do jisté míry navazovala Šarí‘atská soudní škola (Šeriatska sudačka škola) v Sarajevu, zřízená roku 1881 a otevřená o šest let později. Před první světovou válkou došlo k významné reorganizace školy; roku 1913 k ní byl připojen i Daru-l-muallimin, mužský islámský učitelský ústav, definitivně uzavřený ve školním roce 1919/1920. Poté 22. prosince 1921 došlo i k oficiálnímu spojení medresy a hanikahu pod názvem Gazi Husrev-begova medresa. V této době do školního vzdělávacího plánu ve větší míře pronikly i světské předměty (mj. matematika, zeměpis, přírodopis, krasopis, kreslení a bosenský jazyk). Tendence modernizovat islámské vyšší školství se tehdy mimo jiné projevila ve vzniku osmileté okružní medresy v Sarajevu (otevřena na podzim 1917 a po reorganizaci Gazi Husrev-begovy medresy rozpuštěna) a osmiletého Šarí‘atského gymnázia v Sarajevu (1918–1945), které financoval přímo stát. Roku 1933 k medrese přibyla ženská sekce, od roku 1940 jako Gazi Husrev-begova dívčí medresa (Gazi Husrev-begova ženska medresa).

 
Gazi Husrev-begova medresa, dvůr s kašnou

V souvislosti s další reorganizací islámského školství v Jugoslávii se Gazi Husrev-begova medresa roku 1939 prakticky stala střední odbornou školou, která měla poskytovat ucelené islámské vzdělání budoucím džamátským (obecním) imámům, učitelům náboženství a dalším přidruženým profesím. Organizačně se výuka členila na dva čtyřleté cykly. V letech 19301932 se objevily snahy vybudovat v rámci školy i vyšší medresu (Alijja), ale od nového programu bylo po dvouletém zkušebním období upuštěno. Vedle medresy od roku 1937 v Sarajevu působila Vyšší šarí‘atsko-teologická škola (uzavřena 1945), vyhrazená pro vyšší duchovní činitele. Od školního roku 1940/1941 byl absolventům medresy umožněn zápis na filozofickou fakultu v Záhřebu.

V důsledku německé invaze v dubnu 1941 škola pozastavila činnost, aby poté od srpna 1941 do roku 1945 dočasně přesídlila do budovy zvané Đulagin dvor, postavené roku 1897 pro potřeby Gazi Husrev-begova mektebu (islámské základní školy). Po druhé světové válce v důsledku politickým změn a zavedení komunistické vlády v Jugoslávii došlo k rapidnímu omezení islámského vzdělávání, a tak vedle sarajevské medresy ve federaci působila pouze Alauddinova medresa v Prištině (Medreseja Alauddin Prishtinë), znovuotevřená roku 1951. Nedlouho po příchodu komunistů k moci došlo ke zrušení dívčí školy (11. 6. 1949) a zavedení společné výuky pro obě pohlaví, nadto medresu z materiálních důvodů opustili mnozí pedagogové i studenti. Až do poloviny 60. let škola hmotně živořila, v letech 19481954 a poté 19601962 z ní nevyšel jediný maturant.[1] Roku 1963 instituce přišla o status státem uznané střední školy a zároveň se doba výuky zkrátila z osmi let na pět.

Neutěšený stav v medrese v lednu 1972 vedl ke stávce žáků, kteří požadovali odvolání jejího ředitele Abdullaha Derviševiće, zlepšení materiálních podmínek studia a zavedení světských předmětů. Dervišević rezignoval, ale vedení Islámského společenství v Bosně a Hercegovině společně se státními bezpečnostními složkami chtěly studentskou vzpouru potlačit. Mimoto státní bezpečnost dozírala na veškerý chod školy a sebemenší náznaky nesouhlasy s vládnoucím režimem tvrdě trestala. Žákům se ale podařilo své požadavky uveřejnit v srbských novinách – ty bosenskohercegovské je ignorovaly –, a tak sarajevské politické vedení přistoupilo na kompromis: vzpurní studenti nebudou vyloučeni ani jinak potrestáni, ale jejich požadavky se již nesmějí prezentovat veřejně. Stávka skončila v březnu 1972 bez jasného výsledku.[2]

Medresa poté od konce války sídlila v dnešní sarajevské ulici Hamdije Kreševljakovića 58 (dříve Dobrovoljačka 50), aby se roku 1976 znovu vrátila do rekonstruovaného objektu Đulagin dvor, který pak od následujícího roku sdílela s Islámskou teologickou fakultou v Sarajevu. Doba politického uvolňování přinesla i možnost obnovení ženské medresy, k čemuž došlo 20. listopadu 1978. Ženská část od té doby sídlí v ulici Hamdije Kreševljakovića 58.

Roku 1968 byl na půdě medresy založen studentský časopis Zemzem, který vychází dodnes.

 
Gazi Husrev-begova medresa, půdorys staré školy

Ve školním roce 1993/1994 došlo k výraznější úpravě školního vzdělávacího programu, když vedle standardních předmětů (kira’at, aqaid, fiqh, ahlaq, tafsír, hadís, imámat, dějiny islámu, bosenský, arabský a turecký jazyk, historie, geografie, logika, filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie aj.) přibylo více přírodovědných oborů, např. matematika, fyzika a chemie.

Okružní medresa editovat

Na základě nábožensko-vzdělávací ankety, která mezi muslimy proběhla roku 1912, bylo rozhodnuto o modernizaci medres v Bosně a Hercegovině. V rámci celkové reorganizace islámského vzdělávání v Sarajevu vznikla Okružní medresa – následně mělo vzniknout dalších pět v každém okruhu –, která byla zřízena jako nižší, čtyřletá střední odborná škola (od roku 1922 jako vyšší, osmiletá). První zápis do této školy byl proveden ve školním roce 1916/1917 a výuka začala o rok později. Vedle tradičních předmětů se ve škole uplatnily světské předměty, matematika, geografie, historie, fyzika, chemie a mnohé další. Vzhledem k válečným okolnostem a nedostatku financí a současně vzniku dalších dvou škol, osmiletého Šarí‘atského gymnázia a Gazi Husrev-begovy medresy, Okružní medresa byla trvale rozpuštěna. Prvním muderrisem a ředitelem medresy se stal Sakib Korkut. Roku 1920, kdy se Korkut stal poslancem, jeho místo převzal Munib Cerić.

Ředitelé školy editovat

Seznam ředitelů:[3]

Šejchové hanikahu editovat

 • 1745–0000 Ahmed-efendija
 • 0000–1765 Sabit-efendija
 • 1765–1777 Ahmed-efendija
 • 1777–1785 Mehmed-efendija Velihodžić (?–1785)
 • 1786–0000 Ahmed-efendija
 • 0000–1852 Küçük Mehmed-efendija, hanikah vyhořel a na nějaký čas přestal existovat
 • 1857–1864 Mustafa
 • 1864–1878 Muhamed-efendija Hadžijamaković (1814–1878)
 • 1878–1880 Arif-efendija Kurt (okolo 1815–1890)
 • 1880–1888 hadži Hasan-efendija Spaho (1841–1915)
 • 1888–1888 hadži Omer-efendija Kršlaković
 • 1888–1900 Abdullah-efendija Bajrić (?–1923)
 • 1900–1921 hadži Ahmed-efendija Hadžijamaković (1870–1931)

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. KARIĆ, Enes. Prilozi za povijest islamskog mišljenja u Bosni i Hercegovini XX stoljeća 1. Sarajevo: el-Kamel, 2004. 694 s. S. 123–226. 
 2. PERVA, B. Razgovor. Preporod. 15. 1. 2017, čís. 2, s. 36. 
 3. HADŽIĆ, Kasim. Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. 1983, čís. IX–X, s. 276. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat