Fosfid zinečnatý

chemická sloučenina

Fosfid zinečnatý (též fosfid zinku) je anorganická sloučenina se vzorcem Zn3P2.

Fosfid zinečnatý
Model struktury fosfidu zinečnatého

Model struktury fosfidu zinečnatého

Obecné
Systematický název fosfid zinečnatý
Triviální název fosfid zinku
Anglický název Zinc phosphide
Německý název Zinkphosphid
Sumární vzorec Zn3P2
Vzhled šedé krystaly
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-244-5
Indexové číslo 015-006-00-9
SMILES [Zn]=P[Zn]P=[Zn]
InChI 1S/2P.3Zn
Vlastnosti
Molární hmotnost 258,12 g/mol
Teplota tání 420 °C
Teplota varu 1 100 °C
Hustota 4,55 g/cm3
Rozpustnost ve vodě hydrolýza
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H260 H300 H410 EUH029 EUH032
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R15/29 R28 R32 R50/53
S-věty S1/2 S28 S30 S36/37 S43 S45 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kovové fosfidy se používají jako rodenticidy. Směs potravy a fosfidu zinečnatého se ponechá tam, kde ji mohou hlodavci pozřít. Kyselina v trávicí soustavě hlodavce reaguje s fosfidem za vzniku toxického plynného fosfanu. Tuto metodu lze použít tam, kde jsou hlodavci odolní vůči běžně používaným jedům. Podobně se využívá také fosfid hlinitý a vápenatý.

Fosfid zinečnatý se přidává do nástrah na hlodavce v množství 0,75 – 2 %. Má silný, štiplavý česnekový zápach charakteristický pro fosfan, který se uvolňuje hydrolýzou. Zápach láká hlodavce, ale odpuzuje jiné živočichy; ptáci, zvláště krocan divoký, nejsou citliví na tento zápach. Nástrahy musí obsahovat dostatečné množství fosfidu v dostatečně atraktivní potravě, aby již jediná dávka dokázala hlodavce zabít. Nižší dávka může způsobit vznik averze vůči fosfidovým nástrahám a hlodavec se jim v budoucnu vyhýbá.

Rodenticidní fosfid zinečnatý mívá podobu černého prášku obsahující 75 % fosfidu a 25 % vínanu antimonylo-draselného („dávivý vinný kámen“), emetika, které způsobuje zvracení při náhodném požití člověkem nebo domácími zvířaty. Je však stále dostatečně účinný proti potkanům, myším, morčatům a králíkům, kteří nemají zvracivý reflex.[1]

ReakceEditovat

Fosfid zinečnatý lze připravit reakcí zinku s fosforem:

3Zn + 2P → Zn3P2

Fosfid zinečnatý reaguje s vodou za vzniku fosfanu (PH3) a hydroxidu zinečnatého (Zn(OH)2):

Zn3P2 + 6H2O → 2PH3 + 3Zn(OH)2

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Zinc phosphide na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat