Evropská občanská iniciativa

Evropská občanská iniciativa je jednou z hlavních inovací obsažených v Lisabonské smlouvě a nástroj sloužící k posílení přímé demokracie v Evropské unii. Umožňuje jednomu milionu občanů EU, mezi nimiž jsou zastoupeni občané alespoň čtvrtiny členských států, požádat Evropskou komisi, aby navrhla legislativu, která spadá do některé z politik Unie.[1] Komise má v EU exkluzivní právo zákonodárné iniciativy.

Možnost evropské občanské iniciativy staví občany na tutéž úroveň, na které se nachází Evropský parlament a Rada Evropské unie, jež toto právo požívají na základě čl. 225 a 241 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Iniciátoři a společný cílEditovat

Toto v dubnu 2012 na úrovni EU zavedené právo na nezávaznou petici Komisi EU, je zvané Evropská občanská iniciativa (EOI) (European Citizens' Initiative (ECI), Europäische Bürgerinitiative (EBI), přesně tak jak to odpovídá cíli iniciátorů – hnutím Citizens of Europe / ECI Campaign (Občané Evropy / Kampaň pro EOI), Democracy International, Mehr Demokratie (Více demokracie) a lidí kolem nich ze všech vrstev politického života Evropy, společně se zasazujících za silnější politická práva v Evropě[2] – zavést iniciativu a referendum v Evropské unii.[3]

Dnešní stavEditovat

Právní základEditovat

Právní základ občanské iniciativy je položen v článku 11, odstavec 4 Smlouvy o Evropské unii (TEU) a v článku 24, odstavec 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Oba tyto články byly nově zavedeny Lisabonskou smlouvou. Evropská občanská iniciativa je doplňkem ke stávajícímu právu podat petici Evropskému parlamentu a právu na odvolání k Evropskému ombudsmanovi, které ustanovila již Maastrichtská smlouva (1993). Petice a občanská iniciativa se však podstatně liší způsobem svého fungování, svými podmínkami a tím, komu jsou určeny.[4]

Praktická opatření, podmínky a postupy související s evropskou občanskou iniciativou stanovuje nové nařízení. Evropský parlament a Rada Evropské unie na základě návrhu předloženého Komisí přijaly nařízení, které stanovuje pravidla a postupy, kterými se tento nový nástroj politiky řídí.[5] Podle tohoto nařízení je prvním dnem, kdy je možné registrovat novou občanskou iniciativu, 1. duben 2012.

V České republice jsou některé související podmínky a postupy související s prováděním zmíněného evropského nařízení upraveny zákonem o evropské občanské iniciativě, který dne 25. dubna 2012 schválil senát a který čeká na podepsání prezidentem republiky.[6]

Pravidla iniciativyEditovat

Aktivisté, kteří mají zájem iniciovat vznik nového evropského předpisu, musí nejprve založit tzv. občanský výbor, jehož členové musejí pocházet alespoň ze čtvrtiny členských států a jenž je zodpovědný za registraci iniciativy u Evropské komise. Komise před zaregistrováním předložené iniciativy disponuje dvěma měsíci času pro posouzení, zda dotyčná iniciativa splňuje základní podmínky přijatelnosti.

Následně mohou organizátoři přistoupit ke sbírání podpisů, pro něž je určena doba 12 měsíců. Podpisy mohou být sbírány na papírovém formuláři nebo prostřednictvím internetu. Pro úspěšné prosazení iniciativy je zapotřebí sesbírat alespoň 1 milion podpisů, přičemž počet podepsaných občanů musí alespoň ve čtvrtině členských států dosáhnout stanovený minimální počet. Minimální počty jsou pro jednotlivé členské státy stanoveny individuálně a odpovídají počtu členů Evropského parlamentu z daného státu vynásobenému 750. Pohybují se od 3750 podpisů pro Maltu do 74 250 pro Německo. Pro Českou republiku je minimální počet 16 500 podpisů.

Za kontrolu platnosti podpisů budou odpovědné jednotlivé členské státy. Ty zároveň rozhodnou, jaké osobní údaje budou muset být pro kontrolu platnosti u každého podpisu uvedeny (zda půjde o číslo občanského průkazu každého signatáře, nebo jen datum jeho narození, případně adresu bydliště). Neměnnou podmínkou však je, že všichni podepsaní musí být občany EU a být ve věku, který je opravňuje k účasti ve volbách do Evropského parlamentu v dané zemi.

Příklady občanských iniciativEditovat

První podaný návrh občanské iniciativy se týkal GMO. V říjnu 2010 mezinárodní organizace Greenpeace ohlásila, že pod "Petici za Evropu bez geneticky modifikovaných plodin" sebrala milionu podpisů a že petice bude předána předsedovi Evropské komise.[7]

Jednou z dalších iniciativ je návrh doplnit evropskou hymnu slovy v neutrálním jazyce esperanto a tak umožnit občanům zpívat ji společně a posílit tím evropskou identitu při současném zachování identit národních. Předkladatelem návrhu je Evropská esperantská unie.[8]

V lednu 2013 Evropská komise zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu za prozkoumání bezpodmínečného základního příjmu jako nástroje na zlepšení jejich současných systémů sociálního zabezpečení; předkladatelem je německá Netzwerk Grundeinkommen.[9]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků European Citizens' Initiative na anglické Wikipedii a Občianska iniciatíva EÚ na slovenské Wikipedii.

 1. http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
 2. „Iniciativa za Evropskou občanskou iniciativu – jak byl Konvent přesvědčen“ a „Na tobogánu k demokracii – jak se Evropská občanská iniciativa dostala do návrhu Ústavy EU“, duben 2003, příběh iniciátorů Evropské občanské iniciativy na jejich stránkách (jako mirror, zrcadlově uloženo):
     • Initiative for the European Citizens' Initiative – How the Convention got convinced Archivováno 29. 10. 2013 na Wayback Machine, červen 2003, citizens-initiative.eu
     • A rollercoaster ride towards democracy – how the European Citizens' Initiative found its way into the draft of the EU Constitution Archivováno 29. 10. 2013 na Wayback Machine, červen 2003, democracy-international.org
 3. Evropská občanská iniciativa na stránkách iniciátorů:
     • citizens-initiative.euEuropean Citizens' Initiative (ECI) na stránkách hnutí ECI Campaign / Citizens of Europe (Kampaň pro EOI / Občané Evropy)
     • democracy-international.org/eci.html – European Citizens' Initiative (ECI) na stránkách hnutí Democracy International
     • mehr-demokratie.de/eu-buergerinitiative.html – Europäische Bürgerinitiative na stránkách hnutí Mehr Demokratie (Více demokracie)
 4. http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=cs&id=73&ftuId=FTU_2.5.html
 5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě
 6. Senát PCŘ: Detail historie tisku č. 321
 7. Premiéra pro občanskou iniciativu: zákaz GMO
 8. PÍTROVÁ, Mariana. Sladíme Evropu hymnou v esperantu, plánuje iniciativa [online]. EUROSKOP [cit. 2012-04-09]. Dostupné online. (česky) 
 9. Bezpodmínečný základní příjem (BZP) – prozkoumání cesty k emancipačním podmínkám sociálního zabezpečení v EU [online]. Evropská komise [cit. 2013-04-11]. Kapitola Registr evropských občanských iniciativ. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat