Možná hledáte: americkou hudební skupinu Ill Niño.

El Niño [el ni.ɲo]IPA (španělsky Chlapeček) je původní název jevu, který pozorovali jihoameričtí rybáři ve vodách Tichého oceánu. Jedná se o zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu (též Humboldtův proud) a s tím související oteplení tamních vod. Tato událost nastávala obvykle kolem Vánoc, a proto byla rybáři nazvána El Niño Jesus, což česky znamená Ježíšek. Dnes se setkáváme výhradně s výrazem El Niño.[zdroj?] Jev je ale složitější, neodpovídá současným klimatickým modelům a sezonní rozdíly s ním tak úzce nesouvisejí.[1] Atmosférické procesy, které jej řídí, jsou stále nedostatečně pochopené a oblačnost může při jeho formování hrát dominantní roli.[2]

Normální stav. Rovníkové větry odtlačují teplou vodu k západu. Podél pobřeží Jižní Ameriky vystupují studené vody. (NOAA/PMEL/TAO)
El Niño. Teplé vody jsou poblíž jihoamerického pobřeží. Chybí výstupy studených vod u pobřeží Jižní Ameriky.
La Niña. Teplé vody jsou odtlačeny daleko k západu.

Jižní oscilaceEditovat

S jevem El Niño souvisí jev jižní oscilace (SO, Southern Oscillation), u jehož objevu byl v roce 1897 H. H. Hildebrandsson, když si u některých desetiletých řad tlaku vzduchu ze 68 stanic z celého světa všiml vztahu meziročních trendů. To potvrdili i Norman a W. J. S. Lockyer v roce 1902. Když použili čistě grafické metody, zjistili, že skutečně existuje kolísání mezi Jižní Amerikou a indonéskou oblastí.[3] Hildebrandsson měl pocit, že tento jev je vyvoláván stavem polárních moří.

Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se sir G. T. Walker a E. W. Bliss zajímali o předpověď příchodu monzunůIndii. Dalším studiem zjistili, že se na jižní polokouli projevuje tento jev mnohem výrazněji, proto se ho rozhodli nazývat právě „jižní oscilací“. Zákonitosti formulovali takto: Jestliže tlak v jižním Pacifiku roste, pak tlak vzduchuIndickém oceánu klesá. Na základě toho sestavili index jižní oscilace (SOI, Southern Oscillation Index). Dále objevili ještě mnoho jiných celoplanetárních souvislostí.

První, kdo dal do souvislosti El Niño a jižní oscilaci, byl Irving Schell v roce 1956. Schell zjistil další souvislosti mezi těmito jevy, nicméně komplexní vysvětlení podal Jacob Bjerknes v roce 1966. Bjerknes popsal interakce mezi atmosférou a oceánem a ve svých pracích popsal, jak tyto interakce probíhají a jak se mění cirkulace nad Tichým oceánem. Byl to právě Bjerknes, kdo pojmenoval cirkulační buňku nad rovníkovým Pacifikem Walkerovou cirkulační buňkou. Dnes se tento jev souhrnně nazývá ENSO (El Niño Southern Oscillation) nebo se pro všechny tyto jevy používá pouze El Niño, i když správné je souhrnné označení ENSO. Současná Walkerova cirkulace je vysvětlitelná přírodními vlivy a nyní nelze prokázat vliv člověka na ni.[4]

ENSOEditovat

ENSO (El Niño Southern Oscillation) je souborem interakcí jednotlivých částí celosvětového klimatického systému a jejich kolísání, které se projevuje souslednými událostmi v atmosférické a oceánské cirkulaci. ENSO je nejvýznamnějším známým zdrojem meziroční proměnlivosti počasí a klimatu v různých částech světa (s různými cykly 3 až 10 let),[5] ovšem ne všechny oblasti světa jím jsou ovlivněny. Roku 2018 byla potvrzena souvislost ENSO s lunárním cyklem slapů Měsíce s periodou 18,6 let (nutace),[6] na kterou bylo poukazováno již dříve.[7] Také sluneční cyklus by s jevem mohl souviset.[8] Naopak data ukázala, že ENSO s vulkanismem nesouvisí.[9]

Za normálního stavu nad indonéskou oblastí probíhá bouřková činnost a pasáty jsou normálně silné a odtlačují vodní masu Tichého oceánu od pobřeží Jižní Ameriky. Termoklina je jen mělce pod hladinou oceánu. Výstupné proudy přinášejí živinyhlubin, tzv. upwelling.

Při příchodu El Niña dojde k zeslabení pasátů a prohřáté vody západního Pacifiku se přesouvají v podobě nízké vlny k pobřeží Jižní Ameriky. Termoklina se dostává do hloubky. Teplá voda je zdrojem vodní vlhkosti a konvektivních oblaků u pobřeží Jižní Ameriky, zatímco v západním Pacifiku (jihovýchodní Asii) panuje suché a horké počasí.

Při příchodu La Niñi dochází k zesílení pasátů a chladné vody. Vytváří se typický studený jazyk na mapách povrchových teplot oceánu (SST, Sea Surface Temperature), který je obvykle značen modře.

La NiñaEditovat

La Niña je název vytvořený vědci jako protiklad k termínu El Niño. Španělský název La Niña znamená česky „holčička“ a je, tak jako El Niño, dílčím jevem ENSO. Tento jev trvá obvykle kolem jedenácti měsíců; je charakterizován zesílením pasátů a následným zesílením studeného Peruánského proudu, který přináší chladné vody až do rovníkových oblastí. Proto bývá někdy označována jako studená fáze ENSO. S projevy La Niñi jsou spojeny stejně závažné jevy jako s El Niñem.

V zimě let 2010 a 2011 nastal jev v intenzitě největší od roku 1917. [10] K jeho důsledkům patřily rozsáhlé povodně v Austrálii, extrémně silný cyklón Yasi v únoru 2011 a také chladnější zima v Evropě v důsledku změny tryskového proudění.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. http://phys.org/news/2015-12-current-climate-misrepresent-el-nino.html - Current climate models misrepresent El Nino
  2. http://phys.org/news/2016-01-clouds-impact-el-nino-thought.html - Clouds may have more of an impact on El Nino than thought
  3. MOCK, Donald R., 1981: The Southern Oscillation: Historical Origins. Unpublished term paper, University of Washington, Seattle, WA, 9 pp.
  4. https://phys.org/news/2019-04-natural-climate-overshadow-human-induced-walker.html - Natural climate processes overshadow recent human-induced Walker circulation trends
  5. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008JD010896 - A multiproxy index of the El Niño–Southern Oscillation, A.D. 1525–1982 (obrázek 4 ukazuje i významnou periodu kolem 20 let)
  6. https://www.nature.com/articles/s41598-018-33526-4.pdf - Impact of the astronomical lunar 18.6-yr tidal cycle on El-Niño and Southern Oscillation
  7. https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/the-moon-and-el-nin%C3%B5 - The moon and El Ninõ
  8. https://sciencemag.cz/el-nino-se-pry-ridi-podle-slunce-ale-s-22letym-cyklem/ - El Nino se prý řídí podle Slunce, ale s 22letým cyklem
  9. https://phys.org/news/2020-03-coral-tale-el-nino.html - Coral tells own tale about El Nino's past
  10. Václav Cílek. Období nedostatku. Respekt. 21. únor 2011, čís. 8, s. 71-73. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat