Diskuse k šabloně:LocMap

Přidat téma
Aktivní diskuse

Zásadní nevýhoda locmap oproti dříve používaným mapám s pevnou tečkou je nefunkčnost na mobilu (opera mini). Dalo by se s tím něco udělat? nadefinovat extra styl pro mobily? alternativní obrázek? JAn 10. 8. 2009, 08:34 (UTC)

Je ten problém stále aktuální? Teď jsem to zkoušel a připadá mi, že se to chová korektně. (Opera mini na N78)--Puppenbenutzer 20. 9. 2009, 00:52 (UTC)
Ano, problém je stále aktuální. kontrolováno na stránce Česká Lípa, verze 4.2.13337 (telefon SE C702) JAn 20. 9. 2009, 21:54 (UTC)
Teď mě napadá - chyba se totiž nejspíš projevuje pouze tehdy, je -li nastaveno zobrazení pro mobilní telefony, tedy na šířku displeje... JAn 22. 9. 2009, 19:48 (UTC)

Navrhuju zmenšit implicitní velikost mapového ukazatele. Je zbytečně velký a tím nepřesný. --Jowe 28. 12. 2009, 23:35 (UTC)

Tak jsem ho trochu zmenšil, snad nikdo nebude proti. --Jowe 29. 12. 2009, 17:28 (UTC)

Jiná zobrazeníEditovat

Protože momentálně nemám dost času, abych si troufl pouštět se do úprav šablony, chci problém aspoň takto ohlásit, třeba se toho někdo ujme dřív. Zobrazování bodu na mapě funguje správně, pokud poledníky a rovnoběžky na mapě tvoří pravidelnou pravoúhlou mřížku (ekvidistantní válcová projekce), takových map je zde většina, například LocMap Austrálie. Problém nastává u jiných typů zobrazení, kde má síť rovnoběžek a poledníků jinou podobu, potom výpočet polohy ukazatele na mapě tímto způsobem dává špatné výsledky (např. LocMap Kanada nebo jako odstrašující případ LocMap Antarktida — nelze zkrátka vymezit, jakou konkrétní zeměpisnou šířku či délku reprezentují okraje mapy, když jsou rovnoběžky zobrazeny jako kružnice a poledníky se sbíhají v jednom bodě).

Na jiných Wikipediích existují v šabloně dodatečné parametry, kterými lze u těchto „komplikovanějších map“ doplnit ty správné vzorce pro výpočet polohy ukazatele na mapě (např. [1] a příklad použití [2], na anglické Wikipedii obdobně [3]). Jestli jsem správně pochopil, takové možnosti tu nejsou vůbec zprovozněny.--Jiekeren (diskuse) 4. 6. 2012, 12:37 (UTC)

Chtěl bych jen dodat, že s LocMapem Antarktidy jsem se trápil dobrou chvíli a zkoušel na cizích wiki najít a pochopit systém, ale nezdařilo se. Až to bude funkční, budu za to vděčný. --Unpocoloco (diskuse) 18. 6. 2012, 10:45 (UTC)

Dobrá zpráva — stačil jeden pokus, napsat šablonu Šablona:LocMap Antarktida tak, jako to mají u rusky mluvících kolegů. To jsem prve neudělal jen proto, že jsem nechtěl naprázdno experimentovat, ale při bližším pohledu se šablona tvářila, že by měla fungovat stejně, a pochopitelně taky funguje :). Takže asi jediným problémem je poladění těch pár šablon, kterých se to týká, a doplnění dokumentace k šabloně, kde informace o tomto způsobu použití chybí. Ve volných chvílích na tom zapracuju (volna mám teď dost).--Jiekeren (diskuse) 9. 7. 2012, 19:39 (UTC)

PřepracováníEditovat

Doplnil jsem šablonu LocMap/Info, aby uměla zobrazit informace i u zmíněných netypických zobrazení, a trochu jsem doplnil dokumentaci k šabloně. Vzhledem k tomu, že ruská Wikipedie dnes protestuje a ne všechny její internetové kopie jsou úplné a aktuální, si nejsem jistý, jestli je vše uvedeno úplně správně. Uvítal bych v první řadě nějakého kartografa, který by zkontroloval správnost názvů jednotlivých zobrazení, které jsem v dokumentaci uvedl.

Když už je tu návod, uvítám pomoc při opravách map, kterých se oprava týká, a jejich doplnění do článků, kde dosud kvůli špatné funkci chyběly.

Dále navrhuji zvážit, jestli by u polárních šablon typu LocMap Antarktida nebylo lepší místo množství parametrů (které se mi v dokumentaci zatím nepovedlo přesně popsat) použít prostě výrazy pro x a y jako třeba u LocMap Kanada a tím šablonu trochu zjednodušit (tak to dělají na většině Wikipedií).--Jiekeren (diskuse) 10. 7. 2012, 15:49 (UTC)

Protože nejsou návrhy ani připomínky a už jsem se do práce na šabloně jednou pustil, rozhodl jsem se ještě odstranit některé drobné nedostatky a nedokonalosti (zatím jen na svých pískovištích). Prozatím jsem upravil výpočet polohy ukazatele, aby automaticky a jednoduše určil polohu ukazatele i na mapách v ekvidistantním válcovém zobrazení obsahujících 180. poledník. Chtěl jsem se tak vyhnout nějakému těžkopádnému obcházení tohoto problému (připočítávání hodnoty 360° k pravému okraji mapy už v šabloně typu LocMap Oblast nebo vyjadřování polohy ukazatele pomocí vzorců taktéž u šablony LocMap Oblast). Zatím se zdá, že mnou upravený přepočet funguje (zkoušeno mj. na LocMap Tichý oceán nebo LocMap Aljaška, které jsou podle mých poznatků v současné podobě se současnou šablonou LocMap v tomto směru nefunkční) a hodlám ho tedy časem použít v šabloně.

Dále jsem se rozhodl u polárních šablon typu LocMap Antarktida zavést výrazy pro pozici ukazatele x a y, jak jsem psal už výše, a odstranit tak ze šablony téměř nepoužívanou část kódu.

Pokusím se také šablonu upravit tak, aby vzorce pro souřadnice x a y byly uvedeny přímo na stránce typu Šablona:LocMap Oblast, jak je obvyklé na většině Wikipedií, nikoliv na samostatných podstránkách, jak sem bylo přeneseno z ruské Wikipedie.

Uvítám jakékoliv rady nebo připomínky, třeba některé důležité věci přehlížím--Jiekeren (diskuse) 13. 7. 2012, 15:21 (UTC)

Shrnutí - co se tu dělo za nepřítomnosti kolegy JiekerenEditovat

Trochu jsem si s tím začal hrát i já. Srhnu zde výsledky, poznatky a návrhy.

 • nestandardní (kuželová) projekce - s tím si už rozumím docela dobře, rozběhal jsem například Šablona:LocMap USA2 nebo Šablona:LocMap Rusko2. Dělá se to tak, že do šablony se vloží parametr type=custom a vzorce se zadají do subšablon.
 • polární souřadnice (Antarktida) jsem nezkoušel
 • co stále nechápu, je účel druhého switche v šablonách LocMap Oblast, kde je k dispozici alternativní reliéfní mapa; jak by to mělo fungovat?
 • navrhl jsem šablonu podobnou LocMap/Info (nebojím se říci lepší) - viz Šablona:LocMap/Ukázka. Zobrazí více map (pokud jsou k dispozici) - podle anglického vzoru. Viz třeba Šablona:LocMap Indie nebo Šablona:LocMap Rusko2. Základní verze funguje tam, kde není výše zmíněný druhý switch.
 • Poznámka1: uvede se typ projekce (ekvidistantní válcová = "standardní", azimutální = "polární", nestandardní); u "standardní" projekce se klasicky uvedou souřadnice okrajů a koordináty středu; u druhých dvou projekcí zatím podrobnější údaje nejsou, možno doplnit dle dohody (co by se mělo třeba uvést u té polární projekce?)
 • Poznámka2: při zapracování do nějaké šablony LocMap Oblast je třeba provést kolečko save→edit(bez úprav)→save aby se efekt plně projevil
 • Poznámka3: upravil jsem šablonu tak, že obsahuje skrytou část, při jejímž odkrytí (a současném skrytí části kódu pro zobrazení map pod image1, image2) bude šablona fungovat v LocMap Oblast se switchem (ověřeno v Šablona:LocMap Egypt a Šablona:LocMap Keňa – nastaveno, stačí provést zmíněným způsobem úpravu v Šablona:LocMap/Ukázka a změna se ihned projeví); výše zmíněné "ukládací kolečko" zde není nutné
 • Závěr:Šablona:LocMap/Ukázka je plně připravena k použití; konečná podoba bude záviset na tom, na které variantě jednotlivých LocMap Oblast bude konečná shoda (se switchem nebo bez) – pak by se to sjednotilo a v šabloně by se uplatnilo odpovídající řešení
 • Dodatek:Ještě by se mohl do šablony doplnit nějaký návodný text, to už není problém.
 • navrhl jsem zavedení parametru relief (opět dle anglické wiki), kvůli usnadnění použití alternativní (reliéfní) mapy. Viz Šablona:LocMapTest (což je Šablona:LocMap s jedním řádkem navíc pro nový parametr) a související Šablona:Test2 (což jeŠablona:LocMap+ s dvěma modifikovanými řádky, aby se parametr projevil). Opět funguje tam, kde není výše zmíněný druhý switch. Zkuste si třeba u Dillí změnit LocMap na LocMapTest a přidat parametr relief=1 (na hodnotě nezáleží, nesmí být prázdný).

Prosím kolegu Jiekerena, aby mě po návratu kontaktoval, prodiskutujeme, co dál - co z toho, co jsem tady navrhl, bude užitečné. --Vachovec1 (diskuse) 27. 7. 2012, 20:26 (UTC)

Dobrý den, omlouvám se za trochu zpožděnou odpověď a vítám Vaši aktivitu. Už jsem hodně napsal výše, takže jen stručně:
 • jak už jsem napsal výše, zadání vzorců se snažím přepracovat tak, aby mohly být uvedeny přímo na stránce LocMap Oblast, což se mi zdá praktičtější než vytvářet 2 podšablony, zatím však nejsem úspěšný (mám na to uživatelské podstránky). V šabloně LocMap Kanada jsem uvedl vzorce navíc do parametrů x a y (tak jako to mají třeba na anglické Wikipedii), momentálně nemají žádnou funkčnost a používám je pouze pro testování
 • polární souřadnice bych vzhledem k malému využití úplně vyřadil (pokud by se v budoucnu našlo masivnější využití, příslušná část kódu zůstane v historii), s výjimkou ruské Wikipedie (odkud byla tato možnost převzata) jsou k určení polohy ukazatele používány rovněž vzorce pro x a y
 • s druhým switchem si nevím rady o nic víc než Vy (podrobnější dokumentace kódu občas není na škodu :)). Pokud jste zavedl parametr relief (a pokud je zde ještě parametr AlternativeMap, kam lze dát zcela libovolnou mapu), myslím si, že tuto část můžeme i odstranit.
Po přenesení šablony z ruské Wikipedie sice zůstalo pár nedodělků, ale jsem třeba rád za poměrně přehledné řešení výpočtu polohy ukazatele pomocí šablon Šablona:LocMap/x a Šablona:LocMap/y, proto se od počátku spíš snažím upravit stávající řešení než zkopírovat šablony zcela nově odjinud. Dokumentaci k šabloně LocMap jsem už částečně doplnil, ale určitě ji bude třeba ještě doladit. Pokud se Vám povede doladit šablonu LocMap Ukázka (například na stránce Šablona:LocMap Indie jsou nyní 3 mapy, z toho 2 stejné), bude to určitě krok k lepšímu. Jsem připraven na další konzultace a pokusím se dořešit to, do čeho jsem se před dovolenou pustil, i když moje pracovní morálka nyní není optimální. S pozdravem--Jiekeren (diskuse) 17. 8. 2012, 11:04 (UTC)
Tak se mi po pár slepých a zbytečných pokusech povedlo převzít souřadnice k výpočtu polohy ukazatele přímo z výrazů v šabloně LocMap Oblast (konkrétně LocMap Kanada), takže můžeme zase zrušit uvádění vzorců pomocí podšablon. Stránky Wikipedista:Jiekeren/LocMap/x a Wikipedista:Jiekeren/LocMap/y mohou v současné podobě nahradit odpovídající šablony, pokud zde neobjevím nějakou chybu. Jak jsem zmínil, pro šablonu LocMap/x jsem upravil i zobrazování ukazatele na mapách, kterými prochází 180. poledník. Pro kontrolu např. {{LocMap |Tichý oceán |label=Honolulu |position=right |width=250 |lat=21.31 |long=-157.83 |float=center |caption= }} zobrazuje špatně, {{Wikipedista:Jiekeren/LocMap |Tichý oceán |label=Honolulu |position=right |width=250 |lat=21.31 |long=-157.83 |float=center |caption= }} funguje. Ještě budu tyto úpravy testovat. Jak zobrazit vzorce v šabloně LocMap/Info nebo LocMap/Ukázka? Já bych se přikláněl k prostému vypsání vzorce jako na anglické Wikipedii (stejně jako tam i u nás nyní bude odpovídat {{{2}}} zeměpisné šířce a {{{3}}} zeměpisné délce).--Jiekeren (diskuse) 17. 8. 2012, 12:17 (UTC)

Takže:

 • Šablona:LocMap/Ukázka funguje (část kódu, která měla řešit LocMap se switchem jsem skryl). Funguje bez problému (akorát se to při vkládání musí "popostrčit" přes prázdný save, jsou-li alternativní mapy) tam, kde je "anglický" zápis, tedy bez switche (image=, image1=, image2= ), respektive tam, kde je jediná mapa (jen image=). Fungovat by to mělo na všechny typy map (válcová, polární, souřadnicová). Pokud se dohodneme, můžeme to aplikovat ve všech šablonách LocMap Oblast s tím, že pokud by někde byl switch, tak se odstraní (stejně nevíme co s ním).
 • pro otestování vašich změn (souřadnice přímo v šabloně) doporučuji mnou nedávno vytvořenou šablonu Šablona:LocMap Rusko2; použil jsem "ruskou" metodu, tedy souřadnice v subšablonách; Rusko se samozřejmě táhne přes datovou hranici, vzorce s tím tedy musí počítat (a vyzkoušel jsem, že fungují); zkuste schválně, jestli vaše metoda zabere – pokud zabere tady, řekl bych, že zabere už všude :-))
 • vypsání vzorce - opravdu by nešlo ty parametry nahradit long/lat, jak se o to pokoušejí Němci?
 • parametr relief - v podstatě funguje tak, že zadá-li se za "relief" jakákoliv hodnota, zobrazí se mapa označená image1, je-li tedy k dispozici (tedy funguje opět tam, kde není switch), což by opět hovořilo pro odstranění zmíněného switche; pokud alternativní mapa není, měla by se zobrazit původní mapa (image=) – zkoušeno na Šablona:LocMap Zambie; pokud se parametr zavede, chtělo by to v dokumentaci LocMap zmínit, aby se do parametru image1 v jednotlivých LocMap Oblast vkládaly přednostně reliéfní mapy; mimochodem, já tuhle změnu sám provést nemůžu, Šablona:LocMap je (narozdíl od svých subšablon) zamčená na vysoké úrovni (edit=sysop); pro zavedení parametru bych se přikláněl, je ale otázka zda to neprovést nějakým "elegantnějším" způsobem (aby stačilo například zadat jen relief a nemusela se uvádět zbytečná hodnota); na druhou stranu by se do dokumentace (odkud si editor kopíruje prázdý vzor pro vyplnění šablony) mohla uvést kromě prázdné verze bez parametru relief i prázdná verze s parametrem relief (např. relief=yes), aby si editor mohl vybrat; ještě mě teď napadlo, že by se relief mohlo zadávat jako hodnota do parametru AlternativeMap, který už existuje; to by sice nevyžadovalo úpravu základní šablony Šablona:LocMap, ovšem zase by byla nutná komplikovanější úprava příslušné subšablony; zkusím se na to ještě podívat

--Vachovec1 (diskuse) 17. 8. 2012, 19:57 (UTC)

Šablona LocMap/Ukázka je myslím vyhovující. Při úpravách šablony LocMap/Info jsem se rozhodl odstranit položku typ, neboť to přinášelo potenciální nepřesnosti (typ zobrazení je odvozován od hodnoty v parametru type a například uvedení type=custom vůbec nemusí znamenat, že jde o nějaké nestandardní zobrazení). Typ zobrazení je obvykle uveden v informacích o daném mapovém souboru, tam si ho zájemce může snadno dohledat. Pojem „nestandardní projekce“ se mi navíc zdá sám o sobě vcelku nekonkrétní. Co si o tom myslíte Vy? Já bych to odstranil i u šablony Ukázka.
 • Já datovou hranici řeším jen u těch „hezkých“ map, kde je každý z okrajů mapy určen jedním číslem. Takže u šablony LocMap Rusko2 to nemá smysl zkoušet, tam to právě už řeší ty vzorce :) Šlo mi o mapy typu LocMap Tichý oceán nebo Rusko, je přece jenom nepřirozené, když je tam třeba místo 160 stupňů západní délky zadat 200 stupňů východní délky, aby se ukazatel zobrazil správně.
 • Parametry by určitě šly nahradit konkrétními slovy, nejsem vůbec proti, ale to lze asi udělat kdykoliv (ne že bych teď rovnou věděl, jak přesně). Já bych radši napřed zprovoznil to, co mám rozpracované.
 • S těmi alternativními mapami bych to klidně vyřešil jako na en.wiki, zkrátka pokud uživatel zadá relief = 1 nebo podobně, zobrazí se reliéfní mapa, jinak si může vybrat mapu pomocí parametru AlternativeMap. Já v tomhle ohledu lepší nápad nemám a asi bych to už nekomplikoval. Pokud budete potřebovat provést změny v šabloně LocMap, klidně mě využijte.

Nyní se zřejmě pustím do úprav šablon se vzorci, aby se následně bylo možné zbavit podšablon x a y.--Jiekeren (diskuse) 18. 8. 2012, 10:55 (UTC)

Protože už jsem dlouhou dobu nenarazil na žádný problém, zahrnu ten výpočet pro šablony se 180. poledníkem do šablony LocMap/x. Ještě mě napadlo zajistit, aby se tečka v případě, že objekt leží mimo danou mapu, zobrazila vlevo nebo vpravo podle toho, ke kterému okraji mapy to má blíže. Ale zatím to do šablony cpát nebudu, zobrazovat na mapě místa ležící mimo ni asi není účel šablony LocMap, byly by to zbytečné výpočty (ale nedalo mi to :)). Změna bude platná pro šablony LocMap Aljaška, Fidži, Kiribati, Rusko, Tichý oceán a Tuvalu. Dále jsem spočítal locmapy, kde by bylo možné použít polární souřadnice. Jsou jen 2 (Antarktida, Severní ledový oceán), takže by zrušení polárních souřadnic nepředstavovalo problém.--Jiekeren (diskuse) 18. 8. 2012, 17:27 (UTC)

Už jsem zavedl i zadávání vzorců pro x a y jako parametry, takže nyní lze smazat všechny podšablony /x a /y. Zobrazení vzorců jsem provizorně přidal do šablony LocMap/Info, na LocMap/Ukázka jsem zatím nesahal (ale ani tam to není problém přidat). Až bude šablona LocMap/Ukázka zcela hotová, začneme ji používat místo LocMap/Info, nebo myslíte, že to je spíše testovací šablona a bude lepší její kód vložit do šablony LocMap/Info? Dále bych měl další návrh na vylepšení kódu. V rámci úprav šablony se mimo jiné snažím zavést pořádek v tom, jaké parametry a jakým způsobem budou uváděny. Nyní jsme snad došli do stavu, kdy se v případě uvedení type=custom uvádí (resp. má smysl uvádět) parametry x a y (nikoliv up, bottom atd.) a naopak, při jeho neuvedení mají smysl pouze parametry up, bottom, left a right (s hodnotou type=polar již nepočítám). V šabloně LocMap/Info je zobrazení právě jen pořebných parametrů ošetřeno pomocí switche nad parametrem type. V šabloně LocMap/Ukázka takové ošetření není, zobrazí se klidně x i top současně, navrhuji upravit to stejným způsobem.--Jiekeren (diskuse) 19. 8. 2012, 12:09 (UTC)

Raději bych použil šablonu LocMap/Ukázka, i proto, že jí není třeba volat s parametrem (nevím jestli jste to už mezitím nezapracoval i do LocMap/Info). Nerozumím ale, co máte na mysli tím uvedením/neuvedením parametrů - pokud je zadání vzorci, nezobrazuje se momentálně nic, pokud je zadání top/bottom/left/right zobrazí se pouze tyto parametry (je to řešeno skrz existenci/neexistenci parametru top - pokud existuje, předpokládá se, že jde o válcovou projekci). Nicméně možná by bylo skutečně lepší převzít váš způsob "rozcestníku" skrz switch. Pokusím se to zapracovat. Mám stále počítat i s polárními souřadnicemi? Je to celkem jedno, ale to co se zobrazí u type=polar je docela chaos. Ještě něco - je tedy dohoda na odstranění toho switche v šablonách LocMap Oblast? Až bude LocMap/Ukázka dokončena k oboustranné spokojenosti a začalo by se s jejím vkládáním do jednotlivých LocMap Oblast, switche by se odstranily a uvedlo by se všude podle anglického vzoru image=, image1= atd. Ptám se mj. proto, jestli můžu z LocMap/Ukázka smazat část, kde jsem se pokoušel vymyslet, co na ten switch (ta část je teď skrytá) - důsledkem toho byly právě ty tři mapy u LocMap Indie.

Pokud souhlasíte se zavedením výše diskutovaného parametru relief do základní šablony LocMap, požádal bych vás o příslušnou úpravu dané šablony (přidání jednoho řádku - viz testovací šablona LocMapTest). Já potom upravím pomocnou šablonu LocMap+ (podle testovací šablony Test2) a obě testovací šablony se pak smažou (šablonu Test2 ale smazat až budu hotov a požádám o to, ne dříve!). --Vachovec1 (diskuse) 19. 8. 2012, 16:03 (UTC)

Ano, myslel jsem právě to, aby se zobrazení parametrů řídilo hodnotou parametru type (custom nebo nic), nikoliv existencí/neexistencí parametru top nebo x.. Pokud Vám to nevadí (nikdo jiný se k tomu za víc než měsíc nevyjádřil), zřejmě dnes polární souřadnice ze šablony úplně odstraním, skutečně asi nemá smysl toto udržovat. S tím „záhadným“ switchem taky už počítat nemusíte, patrně fungoval/měl fungovat podobně jako Vámi zavedený parametr relief, takže by se nemělo nic stát. Pustím se tedy do Vámi požadované úpravy šablony LocMap.--Jiekeren (diskuse) 20. 8. 2012, 10:34 (UTC)
Dobře, šablona LocMap+ upravena, parametr relief funguje dle předpokladů (zkoušel jsem to u článku Dillí). Požádal bych vás tedy o smazání testovacích šablon Šablona:LocMapTest a Šablona:Test2. Splnily svůj účel a nyní již nejsou potřebné. Na šabloně LocMap/Ukázka zapracuji později odpoledne či večer. --Vachovec1 (diskuse) 20. 8. 2012, 11:11 (UTC)
Šablonu LocMap/Ukázka jsem tedy upravil dle vašeho návrhu a vzoru (switch), polární souřadnice jsem (aspoň zatím) vynechal. Funkčnost možno zhlédnout u LocMap Indie a LocMap Kanada. Co dál? Ještě nějakou úpravu? --Vachovec1 (diskuse) 20. 8. 2012, 19:40 (UTC)
Vypadá to pěkně. Ještě bych ze zobrazované tabulky vyřadil informaci o typu zobrazení, protože je v některých případech zavádějící (popisoval jsem to zde v prvním ze svých příspěvků z 18. srpna). Jinak myslím, že se můžeme pustit do nahrazování šablony LocMap/Info. Díky za aktivní spolupráci, nečekal jsem, že se nakonec povede nedostatky šablony doladit takhle rychle (a dobře jsme tu zaplnili diskusi :))--Jiekeren (diskuse) 20. 8. 2012, 19:57 (UTC)
Jak jste navrhoval zobrazovat místo parametrů {{{2}}} a {{{3}}} slova délka nebo šířka, narazil jsem na možný jednoduchý způsob řešení (en:Template:Location map China). Mně samotnému se nezdá nutné parametry takto popisovat, protože jejich význam je vysvětlen v nápovědě, ale třeba se Vám takové řešení bude líbit.--Jiekeren (diskuse) 21. 8. 2012, 11:15 (UTC)

Průzkum cizích wikiEditovat

Druhý switch

Řeší parametrem znamená, že daný parametr je definován přímo v cizojazyčném ekvivalentu naší Šablona:LocMap.

 • anglická wiki jej nemá, záměnu map (kromě běžného parametru AlternativeMap) řeší parametrem relief (po jejím vzoru jsem to řešil já)
 • německá wiki ten switch má, záměnu map řeší parametrem maptype
 • ruská wiki ten switch má také, metoda použití mi ovšem není zcela jasná; mají parametr areas, zdá se ale, že někde si vystačí jen s přiřazením alt=relief (viz ruský ekvivalent k Šablona:Infobox chráněná oblast); u nás to ale podle všeho takhle nefunguje
Souřadnice v šabloně (u nestandardního zobrazení)
 • anglická a německá wiki skutečně uvádí souřadnice přímo v šabloně (ne v subšablonách); ovšem mají trochu problémy s vyobrazením vzorců informační šablonou (anglická wiki to nijak neřeší, prostě to vyobrazí s číselnými parametry ve složených závorkách, německá wiki se snaží o náhradu těchto parametrů za long/lat, aby to bylo srozumitelné, ale něco jim tam hapruje - viz Vorlage:Positionskarte Russland)
 • ruská wiki používá parametr type=custom a subšablony; vzorce pro souřadnice se informační šablonou zřejmě nezobrazují

-- Tento příspěvek přidal Vachovec1 (diskusepříspěvky)

USA LocMapEditovat

Pro kolegu Jiekerena:

Všiml jsem si, že jste zlikvidoval duplicitní mapy v této kategorii. Využil jsem toho a sjednotil podobu názvů (to jest vypustil jsem z názvu USA - např. LocMap USA Florida → LocMap Florida). Bylo to jednodušší, než to dělat naopak, tedy všude USA přidat (poměr byl asi 10 LocMap s USA vs. zbylých 45 bez toho). Jedinou výjimkou je {{LocMap USA Washington}}, kde by to taky chtělo přesunout, nejspíše na název LocMap Washington (stát). Nebo jen LocMap USA Washington? Na tuhle mapu vede ale hafo odkazů (asi 30) a nechce se mi ta dvojitá přesměrování odstraňovat ručně. Šlo by to po přesunu udělat botem? A ještě by bylo asi vhodné odstranit ty relikty po přesunu – dají se najít třeba v seznamu, který vypisuje dokumentace {{LocMap}} --Vachovec1 (diskuse) 26. 8. 2012, 20:57 (UTC)
Podívám se na to asi odpoledne, odkazy by určitě mohl opravit nějaký bot. U toho Washingtonu bych asi použil rozlišovač stát, když je tento rozlišovač použit i u příslušného článku. Kdysi se v názvech šablon měl udělat pořádek, aby se jedna šablona nejmenovala LocMap USA Florida a druhá LocMap Aljaška, ale teď bych se spokojil s tím, jak jste to přesunul Vy — aby aspoň v rámci jednotlivých zemí byly názvy jednotné.--Jiekeren (diskuse) 27. 8. 2012, 09:48 (UTC)

Nahrazování LocMap/Info pomocí LocMap Ukázka a s tím související postřehyEditovat

Dneska jsem zpracoval šablony LocMap A-F, viděl jsem, že kolega Jiekeren se také činil. Při kategorizaci jsem se zařídíl dle jeho vzoru, navíc jsem vytvořil pro lepší orientaci obecnější kategorie Kategorie:Karibik LocMap (=ostrovy a souostroví Karibské oblasti) a Kategorie:Tichý oceán LocMap (=ostrovy a sououstroví Tichého oceánu). Pár postřehů a otázek:

 1. Jak kategorizovat kontinenty? Źádná kategorie typu Šablony - Afrika neexistuje. Vytvořit novou kategorii nebo řadit jen do Kategorie:LocMap?
 2. Kategorie Šablony - XXX a šablony Světové dědictví - XXX. V souvislosti s prováděnou kategorizací jsem narazil na zajímavý vedlejší problém. Co se šablonami Světové dědictví - XXX? Ty jsou nyní spolu s obsaženými hesly řazeny do kategorií Světové dědictví (XXX), které jsou podkategorií kategorií XXX. Měly by být ale zjevně zahrnuty i v podkategorii Šablony - XXX. Co s tím? Vyřešit přidáním další kategorie? To by bylo nejjednodušší (možná by to zvládl i bot), ale šablona by zůstala ve dvou různých podkategoriích šablony XXX. Překategorizovat to by přineslo daleko více práce, protože šablona je většinou koncipována tak, že Kategorie:Světové dědictví (XXX) je v oblasti includeonly a tudíž články, do kterých je šablona vložena, jsou automaticky kategorizovány do zmíněné kategorie. Po přesunu do oblasti noinclude by se každý článek musel extra překategorizovat.
 3. Jak na francouzské zámořské departmenty? Kategorizovat třeba Francouzskou Guyanu nebo Francouzskou Polynésii do Francie LocMap se mi nezdá moc košer. Za lepší bych považoval vytvořit v Francie LocMap vhodnou podkategorii, např. Francouzské zámořské departmenty LocMap. Co myslíte?
 4. Navrhoval bych smazat přesměrování typu LocMap USA XXX, jsou teď zbytečná, dvojitá přesměrování byla odstraněna (s výjimkou LocMap USA Washington - tam se musí počkat na dořešení situace). Co ale v opačných případech? Máme např. řadu LocMap Německo XXX. Z některých LocMap XXX vede přesměrování. Tady váhám, podle mě to přesměrování tady má smysl (jako dočasná berlička pro méně zkušeného uživatele, než mu to někdo zkušenější opraví). Ale v tom případě by bylo záhodno zavést přesměrování ve všech adekvátních případech (jedná se myslím o Rakousko, Německo a Čínu).
 5. Všiml jsem si, že kolega provedl přesun šablony LocMap USA Washington na LocMap Washington (stát), ale nedošlo k nahrazení vzniklých dvojitých přesměrování. Byl zadán požadavek na práci bota (těch náhrad je tady celkem dost, řádově desítky)?

To je zatím všechno. Když ještě na něco přijdu, dopíšu to sem. --Vachovec1 (diskuse) 28. 8. 2012, 19:58 (UTC)

Já myslím, že to s tou důkladností u kategorizace LocMap zase nemusíme přehánět. Nic se nestane, pokud některé mapy zůstanou pouze v kategorii LocMap. Mohli bychom třeba vytvořit kategorie pro jednotlivé kontinenty, ale zase je to jen práce pro nás, kterou můžeme věnovat jiným věcem, i v současném stavu bude kategorizace dostatečná. Vytvoření kategorie Karibik LocMap se mi zdá jako velmi dobrý nápad, u kategorie Tichý oceán LocMap by mohl být problém s vymezením, co do ní ještě patří a co ne (co třeba LocMap Japonsko), pro účel kategorizace těch drobných ostrovních zemí by byl vhodnější název Oceánie LocMap, ale není to zásadní problém. K problému LocMap Stát XXX, asi by v rámci jednotných názvů šablon bylo nejlepší přesunout tyto šablony na LocMap XXX a přesměrování z LocMap Stát XXX třeba i smazat, ale taky to nevidím jako velký nedostatek. Třeba se do toho ale někdy pustím, nebo Vy, jestli budete mít chuť. O nahrazení dvojitých přesměrování u LocMap Washington už jsem požádal. Šablony Světové dědictví XXX asi klidně můžete zařadit i do kategorie Šablony - XXX. Já jako větší problém vidím skutečnost, že na Wikipedii dochází ke kategorizaci řady šablon do kategorií určených pro články. Ale to už jde mimo tuto diskusi.--Jiekeren (diskuse) 29. 8. 2012, 10:27 (UTC)

Já jako problém vidím, že většina těch šablon jsou nepoužívané a u některých si ani nedovedu představit konkrétní použití v článku. Někteří správci nepoužité šablony s oblibou mažou. Tak nevím, jestli to není plýtvání energií...--Jowe (diskuse) 29. 8. 2012, 10:39 (UTC)

Ad šablony Světové dědictví - XXX. Zadal jsem požadavek na práci bota (přidání kategorie). Tím se to snad elegantně vyřeší. --Vachovec1 (diskuse) 29. 8. 2012, 10:57 (UTC)

Dnes zpracovány šablony LocMap G-J. Zbývá nahrazení u šablon K-M a kontrola kategorií až někam k P. Zítra budu mimo, takže v pátek nebo o víkendu. --Vachovec1 (diskuse) 29. 8. 2012, 17:49 (UTC)

Výborně, já se snažím po kouskách projíždět šablony od konce, i když nemám takové tempo. Nechcete do dokumentace doplnit informace o tom, jak lze nyní používat alternativní mapy (když jste tuto možnost zavedl)?--Jiekeren (diskuse) 30. 8. 2012, 14:35 (UTC)
Rozhodl jsem se přejmenovat kategorii Tichý oceán LocMap na kategorii Oceánie LocMap. Předpokládám, že Vaším záměrem bylo uklidit do samostatné kategorie všechny ty malé ostrůvky a souostroví, ovšem do kategorie nazvané Tichý oceán LocMap lze logicky řadit třeba i LocMap Japonsko nebo LocMap Sachalin, což ovšem podle mě dělá víc nepořádku než užitku. Takovéto geografické seskupení asi očekává málokdo.--Jiekeren (diskuse) 31. 8. 2012, 12:20 (UTC)
OK, možná to tak bude lepší. Ty informace o použití alternativních map do šablony LocMap/Ukázka doplním, asi ale až o víkendu. To budu mít víc času. --Vachovec1 (diskuse) 31. 8. 2012, 12:48 (UTC)
Nahrazování dokončeno. Šablonu {{LocMap/Info}} možno smazat (odkazují na ní už jenom dvě diskusní stránky). Dále bych poprosil o smazání stránky {{LocMap Kolumbie Departement Atlántico}} - relikt po přesunu. Do šablony {{LocMap/Ukázka}} jsem doplnil info o používání alternativních map. Bude to takto vyhovovat?
Co dál? Po smazání {{LocMap/Info}} bude třeba upravit IW. Upravit také {{LocMap/doc}} - nový parametr relief a jeho použití? --Vachovec1 (diskuse) 1. 9. 2012, 14:54 (UTC)
Aha, já jsem právě myslel, že informace o použití parametru relief doplníte na stránku {{LocMap/doc}} :) Vy jste ji dal přímo do šablony LocMap/Ukázka, takže čtenář tyto informace vidí přímo u šablon LocMap Oblast. Mně se zdá praktičtější, aby se do šablon LocMap/Oblast vkládala pouze informace ve stylu „návod k použití šablony najdete v dokumentaci“, kde by pak byly veškeré informace o použití šablony (nejenom záležitost s parametrem relief).
Dál můžeme řešit třeba kategorii Fixme:LocMap (a to už snad bude na delší dobu poslední věc k řešení na této šabloně). Jak vyplývá z této diskuse, dlouho se čekalo právě na parametr relief, díky kterému půjde použít fyzická mapa již připravená k dané šabloně LocMap Oblast místo ručního zadávání mapy uživatelem (takže pokud se v šabloně LocMap Oblast vymění mapa za jinou s jinými parametry, může pak v řadě článků mapový ukazatel ukazovat špatně). Právě Pastorius v odkazované diskusi nabídl robotickou pomoc při řešení této situace. Ve většině případů se použitá alternativní mapa bude shodovat s tou, která je v šabloně LocMap Oblast pod parametrem image1, ty by bot mohl vyřešit hned, no a na ty ostatní případy bychom se pak mohli podívat individuálně, podle mě jich nebude tolik. Myslím, že tedy Pastoria mohu kontaktovat klidně hned.--Jiekeren (diskuse) 2. 9. 2012, 14:45 (UTC)
Takže kategorie Fixme:LocMap je s Pastoriovou pomocí v podstatě vyřešena. Těch problematických použití alternativních map bylo skutečně málo, v současnosti je parametr AlternativeMap použit pouze v článku Isla Bastimentos, kde bych ho zatím klidně i nechal být (mapa má správné parametry).--Jiekeren (diskuse) 3. 9. 2012, 23:39 (UTC)

LocMap Tichý a Indický oceánEditovat

Dobrý den. Chtěl bych poprosit zkušenější wikipedisty (dokonce mě napadají dva konkrétní) o úpravu dvou výše zmíněných šablon. Nynější verze mi nepřipadá příliš graficky vhodná. Mnohem lépe je řešená na německé wikipedii, kde je možnost výběru politické a fyzické mapy. Doufám, že nebude výraznější problém šablony předělat. Předěláním těchto 2 šablon by došlo ke sjednocení šablon s ostatním oceány a také kontinenty. Díky za Váš čas. Zdraví --Unpocoloco (diskuse) 7. 11. 2012, 18:18 (UTC)

Hotovo. Přidal jsem i Atlantik. --Vachovec1 (diskuse) 7. 11. 2012, 20:05 (UTC)
Děkuju! --Unpocoloco (diskuse) 7. 11. 2012, 20:09 (UTC)

Výchozí puntík v svgEditovat

Nemohl by být výchozí červený puntík v svg formátu a ne bitmapový, tedy soubor:Red pog.svg? Děkuji za případnou změnu. --Pavouk (diskuse) 7. 2. 2016, 00:21 (CET)

OK — Jagro (diskuse) 7. 2. 2016, 00:27 (CET)
Dík. --Pavouk (diskuse) 7. 2. 2016, 00:42 (CET)

České krajeEditovat

Zdravím. Zjistil jsem, že šablona LocMap neumožňuje v článcích použít mapy českých krajů, protože neexistují. Byla by nějaká hodná duše, která by mapy českých krajů pro LocMap dodělala? Nebo je to ztráta času? Je to dost na obtíž, když musím pro znázornění přibližné lokace předmětu článku (většinou obec) použít mapu celé ČR, kde to není pořádně vidět. Myslím, že by to pomohlo i ostatním příspěvatelům. Děkuji. — Polda18 (diskusepříspěvky) 7. 2. 2016, 11:46 (CET)

@Polda18: To je spíš požadavek pod Lípu. Někdo musí vytvořit podkladové mapy a uložit je na Commons. Pak už nebude problém vytvořit odpovídající šablony LocMap. Ale bez podkladových map to nejde. --Vachovec1 (diskuse) 7. 2. 2016, 14:33 (CET)
@Vachovec1:Také jsem koukal, že tam chybí nějaké ty mapy. Myslím, že tvorba SVG mapových podkladů by neměla být složitá, neboť pro většinu krajů existují mapy s popiskami - ty stačí jen převést na slepé mapy pomocí grafického vektorového programu. Jen nevím, jaké měřítko (rozměry) mám použít pro správné zobrazení. Psal jsem pod návrhovou lípu, kde jsem uvedl odkaz sem. Mohl bych pár map udělat i sám, ale všechno v mých silách asi nebude. — Polda18 (diskusepříspěvky) 7. 2. 2016, 15:03 (CET)
 
Slepá mapa Ústeckého kraje
Tak mapu mám hotovou, jedná se o Ústecký kraj, ale potřebuju zjistit souřadnice okrajů a středu mapy. Je na to nějaký nástroj? — Polda18 (diskusepříspěvky) 7. 2. 2016, 19:05 (CET)
Jenom podotknu, že střed mapy se v případě ekvidistantní válcové projekce spočítá velice jednoduše na základě znalosti rovnoběžek a poledníků, které představují okraje mapy (viz {{LocMap/Ukázka}}). Je tedy třeba zjišťovat pouze ty okrajové rovnoběžky a poledníky (a ohlídat si, že máte správnou projekci, jinak je situace složitější, viz informace na Šablona:LocMap). --Jiekeren (diskuse) 7. 2. 2016, 19:19 (CET)
Jak ta podšablona Ukázka funguje? Nevidím tam nic, jakým způsobem lze zjistit souřadnice okrajů mapy. Střed ani zjišťovat není třeba, doplňuje se zřejmě automaticky. Je tam pouze psáno, že ukazuje parametry používané mapovými šablonami typu LocMap. Jak tomu mám rozumět, to nevím. — Polda18 (diskusepříspěvky) 7. 2. 2016, 19:50 (CET)
Tady asi došlo k nedorozumění –- podšablona Ukázka se používá jen pro prezentační účely (a též pro prezentační účely počítá střed mapy), na funkcionalitu dané loc-mapy nemá vliv, pokud se nepletu (pouze přečte parametry jako right, left, bottom, top, name či image, které u příslušné loc-mapy někdo uvedl – viz zdrojový kód stránky Šablona:LocMap Česko Jihočeský kraj – a přehledně je zobrazí; díky tomu tam vidíte onu přehlednou tabulku shrnující informace o loc-mapě). Možná si budete muset najít autora nějakého konkrétního mapového podkladu a zeptat se přímo jeho, jakým způsobem podklad vytvářel a jak určoval okraje (nevím, jestli je někdo takový na české Wikipedii). --Jiekeren (diskuse) 7. 2. 2016, 20:19 (CET)
@Jiereken:Položil jsem dotaz tvůrci LocMapy Jihočeského kraje (Iguacu) – mezitím jsem si našel na internetu nějaké informace, jak se dají vyčíst koordinátory z mapy při ekvidistatním válcovém promítání (tedy můj případ), vyfotil jsem si obrazovku s Google mapou s koordinačními souřadnicemi rovnoběžníků a poledníků a pomocí nich určil s přesností na čtyři desetinná místa von voko (tedy přeměřením polovičních a čtvrtinových vzdáleností) a zapsal je do šablony v desetinném formátu s desetinnou tečkou (na Google mapě byl formát stupně–minuty–vteřiny, takže jsem musel použít kalkulačku). Malou nepřesnost může kdokoliv upravit, ale mám jiný problém: vložil jsem do editačního okénka při vytváření šablony následující kód:
{{#switch:{{{1}}}
| name = Ústecký kraj
| top  = 51.0750
| bottom = 49.9583
| left  = 12.6167
| right = 14.7333
| image = Usti Region Location Map.svg
}}<noinclude>{{LocMap/Ukázka}}
[[Kategorie:Česko LocMap|Ústecký kraj]]
</noinclude>
Problém je v tom, že šablona hlásí chybnou interpretaci a vůbec neukazuje koordináty ani samotnou mapu. Několikrát jsem porovnával syntaxi s kódem originální jihočeské šablony, ale nenašel jsem chybu. V čem by mohl být problém? Šablonu jsem raději neukládal, abych zamezil případným problémům. — Polda18 (diskusepříspěvky) 8. 2. 2016, 17:33 (CET)
U mě vložení takového kódu nijak nezlobí, asi jde jen o nějakou banalitu. Na vašem místě bych se nebál stránku založit (dokud se nepoužívá, není žádný problém). Ještě bych měl maličkost – pokud to nebude moc práce, možná by stálo za to mapu trochu oříznout při levém, pravém a dolním okraji, je tam spousta plochy, která nepatří do Ústeckého kraje (a na samotný Ústecký kraj, který nás zajímá, zbývá zbytečně málo místa). Asi by na všech stranách stačil právě tak velký okraj, jako je nahoře.--Jiekeren (diskuse) 8. 2. 2016, 19:02 (CET)
Zajímavé, až při uložení se to chová normálně. S tím oříznutím bude asi problém, protože se jedná o vektorový obrázek. Určitě by to šlo, ale s mými nástroji by to bylo pracné. V podstatě jsem jen konvertoval již existující mapu na podobu přijatelnou pro LocMapu, původní autoři mapy jsou uvedení na stránce souboru… — Polda18 (diskusepříspěvky) 8. 2. 2016, 19:49 (CET)
Ještě připomenu commons:Category:SVG_locator_maps_of_districts_of_the_Czech_Republic - tam máš kraje i okresy, tak si to z toho jen vyřízni, to není NIC složitého.--frettie.net (diskuse) 11. 2. 2016, 19:39 (CET)

Využití WikidatEditovat

Jak těžké by bylo udělat, aby když do nějaké použitelné mapy zadávám bod s odkazem na konkrétní článek, který už vyplněné geolokace má, aby si šablona z toho článku či z Wikidat údaje o lokaci vzala sama a já už je tam nemusel složitě vypisovat? --Vojtěch Veselý (diskuse) 7. 10. 2016, 17:16 (CEST)

@Vojtěch Veselý, Matěj Suchánek, Martin Urbanec: Napadla mě nezávisle úplně stejná otázka. Typicky např. infobox - budova by si toto zasloužil. Je možné nastavit, aby loc-map přebírala souřadnice z parametrů "zeměpisná šířka" a "zeměpisná délka", a pokud nejsou vyplněny, tak přebrat z Wikidat? --Vojtěch Dostál (diskuse) 3. 11. 2016, 11:44 (CET)
Nějak určitě... --Martin Urbanec (diskuse) 3. 11. 2016, 11:46 (CET)
@Vojtěch Dostál: Ale ibox budova z wikidat přebírá, teda měl by... Příklad, kdy nepřebírá? --Martin Urbanec (diskuse) 3. 11. 2016, 11:48 (CET)
Jde o parametr loc-map. Ten z Wikidat není přebírán. Přebírají se pouze souřadnice jako takové (to je jiný parametr). --Vojtěch Dostál (diskuse) 3. 11. 2016, 11:55 (CET)

@Vojtěch Dostál: Myslím, že kolega Vojtěch Veselý se ptá na něco jiného. Nicméně k vašemu návrhu: jen se souřadnicemi si nevystačíte. Loc-map pořebuje minimálně ještě vědět, jaká podkladová mapa má být použita (z holých souřadnic šablona nepozná, zda jde o Česko, Austrálii, nebo Paraguay). Konkrétně u šablony {{Infobox - budova}} by toto šlo vyřešit využitím parametru země. Tento parametr se mimochodem zatím z Wikidat nepřebírá, ale šlo by to zařídit (Property:P17). Pak je ještě otázka, nakolik WD položky pro označení jednotlivých států odpovídají názvům příslušných loc-map. Myslím, že shoda bude vysoká, ale nějaká výjimka se vyskytnout může. To by bylo třeba ošetřit (ať už přejmenováním loc-mapy, nebo alespoň přesměrováním). Tím bychom měli vyřešeny podklady, nyní k technické stránce. Za prvé by bylo vhodné nějak testovat, zda jsou k dispozici oba potřebné údaje, tj. název země i zeměpisné souřadnice (pokud by byly k dispozici jen ZS, bude se zobrazovat chybová hláška, pokud jen země, tak prázdná mapa). Za druhé může nastat problém se zobrazením popisku bodu na mapě. Ten by musel být defaultně umísťován na určitou stranu od zobrazovaného bodu (například vpravo), což muže v případě, že bod se bude nalézat v blízkosti pravého okraje mapy, vyústit v to, že popisek bude vylézat mimo mapu a případně i mimo infobox. --Vachovec1 (diskuse) 3. 11. 2016, 12:30 (CET)

@Vachovec1: Dekuji, nedoslo mi, ze musime prejimat i stat a podle toho volit mapu. Vyber spravne podkladove mapy bych rozhodne nedelal na zaklade shody mezi textovym retezcem labelu na Wikidatech a nazvem ceske sablony. To je prilis nestabilni reseni jaksi na baterky. Misto toho bych vybral par (pro zacatek treba 10 nejdulezitejsich) statu a pro ne bych do kodu presne naformuloval, ze napr. pokud P17 je Q213, tak se ma pouzit mapa CR. U ostatnich statu to zatim zobrazovat nemusime. Dlouhodobejsim resenim je priradit ke vsem statum mapa umístění (P1943) a prejimat tu. Ta je dle dokumentace urcena presne pro pouziti v sablone LocMap. Jinak technicka stranka je jasna - bude se muset zkontrolovat, ze jsou vsechny potrebne informace (souradnice a spravna locmapa) k dispozici, jinak radsi nic nezobrazovat. --Vojtěch Dostál (diskuse) 3. 11. 2016, 13:45 (CET)
Po e. k.: Moc nerozumím původní otázce, ale když už se to tu tak rozjelo... Technicky bych to viděl na novou šablonu {{LocMap z WD}}, která by se potom do infoboxu vložila jako | data25 = {{{loc-map|{{LocMap z WD}}}}}, takže všechny ty složité procesy by se odehrály v ní. Ale nejprve bych nejraději sjednotil vkládání a přebírání souřadnic – někde se používá Modul:Coordinates, někde přímo Modul:Wikidata, s tím se potom těžko pracuje... Matěj Suchánek (diskuse) 3. 11. 2016, 13:55 (CET)

funguje mi toto:

| data35 = {{{loc-map|{{LocMap|AlternativeMap={{#invoke:Wikidata|formatStatements|of=P17|property=P1943}}|lat={{{zeměpisná šířka|{{#invoke:Wikidata|formatStatements|property=P625|limit=1|typeOfCoordinates=dd|field=latitude}}}}}|lon={{{zeměpisná délka|{{#invoke:Wikidata|formatStatements|property=P625|limit=1|typeOfCoordinates=dd|field=longitude}}}}}|float=right|caption=|label={{{název|{{PAGENAME}}}}}}} }}}

Akorat to nekontroluje zda ty data jsou k dispozici :( --Vojtěch Dostál (diskuse) 3. 11. 2016, 20:18 (CET)

Při diskusi jsme narazili na problém, že locmapy na Wikidatech sebou nenesou důležitý údaj souřadnic svých okrajů. Takže toto je skutečně zatím slepá cesta.
Na druhou stranu má Vojtěch Veselý naprosto pravdu v tom, že při vkládání šablony {{LocMap}} do článku se musí duplikovat údaje, jako jsou právě souřadnice nebo třeba i název, ostatní údaje, jako je šířka, by pak asi měly zůstat všude stejné. Jako řešení tedy vidím začít přenechávat tvorbu locmap přímo infoboxům.
Začít bychom s tím mohli třeba u českých obcí, protože ty mají vždy stejnou locmapu (a navíc všechny již používají souřadnice na Wikidatech). Matěj Suchánek (diskuse) 3. 11. 2016, 21:26 (CET)
Jistě. Tam víte, jakou LocMapu použít a přebrání souřadnic ze "souřadnicových" parametrů by nemělo být složité. Jak ale vyřešíte mnou zmíněný problém s popiskem bodu na mapě? Budete souřadnice testovat (např. zeměpisná delka do 15° v. d. ⇒ popisek vpravo od bodu, nad 15° v. d. ⇒ popisek vlevo od bodu)? --Vachovec1 (diskuse) 3. 11. 2016, 21:45 (CET)
Vím o tom. Tento návrh je podle mě jistota (případně ten práh nějak upravit), zkusím zjistit trend ze stávajících použití. Matěj Suchánek (diskuse) 3. 11. 2016, 22:11 (CET)
Návrh generovat LocMapy nějakým způsobem automaticky chválím, odpadla by tím spousta údržby, opravdu by to měly mít v ideálním případě na starost přímo infoboxy, jak píše Matěj Suchánek. Sám jsem se do toho někdy chtěl pustit, ale dosud jsem si na takovou komplexní záležitost z časových důvodů netroufl. K umísťování popisu: Je možné dohodnout se, že popis u LocMap v infoboxech bude jednoduše uveden pod mapou (pomocí parametru caption) a nikoliv přímo u puntíku v mapě, takové řešení by asi technicky ničemu nevadilo a bylo by to jen o zvyku. Pak je také určitě možné vytáhnout údaje o okrajích přímo ze samotné šablony (viz např. {{LocMap Česko}} – když zkusíte šablonu editovat, uvidíte ve zdrojovém kódu čtyři parametry jasně definující okrajové souřadnice příslušné mapy, ze kterých lze optimální umístění popisku dopočítat; podívejte se pak například na {{LocMap/x}}, která si ze zadané LocMapy, např. tedy {{LocMap Česko}}, vytáhne hodnotu parametrů type, left a right; proč by se na tyto údaje podobným způsobem nemohl podívat infobox?). Nevýhodou druhého přístupu je, že ne všechny LocMapy mají okrajové souřadnice takto definovány (viz {{LocMap#Mapy podle druhů zobrazení}}). (Můj komentář předpokládá, že bychom do infoboxu na základě nějakého parametru locmap_id vybírali konkrétní šablonu Šablona:LocMap xxx, např. locmap_id=Česko pro výběr šablony {{LocMap Česko}}, potom by šly věci realizovat právě tak, jak píšu; pokud však dobře chápu stávající diskusi, vy se naopak snažíte vytáhnout potřebný mapový podklad z Wikidat; proč to ale dělat a pak řešit problémy s neznalostí okrajových souřadnic map, když máme mapy pro všechny státy světa i s potřebými údaji krásně připravené lokálně na české Wikipedii v těchto šablonách? Stačilo by v našich infoboxech vzít z Wikidat či přímo z infoboxu pouze souřadnice místa a pak už jen mít nějaký ten identifikátor locmap_id, který z Wikidat přebírán být může a nemusí). --Jiekeren (diskuse) 4. 11. 2016, 19:43 (CET)
V souvislosti s přebíráním podkladové mapy státu z Wikidat ještě připomenu, že například u měst v Rusku nepoužíváme v LocMap jako podklad mapu státu, ale mapu příslušné ruské oblasti apod., viz např. Tula; spolu s touto LocMapou pak uvádíme polohu příslušné oblasti na mapě celého Ruska, což je podle mě v případě rozlehlých států veskrze užitečná praxe, a současně další důvod, proč bych se do přebírání podkladových map z Wikidat nepouštěl. --Jiekeren (diskuse) 5. 11. 2016, 22:59 (CET)
A čistě teoreticky - ty okraje by se k jednotlivým locmapám daly definovat taky na wikidatech... JAn (diskuse) 4. 11. 2016, 23:01 (CET)

Funguje v šabloně {{Infobox - česká obec}} a {{Infobox - sídlo světa}}, viz Kategorie:Monitoring:Umělá LocMap. Matěj Suchánek (diskuse) 5. 12. 2016, 19:56 (CET)

Ahoj Matěji, to je skvělé, nevšiml jsem si že jsi toto zprovoznil! Rád bych se podílel na rozšíření této funkce i do dalších infoboxů. Například do Šablona:Infobox - chráněné území v Česku by to mělo být relativně triviální. Ale pokud tomu rozumím, v {{Infobox - sídlo světa}} už to dokonce umí z WD přečíst stát a podle toho přiřadit správnou mapu, což je skvělé! Neujal by ses prosím vytvoření nějaké nápovědy? Bohužel z prostého sledování změn, které jsi v kódu provedl, moc moudrý nejsem :) Děkuju, --Vojtěch Dostál (diskuse) 28. 1. 2017, 10:02 (CET)
Taky že to bylo trivální, proto to už tam je :) Jen aby nedošlo k nedorozumění, {{Infobox - sídlo světa}} sice čte stát z Wikidat, ale vlastně jenom proto, že ten údaj již přebíral a zobrazoval. Všechny mapy jsou stále uloženy lokálně jako doposud.
Pro tyto infoboxy to sice je záležitost několika #if:ů, nicméně proč je to problém v dalších infoboxech, jsem popsal zde. Matěj Suchánek (diskuse) 28. 1. 2017, 10:38 (CET)
Děkuji, odkazované shrnutí v tvém userspace si přečtu, a jsem moc rád že v článcích o chráněných územích už to je zprovozněno. Často tam je ale prázdný parametr "loc-map=", takže je zobrazení automatické locmapy blokováno. Požádám botovodiče. --Vojtěch Dostál (diskuse) 30. 1. 2017, 20:58 (CET)

Šablona:LocMap ČeskoslovenskoEditovat

Zdravím, nebyla by nějaká ochotná duše schopná vytvořit lokální mapu Československa? Podle mě tu chybí, takhle není možné přidávat mapy k údálostem týkající se období před rokem 1993 a nebo jen za použití české i slovenské mapy a to vypadá zvláštně. Nejlépe ve verzi s krajemi alespoň tak jak byly v roce 1993. Ale kdyby se někomu chtělo tak i s krajema z roku 1949 či zemského zřízení před rokem 1949. Tak mě napadá , že lokální mapa ČR je taky pouze s kraji tak jak jsou od roku 2003. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 80.188.2.131 (diskuse) 10. 2. 2017, 10:16‎ (CET) (CE(S)T)

Vytvořena mapa Česko a Slovensko --Dvorapa (diskuse) 20. 5. 2019, 14:10 (CEST)

Zarovnání (float a align) dopravaEditovat

@Matěj Suchánek, Vachovec1: Ahoj, je důvod, aby se výchozí zarovnání locmapy dělalo doprava? V infoboxech jako je {{infobox - sídlo světa}} to pak vypadá dost hnusně, viz Arkalyk --Vojtěch Dostál (diskuse) 28. 1. 2018, 14:24 (CET)

LocMapy mohou být vloženy samostatně, mimo infoboxy. Asi proto je pro float výchozí hodnota vpravo. Matěj Suchánek (diskuse) 28. 1. 2018, 14:26 (CET)
Výchozí hodnota je vpravo, protože LocMap není nic jiného než obrázek, a obrázky jsou defaultně zarovnávány vpravo. A jak zmiňuje Matěj, při použití LocMapy mimo infobox by jiné defaultní zarovnání vedlo k neočekávaným důsledkům. --Vachovec1 (diskuse) 28. 1. 2018, 15:11 (CET)

Proklik na mapu na CommonsEditovat

Z mého pohledu je škoda, že se v infoboxech nedá prokliknout na zvětšenou mapu na Commons; viz např. Fitzwilliamovo muzeum vs. Fitzwilliam Museum, aby se čtenář mohl podívat na popisky bez otevírání další mapy v článku, které si nemusí v topu hned všimnout.--Kacir 30. 1. 2018, 02:23 (CET)

Puntík na reliéfuEditovat

Ahoj, na reliéfní mapy jsou docela blbě vidět popisky (což lze snadno vyřešit pozadím), ale také všechny tři puntíky. V případě chráněných území nejvýraznější je asi červený puntík, zelený ani modrý se bohužel nedá moc použít. Ale i tak ten červený ení dostatečně výrazný si myslím, viz třeba Národní park Abisko. Co s tím? --Dvorapa (diskuse) 20. 5. 2019, 14:15 (CEST)

@Dvorapa: zrovna v článku Národní park Abisko mi v mobilní verzi tebou doplněný podklad textu částečně (na úzkém displeji mobilu) či zcela (na širokém displeji počítače) překrývá puntík. Jinak já mám problémy s rozlišováním odstínů zelené a červené, ale potíže s identifikací puntíku na locmapách jsem doposud nazaznamenal. Něco jiného je text, tam pokud je podkladová mapa opravdu tmavá, čtení skutečně může dělat problémy. --Vachovec1 (diskuse) 20. 5. 2019, 17:51 (CEST)
Také mi to na mobilu překrývá, ale chyba je v tom, že puntík je na mobilu o několik pixelů níže, než by měl být. --Dvorapa (diskuse) 20. 5. 2019, 18:21 (CEST)
Mimochodem divně se chovají i popisky nad puntíkem. Zatímco na pískovišti je vše v pořádku (kromě toho posunutého puntíku na mobilu): [4], v infoboxu se to dokonale překrývá. --Dvorapa (diskuse) 20. 5. 2019, 18:29 (CEST)

Podivný popis mapyEditovat

Když na mapě např. Norska Norsko#Geografie najedu kurzorem nad území dané země, objeví se popisek "Norsko se nacházejí v Norsko", stejně to dělá i u mapy Švédska a počítám, že i u ostatních map. Neumím dohledat, která to dělá přesně šablona. Vlastně ani nevím, co tím autor myslel a co by tam mělo být místo té podivnost. --Pavouk (diskuse) 15. 12. 2019, 14:31 (CET)

Ten nesmyslný defaultní tooltip jsem zrušil: [5]. Pokud nějaký budeme chtít, musí se to udělat vhodnějším způsobem. --Vachovec1 (diskuse) 15. 12. 2019, 18:02 (CET)
Díky! --Pavouk (diskuse) 15. 12. 2019, 23:15 (CET)

Využití Wikidat 2Editovat

Včera jsme na Wikisrazu nakousli téma {{LocMap České Budějovice}}. Když jsem jí dnes zkusil vtvořit a použít, narazil jsem opět na výše zmíněný problém, že je nutné všechno zadat ručně. Přitom jako velká pomoc by bylo, kdyby stačilo zadat název Locmapy, a pokud by nebyly vyplněné souřadnice, přebraly by se automaticky. @Matěj Suchánek: - ujal by ses toho, prosím? JAnD (diskuse) 6. 5. 2022, 14:14 (CEST)

Ujal bych se, ale není mi jasné, odkud z Wikidat se mají souřadnice (které se logicky vztahují k souboru, nikoliv místu) převzít. V položce žádné nejsou, vidím je jen na Commons, 1) kam je odsud nejde dostat, 2) jsou v nestrukturované formě (wikitextu). Nebo jak jsi na ně přišel ty? --Matěj Suchánek (diskuse) 6. 5. 2022, 14:27 (CEST)
Myslím v článku.
Samotné vytvoření Locmap se nedělá každý den. Ale v článku by se vyplnilo jen
| locmap = {{Locmap | České Budějovice | popis = Samsonova kašna}}
A souřadnice by se převzaly z WD. JAnD (diskuse) 6. 5. 2022, 14:58 (CEST)
Aha. Tohle už dokáže dělat {{LocMap z WD}} ({{LocMap z WD | podklad = České Budějovice }}), která byť byla zamýšlena jako pomocná pro infoboxy, tak se v nich tolik nepoužívá a pro tento účel by měla fungovat. (Přímo do {{LocMap}} bych Wikidata nepřidával a nechal jí čistě prezentační funkci.) --Matěj Suchánek (diskuse) 6. 5. 2022, 15:22 (CEST)
Díky, tak to je v pořádku. --JAnD (diskuse) 6. 5. 2022, 21:41 (CEST)
Zpět na stránku „LocMap“.