Šablona vytvoří mapu ukazující umístění zeměpisného objektu v dané oblasti. Mapa se vytváří CSS pozicováním ukazatele přes obrázek mapy oblasti v úhlojevné projekci.

Šablona byla vytvořena převodem z obdobné šablony užívané na některých dalších jazykových verzích Wikipedie a opravou několika drobností. Případné nalezené chyby nebo žádosti o rozšíření směrujte do diskuse.

Vzor šablony

{{LocMap
 | 
 |label   = 
 |label_size = 
 |position  = 
 |background = 
 |lon    = 
 |lat    = 
 |lat_deg  = 
 |lat_min  = 
 |lat_sec  = 
 |lon_deg  = 
 |lon_min  = 
 |lon_sec  = 
 |mark    = 
 |marksize  = 
 |border   = 
 |caption  = 
 |float   = 
 |width   = 
 |relief   = 
 |AlternativeMap = 
}}

Parametry

nepojmenovaný parametr první, nepojmenovaný parametr obsahuje jméno oblasti, která má být na mapě zobrazena; seznam již připravených oblastí se dá vyčíst z Kategorie:Šablony:LocMapy
label popiska, která se má objevit u mapového ukazatele
label_size velikost písma popisky v procentech (beze znaku procenta)
position určuje, na kterou stranu od ukazatele se má umístit mapová popiska; možné hodnoty jsou left (vlevo), right (vpravo), top (nahoru), bottom (dolů), none (nikam); implicitní hodnota je right
background barva pozadí mapové popisky, vyjádřená povoleným CSS zápisem (tedy buď anglickým jménem barvy, nebo číselným RGB složením), případně hodnotou none (žádná barva); hodnota none je implicitní
lon_dir délková polokoule; možné hodnoty jsou W (západní) a E (východní), implicitní hodnota je E
lat_dir šířková polokoule; možné hodnoty jsou N (severní) a S (jižní), implicitní hodnota je N
lat_deg
lat_min
lat_sec
zeměpisná šířka, rozdělená do stupňů, minut a vteřin
lon_deg
lon_min
lon_sec
zeměpisná délka, rozdělená do stupňů, minut a vteřin
mark jméno souboru obsahujícího mapový ukazatel, například Spešl_Puntík.gif; soubor je vždy vměstnán do čtvercového prostoru, tedy výška a délka jsou srovnány na touž velikost; implicitním ukazatelem je červený puntík
marksize velikost ukazatele v pixelech, implicitně 7; má-li být užito implicitní velikosti, nesmí se ve volání šablony tento parametr vůbec objevit (tedy ani jako marksize= bez hodnoty)
border barva zarámování mapy, vyjádřená povoleným CSS zápisem (tedy buď anglickým jménem barvy, nebo číselným RGB složením), případně hodnotou none (žádná barva); hodnota none je implicitní; doporučeno zatím nepoužívat, v současnosti se přinejmenším ve FF chová divně (vytváří nesouměrný dvojitý rámeček)
caption popisek mapy, který se má objevit v rozšířeném rámečku pod mapou; nemá-li být žádný, pak je nutno to explicitně uvést, tedy napsat caption=; je-li parametr zcela vynechán, bude jako popisek přidán text složený z obsahu parametru label a obsahu bezejmenného úvodního parametru, odděleného čárkou, tedy například Vídeň, Rakousko
float horizontální zarovnání celé mapy; možné hodnoty jsou left (vlevo), right (vpravo), center (doprostřed) a none (žádné)
width šířka mapy v pixelech
relief v případě uvedení parametru relief s nenulovou hodnotou (typicky relief = 1) bude místo implicitní mapy zobrazena fyzická mapa stejného území, pokud je k dispozici
AlternativeMap alternativní mapa, která má být použita místo mapy implicitní; souřadnice okrajů mapy se předpokládají stejné jako u implicitní mapy; doporučuje se přednostně používat výše uvedený parametr relief, pokud je to možné

Mapový ukazatel

Jako mapový ukazatel je možno použít libovolný vhodný obrázek. Sbírka obrázků k tomu zvláště určených je obsažena v commons:Category:Map pointers. Nejčastěji používanými ukazateli jsou:

ukazatel soubor obvyklé použití příklad použití
Red pog.png obce (výchozí ukazatel pro šablonu LocMap) Jizerka
Green pog.svg chráněná území Kokořínský důl
Blue pog.svg jezera Glubokoje
Fire.svg hory Sněžka
RedMountain.svg hory (viz poznámka a příklady níže) Džabal Tubkal
TransparentPlaceholder.svg pro texy bez značky (třeba název státu) Finsko

Ukazatel se na mapu umisťuje tak, že jeho střed je na zadaných zeměpisných souřadnicích. Je nutno si proto uvědomit, že optický střed obrázku se nemusí shodovat s jeho středem geometrickým, a že v některých případech ukazatel ukazuje polohu objektu případněji jiným místem než svým geometrickým středem. Tak je možno například použít například ukazatele , jehož střed je uprostřed trojúhelníka, nebo ukazatele , jehož střed je uprostřed jeho podstavy (jasně je to vidět při těsném porovnání obou značek:  ). Pro hory je druhý vhodnější:

LocMap (Rakousko)
Großglockner (zeměpisná poloha odpovídá středu trojúhelníka)
LocMap (Rakousko)
Großglockner (zeměpisná poloha odpovídá středu podstavy trojúhelníka)

Vytváření nových map

 1. najdi nebo vytvoř vhodnou nepopsanou mapu v úhlojevné projekci
 2. vytvoř šablonu {{LocMap Oblast}}, kde Oblast je název oblasti na mapě vybrazené; do této šablony vkopíruj obsah jiné z obdobných mapových šablon a nahraď v ní příslušné hodnoty

Mapy podle druhů zobrazení

Každá šablona typu {{LocMap Oblast}} obsahuje mimo jiné parametry popisující geografické souřadnice, které daná mapa reprezentuje. Protože způsob, jakým jsou geografické souřadnice převedeny na mapu, závisí na konkrétním použitém zobrazení, je pro správné zobrazování mapového ukazatele na mapě potřeba uvést tyto parametry způsobem vyžadovaným daným zobrazením. Šablona LocMap podporuje 2 způsoby zadání parametrů:

Ekvidistantní válcová projekce

Příklad mapy v ekvidistantní válcové projekci

Mapy vytvořené touto projekcí se v šabloně LocMap používají zdaleka nejvíce, příkladem je šablona LocMap Chorvatsko. Ekvidistantní válcová projekce zajišťuje, že poledníky a rovnoběžky tvoří rovnoměrnou pravoúhlou síť.

Ke správnému zobrazení mapového ukazatele na mapě stačí uvést zeměpisnou šířku reprezentovanou horním (top) a dolním (bottom) okrajem mapy a zeměpisnou délku levého (left) a pravého (right) okraje mapy. Pokud jde o jižní zeměpisnou šířku nebo o západní zeměpisnou délku, uvádí se záporné číslo.

| top = 46.8
| bottom = 42.1
| left = 13.1
| right = 19.9
Mapa Aljašky v ekvidistantní válcové projekci obsahující 180. poledník

Obdobný příklad s mapou, která obsahuje 180. poledník:

| top = 72
| bottom = 51
| left = 172
| right = -129


Ostatní projekce

Mapa Kanady nespadající do výše uvedené kategorie

U šablon využívajících mapy, které využívají jiné než výše uvedené zobrazení, je třeba uvést přímo výrazy, podle kterých se má poloha ukazatele na mapě vypočítat. Příkladem je LocMap Kanada.

Je třeba uvést parametr type s hodnotou custom a parametry x a y s výrazy určujícími polohu ukazatele ve vodorovném resp. svislém směru na dané mapě. {{{2}}} v těchto výrazech reprezentuje zeměpisnou šířku místa, které má být na mapě vyobrazeno, {{{3}}} pak jeho zeměpisnou délku.

Tento způsob určení polohy ukazatele je univerzální, pro mapy v ekvidistantní válcové projekci je ovšem vhodnější použít výše uvedený způsob.

| type = custom
| x = (0.43865313653137 + (1 - ({{{2}}}- 63.31) * (0.034717103369757 + 0.000003525145 * ({{{2}}}- 63.31) * ({{{2}}}- 63.31))) * ({{{3}}}+ 94.94) * ( 0.0089116793548638 - 0.000000361163 * ({{{3}}} + 94.94) * ({{{3}}} + 94.94))) * 100
| y = (-0.14714022140221 + (1 - ({{{2}}}- 63.31) * (0.034717103369757 + 0.000003525145 * ({{{2}}} - 63.31) * ({{{2}}} - 63.31))) * ( 0.57149446494465 - 0.000069482763 * ({{{3}}} + 94.94) * ({{{3}}} + 94.94))) * 100 * 1.17826087

Příklady použití šablony

Mapa s implicitním popiskem a souřadnicemi ve stupních

{{LocMap
 |Chorvatsko
 |label=Pag
 |lat_deg=44
 |lat_min=26
 |lon_deg=15
 |lon_min=3
 |position=right
 |width=300
 |float=right
}}
Pag
Pag
Pag, Chorvatsko

Mapa s implicitním popiskem a souřadnicemi zadanými desetinným číslem

{{LocMap
 |Chorvatsko
 |label=Pag
 |lat=44.44
 |long=15.05
 |position=right
 |width=300
 |float=right
}}
Pag
Pag
Pag, Chorvatsko

Mapa se zvláštním popiskem

{{LocMap
 |Chorvatsko
 |label=Imotski
 |lat=43.44
 |long=17.21
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |background=#FFFFDD
 |caption=Imotski na mapě Chorvatska
}}
Imotski
Imotski
Imotski na mapě Chorvatska

Mapa se zvětšeným ukazatelem a popiskou

{{LocMap
 |Chorvatsko
 |label=Pag
 |label_size=200
 |lat=44.44
 |long=15.05
 |marksize=14
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |background=#FFFFDD
 |caption=Pag na mapě Chorvatska
}}
Pag
Pag
Pag na mapě Chorvatska

Alternativní mapa

Pokud chceme použít fyzickou mapu daného území, bývá nejjednodušší uvést parametr relief, kterému přiřadíme libovolnou nenulovou hodnotu. Automaticky se tak zobrazí mapa označená na stránce typu {{LocMap Oblast}} jako alternativní mapa 1. Ilustrace použití na šabloně LocMap Indie:

{{LocMap
 |Indie 
 |label=Nandá Déví 
 |mark=Fire.svg
 |position=right 
 |width=300 
 |lat_deg=30 |lat_min=22 |lat_sec=33
 |lon_deg=79 |lon_min=58 |lon_sec=15
 |float=center
 |caption=Hora Nandá Déví na fyzické mapě Indie
 |relief=1
}}
Nandá Déví
Nandá Déví
Hora Nandá Déví na fyzické mapě Indie

V ostatních případech použijeme parametr AlternativeMap:

{{LocMap
 |Chorvatsko
 |AlternativeMap=Croatia, Zadar County.svg
 |label=''Pag''
 |lat_deg=44 |lat_min=26 |lat_sec=
 |lon_deg=15 |lon_min=03 |lon_sec=
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |caption=Pag a okres Zadar na mapě Chorvatska
}}
Pag
Pag
Pag a okres Zadar na mapě Chorvatska

Mapa bez popisku

{{LocMap
 |Bosna a Hercegovina
 |label=Brčko
 |position=left
 |width=150
 |lat=44.87
 |long=18.81
 |float=right
 |caption=
}}
Brčko
Brčko

Mapa ze západní polokoule

{{LocMap
 |Skotsko
 |label=Lockerbie
 |lat_dir=N
 |lat_deg=55
 |lat_min=07
 |lat_sec=16
 |lon_dir=W
 |lon_deg=03
 |lon_min=21
 |lon_sec=19
 |position=right
 |width=200
 |float=right
 |caption=Lockerbie na mapě Skotska
}}
Lockerbie
Lockerbie
Lockerbie na mapě Skotska

Země, kterými prochází 180. poledník

{{LocMap
 |Rusko
 |label=Uelen
 |lat_deg=66|lat_min=09
 |lon_deg=169|lon_min=48|lon_dir=W
 |position=bottom
 |width=500
 |float=right
}}
Uelen
Uelen
Uelen, Rusko

Mapa s textem bez značky

Text může být klikací (odkaz na příslušný článek) a naformátovaný, např. barva textu či velikost písma.

{{LocMap
 |Bosna a Hercegovina
 |label=[[Jaderské moře|<span style="color:#2A6DB5">'''''Jadran<br/> (text bez značky)'''''</span>]]
 |mark= TransparentPlaceholder.svg
 |marksize=1
 |position=right
 |width=200
 |lat=42.8
 |long=15.5
 |float=right
 |caption=
}}

Seznam použitelných map

Seznam použitelných map:


 • Pokračování seznamu zde

Související články